Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2018

15-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

De impact van het wijkgerichte werken voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten

Oudere migranten en het wijkgerichte werken in zorg en welzijn

Auteurs: Roos Pijpers, Hanna Carlsson

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het doel van dit artikel is laten zien hoe oudere migranten worden toegeleid naar zorg via het ‘wijkgerichte werken’. In zorg en welzijn wordt de wijk gezien als een ideale plek om dichtbij burgers preventie, zorg en ondersteuning te organiseren. Gemeentes vertalen dit wijkgerichte denken in wijkgericht werken. In ons kwalitatieve onderzoek volgen we de ontwikkelingen in de maakpraktijken (crafting practices) die relevant zijn voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten in de gemeente Nijmegen. De nadruk op de wijk in het huidige beleid van de gemeente is te zien als een omdraaiing van het denken in minderheidsgroepen in eerdere beleidsperioden. Het lukt gedeeltelijk om oudere migranten toe te leiden naar zorg via voorzieningen binnen wijkstructuren. Belangrijk daarvoor zijn niet zozeer de functies van voorzieningen, maar de vertrouwensrelaties met zorgverleners die ze daar ontmoeten en die dezelfde taal spreken of culturele achtergrond delen. Deze zorgverleners slagen er in om de mentale afstand tussen zorgstelsel en leefwereld van oudere migranten te overbruggen. Relaties ontstaan ook buiten de wijkstructuren om, bij aanbieders van zorg in eigen taal en in georganiseerde uitwisseling van kennis en ervaringen. Om te grote afhankelijkheid van professionals met een migratieachtergrond te voorkomen moeten afspraken over cultuursensitiviteit tussen de gemeente en wijkaanbieders beter worden gemonitord.
Literatuur
1.
go back to reference Denktas S, Koopmans G, Birnie E, Foets M, Bonsel G. Ethnic background and differences in health care use: a national cross-sectional study of native Dutch and immigrant elderly in the Netherlands. Int J Equity Health. 2009;8:35.CrossRefPubMedPubMedCentral Denktas S, Koopmans G, Birnie E, Foets M, Bonsel G. Ethnic background and differences in health care use: a national cross-sectional study of native Dutch and immigrant elderly in the Netherlands. Int J Equity Health. 2009;8:35.CrossRefPubMedPubMedCentral
2.
go back to reference De Graaff FM, Francke AL. Barriers to home care for terminally ill Turkish and Moroccan migrants, perceived by GPs and nurses: a survey. BMC Palliat Care. 2009;8:3.CrossRefPubMedPubMedCentral De Graaff FM, Francke AL. Barriers to home care for terminally ill Turkish and Moroccan migrants, perceived by GPs and nurses: a survey. BMC Palliat Care. 2009;8:3.CrossRefPubMedPubMedCentral
3.
go back to reference Green G, Davison C, Bradby H, Krause K, Mejias FM, Alex G. Pathways to care: how superdiversity shapes the need for navigational assistance. Sociol Health Illn. 2014;36(8):1205.CrossRefPubMed Green G, Davison C, Bradby H, Krause K, Mejias FM, Alex G. Pathways to care: how superdiversity shapes the need for navigational assistance. Sociol Health Illn. 2014;36(8):1205.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Ahaddour C, Branden S van den, Broeckaert B. Institutional elderly care services and Moroccan and Turkish migrants in Belgium: a literature review. J Immigr Minor Health. 2016;18(5):1216–27.CrossRefPubMed Ahaddour C, Branden S van den, Broeckaert B. Institutional elderly care services and Moroccan and Turkish migrants in Belgium: a literature review. J Immigr Minor Health. 2016;18(5):1216–27.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Suurmond J, Rosenmoller DL, El Mesbahi H, Lamkaddem M, Essink-Bot ML. Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly—a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2016;54:23–35.CrossRefPubMed Suurmond J, Rosenmoller DL, El Mesbahi H, Lamkaddem M, Essink-Bot ML. Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly—a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2016;54:23–35.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Verhagen I, Ros WJ, Steunenberg B, Laan W, Wit NJ de. Differences in health care utilisation between elderly from ethnic minorities and ethnic Dutch elderly. Int J Equity Health. 2014;13:125.CrossRefPubMedPubMedCentral Verhagen I, Ros WJ, Steunenberg B, Laan W, Wit NJ de. Differences in health care utilisation between elderly from ethnic minorities and ethnic Dutch elderly. Int J Equity Health. 2014;13:125.CrossRefPubMedPubMedCentral
7.
go back to reference Van Wieringen J. Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf. Utrecht: Pharos; 2014. Van Wieringen J. Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf. Utrecht: Pharos; 2014.
9.
