Skip to main content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 7/2009
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

Uitgave 7/2009

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (19 Artikelen)

01-07-2009 | Redactioneel

Overgewicht
Paul Schnabel

01-07-2009 | Spectrum

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, (niet alleen) een zaak voor de publieke gezondheidszorg
Marijke Janssens, Harry Verkleij

01-07-2009 | Spectrum

GHOR: organisatie en inhoud samengevat
Marije Vonk Noordegraaf, Dini Smilde

01-07-2009 | Spectrum

GHOR is Publieke Gezondheid
Naar één leiding bij mooi èn bij slecht weer
Laurent de Vries

01-07-2009 | Spectrum

Opleiden, trainen en oefenen voor rampen en crises
De taak van de GHOR en de nieuwe Wet publieke gezondheidszorg
Martin Smeekes, Frank Klaassen

01-07-2009 | Spectrum

Onderzoek voor en na rampen
Joris IJzermans

01-07-2009 | Spectrum

Infectieziekten en GHOR: een schoen die past?
Jan Hendrik Richardus

01-07-2009 | Spectrum

Harmonising health and safety regions in the Netherlands
   

01-07-2009 | Praktijk

Gripopjedip online
Een preventieve cursus voor jongeren met depressieklachten
van der Linden, Rianne van der Zanden

01-07-2009 | Forum

Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten
Adriaan Visser, Willem Geluk, Wim Breed, Ninke van Leeuwen, Hester van Liempt, Ercolie Bossema, Lily Nieuwenhuizen, Alied van der Aa

01-07-2009 | Forum

De gemeentelijke epidemiologie: meer dan het ondersteunen van het gezondheidsbeleid
Daan G. Uitenbroek

01-07-2009 | Forum

National strategies for physical activity promotion
Gerda Wink, Anita Vlasveld, Lenneke Vaandrager, Jacqueline Kronenburg

01-07-2009 | Forum

Psychose en rehabilitatie
J. M. Habraken, M. Bink

01-07-2009 | Forum

V&W Nieuws
   

01-07-2009 | Service

Ontvangen publicaties
   

01-07-2009 | Service

Cursus- en congresagenda
   

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Evaluatie van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning in twee Brabantse regio’s
Bekendheid, gebruik, bruikbaarheid en randvoorwaarden
M. J. H. van Bon-Martens, W. Jeeninga, E. C. M. van Eck, L. A. M. van de Goor, J. A. M. van Oers

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Kiezen voor een zorgverzekering: kwalitatief onderzoek naar het keuzeproces van zorgconsumenten
B. A. M. Hesselink, L. Henneman, D. R. M Timmermans

01-07-2009 | Wetenschappelijke artikelen

Partners in de gezondheidszorg: visies van mantelzorgers op gedeelde zorgverantwoordelijkheid tussen overheden, cliënten, mantelzorgers en zorgverzekeraars
Deirdre M. Beneken genaamd Kolmer, Agnes Tellings, John Gelissen

Recente publicaties