Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009

01-07-2009 | Spectrum

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, (niet alleen) een zaak voor de publieke gezondheidszorg

Auteurs: Marijke Janssens, Harry Verkleij

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een goede geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is niet alleen van cruciaal belang voor de samenleving, maar de organisatie ervan is ook een complexe aangelegenheid. Specifiek hierbij zijn niet zozeer de medisch inhoudelijke aspecten, maar vooral de bestuurlijke en organisatorische aspecten van de opschaling van in principe reguliere zorg en preventie en de nauwe samenwerking met organisaties die gaan over openbare orde en veiligheid. Hieronder liggen vele vragen met betrekking tot verdeling van verantwoordelijkheden, bestuurlijke aansturing, coördinatie op lokaal, regionaal of landelijk niveau, samenwerking met een grote diversiteit aan partners en disciplines, ook buiten de geneeskunde, zoals brandweer en politie.
Literatuur
1.
go back to reference Ministerie van VWS. Voorstel tweede tranche wet Publieke Gezondheid. Den Haag: Ministerie van VWS, 2009. Ministerie van VWS. Voorstel tweede tranche wet Publieke Gezondheid. Den Haag: Ministerie van VWS, 2009.
2.
go back to reference Inspectie Openbare Orde en veiligheid. De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Den Haag: Inspectie Openbare Orde en veiligheid, 2009. Inspectie Openbare Orde en veiligheid. De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Den Haag: Inspectie Openbare Orde en veiligheid, 2009.
Metagegevens
Titel
Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, (niet alleen) een zaak voor de publieke gezondheidszorg
Auteurs
Marijke Janssens
Harry Verkleij
Publicatiedatum
01-07-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082268

Andere artikelen Uitgave 7/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009 Naar de uitgave