Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2018

29-08-2018

Jeugd actief in onderzoek en beleid

Vier directeuren met elkaar in gesprek over 25 jaar Stichting Alexander

Auteur: Dr. Ivet Pieper

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onderzoek doen vanuit de erkenning dat jongeren in een context leven, op school of in hun peer group, en uitgaan van hun kracht en niet alleen van zorgen en problemen. Vanuit deze visie vond Stichting Alexander 25 jaar geleden haar oorsprong. De drive en deze kernwaarden zijn anno 2018 onveranderd gebleven.
In dit artikel gaan vier directeuren met elkaar in gesprek over 25 jaar Stichting Alexander. Het is een gesprek over jeugdparticipatie in beleid, praktijk en onderzoek en over Stichting Alexander als onafhankelijke organisatie, met nog altijd dezelfde ideële doelstellingen. Er wordt gesproken over de pioniersjaren, waarin het belang en de potentie van participatie al wel onderkend werden, maar waarin het nog niet duidelijk was hoe dat dan moest. Over de jaren van verankering, waarin vooral het effect zichtbaar werd van de methode ‘participatief jeugdonderzoek’. En over het heden, waarbij er meer gewerkt wordt aan procesmanagement om alle partijen mee te krijgen in het participatieproces. Kortom, we moeten niet jongeren willen veranderen, maar juist de samenleving veranderen om alle jongeren volwaardig te laten participeren.
Het geheel wordt omlijst met vier illustratieve praktijkvoorbeelden door de jaren heen.
Voetnoten
1
Zie voor de oorsprong en hoe deze term nog voortleeft: De Winter (2017).
 
2
Wetenschap moet gewaardeerd worden om de maatschappelijke meerwaarde die het oplevert en maatschappelijke stakeholders moeten meebeslissen over de kennisproductie. Zie http://​scienceintransit​ion.​nl/​
 
3
De methode Flying Teams is indertijd ontwikkeld door Stichting Alexander in samenwerking met Voortman Training en Tekstenwinkel.
 
Literatuur
go back to reference Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X., & Rutjes, L. (2013). Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd. Houten: Lannoo Campus. Dedding, C., Jurrius, K., Moonen, X., & Rutjes, L. (2013). Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd. Houten: Lannoo Campus.
go back to reference De Winter, M., & Kroneman, M. (2003). Participatief jeugdonderzoek: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd. Assen: Van Gorcum. De Winter, M., & Kroneman, M. (2003). Participatief jeugdonderzoek: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Jurrius, K. (2013). Uit de spagaat: Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek. Amsterdam: Ipskamp Drukkers. Jurrius, K. (2013). Uit de spagaat: Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek. Amsterdam: Ipskamp Drukkers.
go back to reference Ministerie van VWS (1993a). Jeugd betrekken. Den Haag: Ministerie van VWS. Ministerie van VWS (1993a). Jeugd betrekken. Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Ministerie van VWS (1993b). Jeugd verdient de toekomst. Den Haag: Ministerie van VWS. Ministerie van VWS (1993b). Jeugd verdient de toekomst. Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Mudde, S., & Sinke, E. (1993). ‘Het is saai als het de hele tijd hetzelfde is’: Een onderzoek naar de culturele oriëntatie van jongens en meisjes in de vrije tijd. Amsterdam: Stichting Alexander. Mudde, S., & Sinke, E. (1993). ‘Het is saai als het de hele tijd hetzelfde is’: Een onderzoek naar de culturele oriëntatie van jongens en meisjes in de vrije tijd. Amsterdam: Stichting Alexander.
Metagegevens
Titel
Jeugd actief in onderzoek en beleid
Vier directeuren met elkaar in gesprek over 25 jaar Stichting Alexander
Auteur
Dr. Ivet Pieper
Publicatiedatum
29-08-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2018
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-018-0187-9

Andere artikelen Uitgave 3/2018

Jeugdbeleid 3/2018 Naar de uitgave

Estafettestokje

Omdat het kan …