Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009

Uitgave 7/2009

Inhoudsopgave ( 19 Artikelen )

01-07-2009 | Redactioneel | Uitgave 7/2009

Overgewicht

Paul Schnabel

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, (niet alleen) een zaak voor de publieke gezondheidszorg

Marijke Janssens, Harry Verkleij

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

GHOR: organisatie en inhoud samengevat

Marije Vonk Noordegraaf, Dini Smilde

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

GHOR is Publieke Gezondheid

Naar één leiding bij mooi èn bij slecht weer
Laurent de Vries

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

Opleiden, trainen en oefenen voor rampen en crises

De taak van de GHOR en de nieuwe Wet publieke gezondheidszorg
Martin Smeekes, Frank Klaassen

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

Onderzoek voor en na rampen

Joris IJzermans

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

Infectieziekten en GHOR: een schoen die past?

Jan Hendrik Richardus

01-07-2009 | Spectrum | Uitgave 7/2009

Harmonising health and safety regions in the Netherlands

01-07-2009 | Praktijk | Uitgave 7/2009

Gripopjedip online

Een preventieve cursus voor jongeren met depressieklachten
Debbie van der Linden, Rianne van der Zanden

01-07-2009 | Forum | Uitgave 7/2009

Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten

Adriaan Visser, Willem Geluk, Wim Breed, Ninke van Leeuwen, Hester van Liempt, Ercolie Bossema, Lily Nieuwenhuizen, Alied van der Aa

01-07-2009 | Forum | Uitgave 7/2009

De gemeentelijke epidemiologie: meer dan het ondersteunen van het gezondheidsbeleid

Daan G. Uitenbroek

01-07-2009 | Forum | Uitgave 7/2009

National strategies for physical activity promotion

Gerda Wink, Anita Vlasveld, Lenneke Vaandrager, Jacqueline Kronenburg

01-07-2009 | Forum | Uitgave 7/2009

Psychose en rehabilitatie

J. M. Habraken, M. Bink

01-07-2009 | Forum | Uitgave 7/2009

V&W Nieuws

01-07-2009 | Service | Uitgave 7/2009

Ontvangen publicaties

01-07-2009 | Service | Uitgave 7/2009

Cursus- en congresagenda

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 7/2009

Evaluatie van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s

Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden
M. J. H. van Bon-Martens, W. Jeeninga, E. C. M. van Eck, L. A. M. van de Goor, J. A. M. van Oers

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 7/2009

Kiezen voor een zorgverzekering: kwalitatief onderzoek naar het keuzeproces van zorgconsumenten

B. A. M. Hesselink, L. Henneman, D. R. M Timmermans

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen | Uitgave 7/2009

Partners in de gezondheidszorg: visies van mantelzorgers op gedeelde zorgverantwoordelijkheid tussen overheden, cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars

Deirdre M. Beneken genaamd Kolmer, Agnes Tellings, John Gelissen

Recente publicaties