Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Bijblijven

Bijblijven 10/2016

Uitgave 10/2016

Bedrijfsgeneeskundige zorg

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

02-11-2016 | Uitgave 10/2016

Redactioneel ten geleide

Prof. dr. Betty Meyboom-de Jong

02-11-2016 | Uitgave 10/2016

Bedrijfsarts: beoordelaar of zorgverlener?

Dr. B. Sorgdrager

02-11-2016 | Uitgave 10/2016

Werk en verzuim in de huisartsenpraktijk

De bedrijfsarts als behandelpartner
Dr. J. W. J. van der Gulden

10-11-2016 | Uitgave 10/2016

Huid en arbeid

Leidraad voor huisarts en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van arbeidsverzuim, toegepast op (arbeids)dermatosen
Dr. F. H. W. Jungbauer

08-11-2016 | Uitgave 10/2016

Slechthorendheid: over lawaaischade en functioneringsproblemen in het werk

Dr. Bas Sorgdrager

31-10-2016 | Uitgave 10/2016

Alles is gif en niets is geen gif

Communiceren in de artsenpraktijk over chemische risico’s van werk
Annet F. Lenderink

08-11-2016 | Uitgave 10/2016

Het risico van arbeidsomstandigheden, zoals toxische stoffen, op beloop en uitkomst van de zwangerschap

Dr. Teus Brand

17-11-2016 | Uitgave 10/2016

Hoe ga je om met een arbeidsconflict dat leidt tot psychische klachten?

Vandaag ontstaan, morgen (niet) verdwenen?
J. E. Jurgens MD, OHP, MSc, drs. mr. R. L. Kloots

10-11-2016 | Uitgave 10/2016

Hulpverlening bij pesten op het werk

Dr. Peter Dieleman

10-11-2016 | Uitgave 10/2016

Over hoge taakeisen, werkvermogen en herstel bij de oudere werknemer

Dr. Bas Sorgdrager

Recente publicaties