Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2006

01-09-2006 | Opmerkelijk

Erkenning van effectieve interventies

Auteurs: Prof. dr Tom, A van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De jeugdzorg werkt momenteel via verschillende trajecten aan de bevordering van de effectiviteit van het aanbod. Onlangs is daar een nieuw traject bijgekomen. In het kader van Operatie Jong is voorgesteld een landelijke erkenningscommissie in te stellen voor de beoordeling van de effectiviteit van interventies (Operatie Jong, 2004; Van Yperen, 2006). Interventies die op grond van theorie of onderzoek als veelbelovend of effectief beschouwd kunnen worden, krijgen van deze commissie een keurmerk. Al eerder is bij het ministerie van Justitie een soortgelijk initiatief genomen: in 2005 is voor justitiële interventies de ‘Erkenningscommissie voor Gedragsinterventies Justitie’ ingesteld. Daar komt nu dus een erkenningscommissie voor niet-justitiële interventies (in jeugdwelzijn, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg) bij. De verwachtingen omtrent dit traject zijn hooggespannen. Krijgen we hiermee de effectiviteit van de sector eindelijk op orde? Volgens mij is meer nodig dan alleen het volgen van dit traject. Het is van belang het erkenningstraject goed te lokaliseren ten opzichte van andere initiatieven die noodzakelijk zijn. Ik loop hier kort de belangrijkste langs.
Literatuur
go back to reference Operatie Jong (2004). 12 thema’s van Operatie Jong. Plannen van aanpak. Den Haag: Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Operatie Jong (2004). 12 thema’s van Operatie Jong. Plannen van aanpak. Den Haag: Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Stuurgroep professionalisering (2005). Professionalisering in de jeugdzorg. Utrecht: MOgroep. Stuurgroep professionalisering (2005). Professionalisering in de jeugdzorg. Utrecht: MOgroep.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2006). Plan van aanpak erkenning jeugdinterventies. Utrecht: nizw. Van Yperen, T. A. (2006). Plan van aanpak erkenning jeugdinterventies. Utrecht: nizw.
Metagegevens
Titel
Erkenning van effectieve interventies
Auteurs
Prof. dr Tom
A van Yperen
Publicatiedatum
01-09-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2006
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060994

Andere artikelen Uitgave 3/2006

Kind en adolescent 3/2006 Naar de uitgave