Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009

01-07-2009 | Spectrum

GHOR: organisatie en inhoud samengevat

Auteurs: Marije Vonk Noordegraaf, Dini Smilde

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 7/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het voorstel voor de tweede tranche van de wet Publieke gezondheid (Wet PG, 2009), het rapport van Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV, 2009) over de GHOR en de resultaten van het ZonMw-programma Kwaliteitsverbeterprogramma Rampenopvang Ziekenhuizen (ZiRoP, http://www.zonmw.nl/rampenopvang) zijn aanleiding om de GHOR eens nader onder de loep te nemen. Alvorens dat te doen, is het nuttig de vaak gebruikte begrippen te verhelderen, het werkgebied te omschrijven en de inhoud en de organisatie van de GHOR toe te lichten. Als bronnen hiervoor hebben we het IOOV rapport, de basisleerstof GHOR (Nibra, 2006), de wet Publieke Gezondheid (concept 2009), de Wet op de Veiligheidsregio’s (concept 2009) en het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding (Ministerie BZK) ter hand genomen.
Literatuur
2.
go back to reference Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Den Haag: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, 2009 134 p. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. De organisatie van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Den Haag: Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, 2009 134 p.
3.
go back to reference Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Basisleerstof GHOR. Arnhem: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2006. Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Basisleerstof GHOR. Arnhem: Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, 2006.
Metagegevens
Titel
GHOR: organisatie en inhoud samengevat
Auteurs
Marije Vonk Noordegraaf
Dini Smilde
Publicatiedatum
01-07-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 7/2009
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03082269

Andere artikelen Uitgave 7/2009

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009 Naar de uitgave