go back to reference Verhagen I. Community health workers: bridging the gap between health needs of immigrant elderly and health and welfare services in the Netherlands. Utrecht: Utrecht University; 2015. Verhagen I. Community health workers: bridging the gap between health needs of immigrant elderly and health and welfare services in the Netherlands. Utrecht: Utrecht University; 2015.
10.
go back to reference Steunenberg B, Wit N de. Diversiteit in vergrijzing: cultuursensitieve ouderenzorg voor de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten. Bijblijven. 2013;29(4):39–44.CrossRef Steunenberg B, Wit N de. Diversiteit in vergrijzing: cultuursensitieve ouderenzorg voor de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten. Bijblijven. 2013;29(4):39–44.CrossRef
11.
go back to reference Milligan C. There’s no place like home: place and care in an ageing society. Farnham: Ashgate; 2009. Milligan C. There’s no place like home: place and care in an ageing society. Farnham: Ashgate; 2009.
12.
go back to reference Witter Y, Fokkema T. Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland. Demos. 2018;34:1–4. Witter Y, Fokkema T. Huisvesting en zorg voor oudere migranten in Nederland. Demos. 2018;34:1–4.
13.
go back to reference Bannink D, Bosselaar H, Trommel W. Crafting local welfare landscapes. The Hague: Eleven International Publishing; 2013. Bannink D, Bosselaar H, Trommel W. Crafting local welfare landscapes. The Hague: Eleven International Publishing; 2013.
14.
go back to reference Oldenhof L, Postma J, Bal R. Re-placing care: governing healthcare through spatial arrangements. In: Ferlie E, Montgomery K, Reff Pedersen A, redactie. The oxford handbook of health care management. Oxford: Oxford University Press; 2016. Oldenhof L, Postma J, Bal R. Re-placing care: governing healthcare through spatial arrangements. In: Ferlie E, Montgomery K, Reff Pedersen A, redactie. The oxford handbook of health care management. Oxford: Oxford University Press; 2016.
15.
go back to reference Van Arum S, Van den Enden T. Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht. Derde landelijke peiling onder gemeenten. Utrecht: Movisie; 2018. Van Arum S, Van den Enden T. Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht. Derde landelijke peiling onder gemeenten. Utrecht: Movisie; 2018.
16.
go back to reference Gemeente Nijmegen. Raamovereenkomst basisinfrastructuur welzijn 2017–2020. 2017. Gemeente Nijmegen. Raamovereenkomst basisinfrastructuur welzijn 2017–2020. 2017.
17.
go back to reference Gemeente Nijmegen. Uitkomsten onderzoeken Stips en SWTs Nijmegen. 2017. Gemeente Nijmegen. Uitkomsten onderzoeken Stips en SWTs Nijmegen. 2017.
18.
go back to reference Pijpers R, De Kam G, Dorland L. Integrating services for older people in aging communities in the Netherlands: a comparison of urban and rural approaches. J Hous Elderly. 2016;30:430–49.CrossRef Pijpers R, De Kam G, Dorland L. Integrating services for older people in aging communities in the Netherlands: a comparison of urban and rural approaches. J Hous Elderly. 2016;30:430–49.CrossRef
19.
go back to reference Lawton MP. The elderly in context: perspectives from environmental psychology and gerontology. Environ Behav. 1985;17(4):501–19.CrossRef Lawton MP. The elderly in context: perspectives from environmental psychology and gerontology. Environ Behav. 1985;17(4):501–19.CrossRef
20.
go back to reference Day R. Local environments and older people’s health: dimensions from a comparative qualitative study in Scotland. Health Place. 2008;14(2):299–312.CrossRefPubMed Day R. Local environments and older people’s health: dimensions from a comparative qualitative study in Scotland. Health Place. 2008;14(2):299–312.CrossRefPubMed
21.
go back to reference Lui C‑W, Everingham J‑A, Warburton J, Cuthill M, Bartlett H. What makes a community age-friendly: a review of international literature. Australas J Ageing. 2009;28(3):116–21.CrossRefPubMed Lui C‑W, Everingham J‑A, Warburton J, Cuthill M, Bartlett H. What makes a community age-friendly: a review of international literature. Australas J Ageing. 2009;28(3):116–21.CrossRefPubMed
22.
go back to reference Menec VH, Means R, Keating N, Parkhurst G, Eales J. Conceptualizing age-friendly communities. Can J Aging. 2011;30(3):479–93.CrossRefPubMed Menec VH, Means R, Keating N, Parkhurst G, Eales J. Conceptualizing age-friendly communities. Can J Aging. 2011;30(3):479–93.CrossRefPubMed
23.
go back to reference Boos T. Ethnische Sphären: über die emotionale Konstruktion von Gemeinschaft bei syrisch- und libanesischstämmigen Argentiniern. Bielefeld: transcript; 2013.CrossRef Boos T. Ethnische Sphären: über die emotionale Konstruktion von Gemeinschaft bei syrisch- und libanesischstämmigen Argentiniern. Bielefeld: transcript; 2013.CrossRef
24.
