Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2018

Uitgave 6/2018

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

01-12-2018 | Redactioneel | Uitgave 6/2018

‘Wij zijn er én blijven hier …’ Gezondheid, zorggebruik en sociaal welbevinden van oudere migranten in Nederland

Tineke Fokkema, Nina Conkova

12-11-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 6/2018

Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie

Nina Conkova, Jolanda Lindenberg

19-11-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 6/2018

Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd

Fanny Janssen, Eva Kibele, Matias Reus Pons, Hadewijch Vandenheede, Helga A. G. de Valk

15-11-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 6/2018

De impact van het wijkgerichte werken voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten

Oudere migranten en het wijkgerichte werken in zorg en welzijn
Roos Pijpers, Hanna Carlsson

13-11-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 6/2018

Gaat zorggebruik in het land van herkomst onder oudere Turkse en Marokkaanse migranten gepaard met minder zorggebruik in Nederland? Een combinatie van HELIUS-data met Achmea registratiedata

Aydın Şekercan, Marieke B. Snijder, R. J. G. Peters, Karien Stronks

12-11-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 6/2018

Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring

Theo G. van Tilburg, Tineke Fokkema

26-11-2018 | Oorspronkelijk artikel | Uitgave 6/2018

De taalbarrière bij oudere Turkse vrouwen nader onderzocht

Anna Pot, Merel Keijzer, Kees de Bot

15-10-2018 | Recente onderzoeksliteratuur | Uitgave 6/2018

Een nieuw jasje voor oriëntatieonderzoek bij dementie

H. F. A. Diesfeldt

20-11-2018 | Signalementen | Uitgave 6/2018

Signalementen

Recente publicaties