Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2018
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 6/2018

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (9 Artikelen)

01-12-2018 | Redactioneel

‘Wij zijn er én blijven hier …’ Gezondheid, zorggebruik en sociaal welbevinden van oudere migranten in Nederland
Tineke Fokkema, Nina Conkova

12-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in Nederland: Een narratieve literatuurstudie
Nina Conkova, Jolanda Lindenberg

19-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

Gezonde levensverwachting op oudere leeftijd: een vergelijking van migranten en niet-migranten in drie Europese landen over tijd
Fanny Janssen, Eva Kibele, Matias Reus Pons, Hadewijch Vandenheede, Helga A. G. de Valk

15-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

De impact van het wijkgerichte werken voor de toeleiding naar zorg van oudere migranten
Oudere migranten en het wijkgerichte werken in zorg en welzijn
Roos Pijpers, Hanna Carlsson

13-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

Gaat zorggebruik in het land van herkomst onder oudere Turkse en Marokkaanse migranten gepaard met minder zorggebruik in Nederland? Een combinatie van HELIUS-data met Achmea registratiedata
Aydın Şekercan, Marieke B. Snijder, R. J. G. Peters, Karien Stronks

12-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

Hogere eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen in Nederland: Op zoek naar een verklaring
Theo G. van Tilburg, Tineke Fokkema

26-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

De taalbarrière bij oudere Turkse vrouwen nader onderzocht
Anna Pot, Merel Keijzer, Kees de Bot

15-10-2018 | Recente onderzoeksliteratuur

Een nieuw jasje voor oriëntatieonderzoek bij dementie
H. F. A. Diesfeldt

20-11-2018 | Signalementen

Signalementen

Recente publicaties