Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2018

26-11-2018 | Oorspronkelijk artikel

De taalbarrière bij oudere Turkse vrouwen nader onderzocht

Auteurs: Anna Pot, Merel Keijzer, Kees de Bot

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie | Uitgave 6/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Een groeiende groep migranten wordt oud in een omgeving waar de dominante taal (T2) verschilt van hun moedertaal (T1). Deze studie bekijkt in hoeverre er een taalbarrière bestaat bij het verkrijgen van informatie over en toegang tot (zorg)voorzieningen, en wanneer een beperkte T2 taalvaardigheid een belemmering vormt voor het welbevinden van een groep oudere Turkse vrouwen in Nederland. Interviews met 39 oudere Turkse vrouwen laten zien dat een beperkte T2 vaardigheid niet automatisch leidt tot een verminderd welbevinden. Wanneer men goed is ingebed in een sociaal netwerk (en zich daarmee verbonden voelen) kan een beperkte T2 vaardigheid worden opgevangen door T1 hulp in de omgeving of het faciliteren van een tolk in T2 situaties. Echter, wanneer zo’n netwerk niet beschikbaar is, kunnen T2 situaties voor angst en stress zorgen, wat zijn weerslag heeft op iemands welbevinden. Ondanks dat er geen een-op-een relatie tussen taal en welbevinden bestaat, speelt taal wel een rol in veel (sociale) processen die het welbevinden beïnvloeden.
Dit artikel is een ingekorte en vertaalde versie van een eerder gepubliceerd artikel in The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism op 8 februari 2018, online beschikbaar. https://​doi.​org/​10.​1080/​13670050.​2018.​1435627
Literatuur
2.
go back to reference Priebe S, Sandhu S, Dias S, Gaddini A, Greacen T, Ioannidis E, et al. Good practice in health care for migrants: views and experiences of care professionals in 16 European countries. BMC Public Health. 2011;11:187.CrossRefPubMedCentralPubMed Priebe S, Sandhu S, Dias S, Gaddini A, Greacen T, Ioannidis E, et al. Good practice in health care for migrants: views and experiences of care professionals in 16 European countries. BMC Public Health. 2011;11:187.CrossRefPubMedCentralPubMed
3.
go back to reference Pot A, Keijzer M, Bot K de. Do low L2 abilities impede healthy aging for migrant older adults in the Netherlands? Dutch J Appl Linguist. 2018;7(1):109–20.CrossRef Pot A, Keijzer M, Bot K de. Do low L2 abilities impede healthy aging for migrant older adults in the Netherlands? Dutch J Appl Linguist. 2018;7(1):109–20.CrossRef
4.
go back to reference Yagmur K, Vijver FJR van de. Acculturation and language orientations of Turkish immigrants in Australia, France, Germany and the Netherlands. J Cross Cult Psychol. 2012;43(7):1110–30.CrossRef Yagmur K, Vijver FJR van de. Acculturation and language orientations of Turkish immigrants in Australia, France, Germany and the Netherlands. J Cross Cult Psychol. 2012;43(7):1110–30.CrossRef
5.
go back to reference Yagmur K. Language use and ethnolinguistic vitality of Turkish compared with the Dutch in the Netherlands. J Multiling Multicult Dev. 2009;30(3):219–33.CrossRef Yagmur K. Language use and ethnolinguistic vitality of Turkish compared with the Dutch in the Netherlands. J Multiling Multicult Dev. 2009;30(3):219–33.CrossRef
6.
go back to reference Huijnk W. Sociaal-culturele categorieën: migranten op afstand. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015. Huijnk W. Sociaal-culturele categorieën: migranten op afstand. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
8.
go back to reference Denktaş S. Health and healtcare use of elderly immigrants in the Netherlands: A comparative study. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2011. Denktaş S. Health and healtcare use of elderly immigrants in the Netherlands: A comparative study. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2011.
9.
go back to reference Suurmond J, Rosenmöller DL, El Mesbahi H, Lamkaddem M, Essink-Bot M‑L. Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly – a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2016;54:23–35.CrossRefPubMed Suurmond J, Rosenmöller DL, El Mesbahi H, Lamkaddem M, Essink-Bot M‑L. Barriers in access to home care services among ethnic minority and Dutch elderly – a qualitative study. Int J Nurs Stud. 2016;54:23–35.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Fassaert T, Hesselink AE, Verhoeff AP. Acculturation and use of health care services by Turkish and Moroccan migrants: a cross-sectional population-based study. BMC Public Health. 2009;9:332.CrossRefPubMedCentralPubMed Fassaert T, Hesselink AE, Verhoeff AP. Acculturation and use of health care services by Turkish and Moroccan migrants: a cross-sectional population-based study. BMC Public Health. 2009;9:332.CrossRefPubMedCentralPubMed
11.
go back to reference Wengler A. The health status of first- and second-generation Turkish immigrants in Germany. Int J Public Health. 2011;56(5):493–501.CrossRefPubMed Wengler A. The health status of first- and second-generation Turkish immigrants in Germany. Int J Public Health. 2011;56(5):493–501.CrossRefPubMed
12.
go back to reference De Maesschalck S, Deveugele M, Willems S. Language, culture and emotions: exploring ethnic minority patients’ emotional expressions in primary healthcare consultations. Patient Educ Couns. 2011;84:406–12.CrossRefPubMed De Maesschalck S, Deveugele M, Willems S. Language, culture and emotions: exploring ethnic minority patients’ emotional expressions in primary healthcare consultations. Patient Educ Couns. 2011;84:406–12.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Sevinç Y, Backus A. Anxiety, language use and linguistic competence in an immigrant context: a vicious circle? Int J Biling Educ Biling. 2017;0(0):1–19.CrossRef Sevinç Y, Backus A. Anxiety, language use and linguistic competence in an immigrant context: a vicious circle? Int J Biling Educ Biling. 2017;0(0):1–19.CrossRef
16.
go back to reference Lager D, Hoven B van, Meijering L. Places that matter: place attachment and wellbeing of older Antillean migrants in the Netherlands. Eur Spatial Res Policy. 2012;19(1):81–94.CrossRef Lager D, Hoven B van, Meijering L. Places that matter: place attachment and wellbeing of older Antillean migrants in the Netherlands. Eur Spatial Res Policy. 2012;19(1):81–94.CrossRef
17.
go back to reference Wurff FB van der, Beekman ATF, Dijkshoorn H, Spijker JA, Smits CHM, Stek ML, et al. Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands. J Affect Disord. 2004;83(1):33–41.CrossRefPubMed Wurff FB van der, Beekman ATF, Dijkshoorn H, Spijker JA, Smits CHM, Stek ML, et al. Prevalence and risk-factors for depression in elderly Turkish and Moroccan migrants in the Netherlands. J Affect Disord. 2004;83(1):33–41.CrossRefPubMed
18.
go back to reference Dijkshoorn H, Uitenbroek DG, Middelkoop BJC. Prevalence of diabetes mellitus and cardiovascular disease among immigrants from Turkey and Morocco and the indigenous Dutch population. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147(28):1362–6.PubMed Dijkshoorn H, Uitenbroek DG, Middelkoop BJC. Prevalence of diabetes mellitus and cardiovascular disease among immigrants from Turkey and Morocco and the indigenous Dutch population. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147(28):1362–6.PubMed
19.
go back to reference Ciobanu RO, Fokkema T, Nedelcu M. Ageing as a migrant: vulnerabilities, agency and policy implications. J Ethn Migr Stud. 2017;43(2):164–81.CrossRef Ciobanu RO, Fokkema T, Nedelcu M. Ageing as a migrant: vulnerabilities, agency and policy implications. J Ethn Migr Stud. 2017;43(2):164–81.CrossRef
20.
go back to reference Warnes AM, Friedrich K, Kellaher L, Torres S. The diversity and welfare of older migrants in Europe. Ageing Soc. 2004;24(3):307–26.CrossRef Warnes AM, Friedrich K, Kellaher L, Torres S. The diversity and welfare of older migrants in Europe. Ageing Soc. 2004;24(3):307–26.CrossRef
21.
go back to reference Verhagen I, Ros WJ, Steunenberg B, Laan W, Wit NJ de. Differences in health care utilisation between elderly from ethnic minorities and ethnic Dutch elderly. Int J Equity Health. 2014;13(1):125.CrossRefPubMedCentralPubMed Verhagen I, Ros WJ, Steunenberg B, Laan W, Wit NJ de. Differences in health care utilisation between elderly from ethnic minorities and ethnic Dutch elderly. Int J Equity Health. 2014;13(1):125.CrossRefPubMedCentralPubMed
23.
go back to reference Keijzer MCJ. Last in first out? An investigation of the regression hypothesis in Dutch emigrants in Anglophone. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2007. PhD Thesis. Keijzer MCJ. Last in first out? An investigation of the regression hypothesis in Dutch emigrants in Anglophone. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2007. PhD Thesis.
24.
go back to reference Wiggins RD, Netuveli G, Hyde M, Higgs P, Blane D. The evaluation of a self-enumerated scale of quality of life (CASP-19) in the context of research on ageing: a combination of exploratory and confirmatory approaches. Soc Indic Res. 2007;89(1):61–77.CrossRef Wiggins RD, Netuveli G, Hyde M, Higgs P, Blane D. The evaluation of a self-enumerated scale of quality of life (CASP-19) in the context of research on ageing: a combination of exploratory and confirmatory approaches. Soc Indic Res. 2007;89(1):61–77.CrossRef
25.
go back to reference Nicholas LE, Brookshire RH. A system for quantifying the informativeness and efficiency of the connected speech of adults with aphasia. J Speech Hear Res. 1993;36(2):338–50.CrossRefPubMed Nicholas LE, Brookshire RH. A system for quantifying the informativeness and efficiency of the connected speech of adults with aphasia. J Speech Hear Res. 1993;36(2):338–50.CrossRefPubMed
26.
go back to reference CITO. Raamwerk Alfabetisering NT2. Arnhem: CITO; 2008. CITO. Raamwerk Alfabetisering NT2. Arnhem: CITO; 2008.
27.
go back to reference Corsi PM. Human memory and the medial temporal region of the brain. Diss Abstr Int. 1972;34:819B. Corsi PM. Human memory and the medial temporal region of the brain. Diss Abstr Int. 1972;34:819B.
28.
go back to reference Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77–101.CrossRef Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77–101.CrossRef
29.
go back to reference Tarone E, Bigelow M, Hansen K. Literacy and second language oracy. Oxford: Oxford University Press; 2009. Tarone E, Bigelow M, Hansen K. Literacy and second language oracy. Oxford: Oxford University Press; 2009.
Metagegevens
Titel
De taalbarrière bij oudere Turkse vrouwen nader onderzocht
Auteurs
Anna Pot
Merel Keijzer
Kees de Bot
Publicatiedatum
26-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie / Uitgave 6/2018
Print ISSN: 0167-9228
Elektronisch ISSN: 1875-6832
DOI
https://doi.org/10.1007/s12439-018-0270-8

Andere artikelen Uitgave 6/2018

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2018 Naar de uitgave

Signalementen

Signalementen