Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 3/2006

01-09-2006 | Artikelen

Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg

Auteurs: Claudia Ramos, Geert Jan Stams, Reinoud Stoel, Maarten Faas, Tom A. van Yperen, Maja Dekovic

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ramos, C., Stams, G. J., Stoel, R., Faas, M., Van Yperen, T. A., & Dekovic, M. (2006). Measuring client satisfaction in youth care, Kind en Adolescent, 27 (3), 157-168.
This study focuses on the assessment of client satisfaction in youth care through the C-test questionnaire. This examines factorial validity and reliability of client satisfaction and determines the degree to which this can be explained by characteristics of youth care facilities and of the client. The sample consisted of 177 clients from 27 youth care facility units. Using confirmatory factor analysis, we found four reliable factors (professionalism, contact and attitude, goal attainment, and information and progress) loading on a higher order single factor indicating general satisfaction. High correlations among the four factors indicated that the C-test dimensions lack specificity. Multilevel analysis revealed that 13% of the variance in client satisfaction about professionalism was accounted for by characteristics of youth care facilities. Parents were less satisfied about the professionalism of care workers when the treatment was delivered by residential youth care facilities for adolescents.
Literatuur
go back to reference Fernandez, R. M., & Kulik, J. C. (1981). A multilevel model of lifesatisfaction: Effects of individual characteristics and neighbourhood composition. American Sociological Review, 46, 840-850.CrossRef Fernandez, R. M., & Kulik, J. C. (1981). A multilevel model of lifesatisfaction: Effects of individual characteristics and neighbourhood composition. American Sociological Review, 46, 840-850.CrossRef
go back to reference Franssen, J., & Jurrius, K. (2005). De c-toets getoetst. Ervaringen, ontwikkelingen en plannen rondom de c-toets. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 9, 293-296. Franssen, J., & Jurrius, K. (2005). De c-toets getoetst. Ervaringen, ontwikkelingen en plannen rondom de c-toets. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 9, 293-296.
go back to reference Greenley, J. R., & Schoenherr, R. A. (1981). Organization effects in client satisfaction with humaneness of service. Journal of Health and Social Behavior, 22, 2-18.CrossRefPubMed Greenley, J. R., & Schoenherr, R. A. (1981). Organization effects in client satisfaction with humaneness of service. Journal of Health and Social Behavior, 22, 2-18.CrossRefPubMed
go back to reference Harbin, G. L., McWilliam, R. A., & Gallagher, J. J. (2000). Services for young children with disabilities and their families. In J. P. Shonkoff, & S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention, 2nd edition (pp. 387-415). Cambridge: Cambridge University Press. Harbin, G. L., McWilliam, R. A., & Gallagher, J. J. (2000). Services for young children with disabilities and their families. In J. P. Shonkoff, & S. J. Meisels (Eds.), Handbook of early childhood intervention, 2nd edition (pp. 387-415). Cambridge: Cambridge University Press.
go back to reference Jimmieson, N. L., & Griffin, M. A. (1998). Linking client and employee perceptions of the organization: A study of client satisfaction with health care services. Journal of Occupational and Organizational Psychology; 71, 81-97. Jimmieson, N. L., & Griffin, M. A. (1998). Linking client and employee perceptions of the organization: A study of client satisfaction with health care services. Journal of Occupational and Organizational Psychology; 71, 81-97.
go back to reference Jumelet, H., Welling, M., Jurrius, K., & Havinga, L. (2003).Verantwoording c -toets. Amsterdam: Stichting Alexander. Jumelet, H., Welling, M., Jurrius, K., & Havinga, L. (2003).Verantwoording c -toets. Amsterdam: Stichting Alexander.
go back to reference Jurrius, K., & Rutjes, L. (2006). Een opmaat voor een cliëntfeedbacksysteem in de jeugdzorg. Wat te doen met de mening van de cliënt? Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 10, 132-139. Jurrius, K., & Rutjes, L. (2006). Een opmaat voor een cliëntfeedbacksysteem in de jeugdzorg. Wat te doen met de mening van de cliënt? Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 10, 132-139.
go back to reference Konijn, C. (2003). De jeugdthermometer. Waardering van Bureau Jeugdzorg door cliënten. Utrecht: nizw. Konijn, C. (2003). De jeugdthermometer. Waardering van Bureau Jeugdzorg door cliënten. Utrecht: nizw.
go back to reference kwis-handboek (2000). Kwaliteitsgerichte informatiesystemen voor de sturing van de hulpverleningsprocessen in instellingen voor kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Projectbureau kwis. kwis-handboek (2000). Kwaliteitsgerichte informatiesystemen voor de sturing van de hulpverleningsprocessen in instellingen voor kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Projectbureau kwis.
go back to reference Lambert, M. J. (1992). Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and eclectic therapists. New York: BasicBooks. Lambert, M. J. (1992). Psychotherapy outcome research: Implications for integrative and eclectic therapists. New York: BasicBooks.
go back to reference Leseman, P. P. M., Otter, M. E., Blok, H., & Deckers, P. (1998). Effecten van voor- en vroegschoolse stimuleringsprogramma's: een meta-analyse van evaluatiestudies 1985-1996. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 134-154. Leseman, P. P. M., Otter, M. E., Blok, H., & Deckers, P. (1998). Effecten van voor- en vroegschoolse stimuleringsprogramma's: een meta-analyse van evaluatiestudies 1985-1996. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 14, 134-154.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2003). Informatiebrochure Wet op de Jeugdzorg. Den Haag: auteur. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2003). Informatiebrochure Wet op de Jeugdzorg. Den Haag: auteur.
go back to reference Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye, & C. C. Clogg (Eds.), Latent variable analysis: Applications to developmental research (pp. 399-419). Newbury Park: Sage Publications. Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in covariance structure analysis. In A. von Eye, & C. C. Clogg (Eds.), Latent variable analysis: Applications to developmental research (pp. 399-419). Newbury Park: Sage Publications.
go back to reference Scheerens, J., & Bosker, R. J. (1997). The foundations of educational effectiveness. Oxford: Elsevier Science. Scheerens, J., & Bosker, R. J. (1997). The foundations of educational effectiveness. Oxford: Elsevier Science.
go back to reference Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6, 461-464.CrossRef Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6, 461-464.CrossRef
go back to reference Sixma, H. J., Spreeuwenberg, P. M. M., & Van der Pasch, M. A. A. M. (1998). Patient satisfaction with the general practitioner: A two level analysis. Med Care, 36, 212-229.CrossRefPubMed Sixma, H. J., Spreeuwenberg, P. M. M., & Van der Pasch, M. A. A. M. (1998). Patient satisfaction with the general practitioner: A two level analysis. Med Care, 36, 212-229.CrossRefPubMed
go back to reference Stams, G. J. J. M., Buist, K. L., Dekovic, M., & De Kroon, I. (2005). Ouderparticipatie, therapeutische alliantie en gedragsproblemen van het kind in dagbehandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 44, 51-59. Stams, G. J. J. M., Buist, K. L., Dekovic, M., & De Kroon, I. (2005). Ouderparticipatie, therapeutische alliantie en gedragsproblemen van het kind in dagbehandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek , 44, 51-59.
go back to reference Van der Steege, M. (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht: nizw. Van der Steege, M. (2003). Gewoon goed hulpverlenen. Over de cliënt centraal, vraaggericht werken en cliëntparticipatie in de jeugdzorg. Utrecht: nizw.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: valt er wat te keren? Kind en Adolescent, 22, 326-341. Van Yperen, T. A. (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: valt er wat te keren? Kind en Adolescent, 22, 326-341.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2003). Gaandeweg. Utrecht: nizw Uitgeverij. Van Yperen, T. A. (2003). Gaandeweg. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Van Yperen, T. A., Booy, Y., & Van der Veldt, M. C. (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht:nizw Uitgeverij. Van Yperen, T. A., Booy, Y., & Van der Veldt, M. C. (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht:nizw Uitgeverij.
go back to reference Van Zoest, C. (2002). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Met succes overleven in een concurrerende markt. Soest: H. Nelissen. Van Zoest, C. (2002). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties. Met succes overleven in een concurrerende markt. Soest: H. Nelissen.
go back to reference Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings. Mahwah, nj: Erlbaum. Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods, and findings. Mahwah, nj: Erlbaum.
Metagegevens
Titel
Het meten van cliënttevredenheid in de jeugdzorg
Auteurs
Claudia Ramos
Geert Jan Stams
Reinoud Stoel
Maarten Faas
Tom A. van Yperen
Maja Dekovic
Publicatiedatum
01-09-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2006
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060989

Andere artikelen Uitgave 3/2006

Kind en adolescent 3/2006 Naar de uitgave