go back to reference Cummins S, Curtis S, Diez-Roux A, Macintyre S. Understanding and representing ‘place’ in health research: a relational approach. Soc Sci Med. 2007;65:1825–38.CrossRefPubMed Cummins S, Curtis S, Diez-Roux A, Macintyre S. Understanding and representing ‘place’ in health research: a relational approach. Soc Sci Med. 2007;65:1825–38.CrossRefPubMed
25.
26.
go back to reference Lagendijk A. Naar een relationele visie op de regio? Rooilijn. 2006;39(8):418–25. Lagendijk A. Naar een relationele visie op de regio? Rooilijn. 2006;39(8):418–25.
27.
go back to reference Van der Greft S, Droogleever Fortuijn J. Multiple disadvantage of older migrants and native Dutch older adults in deprived neighbourhoods in Amsterdam, the Netherlands: a life course perspective. Geogr J. 2017;82:415–32. Van der Greft S, Droogleever Fortuijn J. Multiple disadvantage of older migrants and native Dutch older adults in deprived neighbourhoods in Amsterdam, the Netherlands: a life course perspective. Geogr J. 2017;82:415–32.
28.
go back to reference Johansson K, Laliberte Rudman D, Mondaca M, Park M, Luborsky M, Josephsson S, et al. Moving beyond ‘aging in place’ to understand migration and aging: place making and the centrality of occupation. J Occup Sci. 2013;20(2):108–19.CrossRefPubMed Johansson K, Laliberte Rudman D, Mondaca M, Park M, Luborsky M, Josephsson S, et al. Moving beyond ‘aging in place’ to understand migration and aging: place making and the centrality of occupation. J Occup Sci. 2013;20(2):108–19.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Uitermark J, Rossi U, Van Houtum H. Reinventing multiculturalism: urban citizenship and the negotiation of ethnic diversity in Amsterdam. Int J Urban Reg Res. 2005;29:622–40.CrossRef Uitermark J, Rossi U, Van Houtum H. Reinventing multiculturalism: urban citizenship and the negotiation of ethnic diversity in Amsterdam. Int J Urban Reg Res. 2005;29:622–40.CrossRef
30.
go back to reference Kelderman N. De WMO en oudere migranten. Een verkenning in de G4. Utrecht: Pharos; 2011. Kelderman N. De WMO en oudere migranten. Een verkenning in de G4. Utrecht: Pharos; 2011.
31.
go back to reference Bueger C. Pathways to practice: praxiography and international politics. Eur Pol Sci Rev. 2014;6:383–406.CrossRef Bueger C. Pathways to practice: praxiography and international politics. Eur Pol Sci Rev. 2014;6:383–406.CrossRef
32.
go back to reference Mol A. The body multiple: ontology in medical practice. Durham: Duke University Press; 2002.CrossRef Mol A. The body multiple: ontology in medical practice. Durham: Duke University Press; 2002.CrossRef
33.
go back to reference Gemeente Nijmegen. Samen gezond in Nijmegen. Gezondheidsagenda 2017–2020. 2017. Gemeente Nijmegen. Samen gezond in Nijmegen. Gezondheidsagenda 2017–2020. 2017.
34.
go back to reference Gemeente Nijmegen. Veur mekäör: zorg en welzijn dichtbij. Beleidskader WMO en jeugd 2015–2018. 2014. Gemeente Nijmegen. Veur mekäör: zorg en welzijn dichtbij. Beleidskader WMO en jeugd 2015–2018. 2014.
35.
go back to reference Gemeente Nijmegen. Beantwoording motie ‘Divers is sterk’. 2017. Gemeente Nijmegen. Beantwoording motie ‘Divers is sterk’. 2017.
36.
go back to reference Gemeente Nijmegen. Collegebesluit subsidieverlening welzijnswerk W2 2018. 2018. Gemeente Nijmegen. Collegebesluit subsidieverlening welzijnswerk W2 2018. 2018.
37.
go back to reference De Valk HAG, Schans D. ‘They ought to do this for their parents’: perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing Soc. 2008;28(01):49–66.CrossRef De Valk HAG, Schans D. ‘They ought to do this for their parents’: perceptions of filial obligations among immigrant and Dutch older people. Ageing Soc. 2008;28(01):49–66.CrossRef
38.
go back to reference Hendriks P, Lensvelt-Mulders G, Van Ewijk H. New voices in social work: an explorative study of female Turkish and Moroccan-Dutch professionals in social work in the Netherlands. Soc Work Educ. 2015;34:1005–20.CrossRef Hendriks P, Lensvelt-Mulders G, Van Ewijk H. New voices in social work: an explorative study of female Turkish and Moroccan-Dutch professionals in social work in the Netherlands. Soc Work Educ. 2015;34:1005–20.CrossRef
39.
go back to reference Meurs P. Maatwerk en willekeur; een pleidooi voor situationele gelijkheid. Den Haag: Transitiecommissie Sociaal Domein; 2016. Meurs P. Maatwerk en willekeur; een pleidooi voor situationele gelijkheid. Den Haag: Transitiecommissie Sociaal Domein; 2016.
Metagegevens
Titel
De impact van het wijkgerichte werken voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten
Oudere migranten en het wijkgerichte werken in zorg en welzijn
Auteurs
Roos Pijpers
Hanna Carlsson
Publicatiedatum
15-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0271-7

Andere artikelen Uitgave 6/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen