Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Bijblijven 10/2016

10-11-2016

Hulpverlening bij pesten op het werk

Auteur: Dr. Peter Dieleman

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ongewenst gedrag op het werk, en dan met name pesterijen en uitingen van geweld, komt frequent voor. Interne (persoonsgebonden) en externe (arbeidgerelateerde) factoren bepalen in welke mate een persoon onderwerp wordt van pesten.
In deze bijdrage worden de mogelijkheden bekeken voor hulpverlening bij pesten op het werk. De eerste stap is het (h)erkennen van het ‘slachtoffer-zijn’. Vervolgens kan menselijke, pragmatische, arbeidgebonden of juridische ondersteuning geboden worden.
Een werknemer die het slachtoffer is van pesterijen of geweld heeft verschillende opties om dit gedrag een halt toe te roepen. Deze zijn beschreven in de ‘interne procedure tot conflicthantering’, waarover elk bedrijf volgens de wet dient te beschikken. We belichten de rol van de vertrouwenspersoon en die van de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer.
Voetnoten
1
Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden.
 
2
Definitie volgens het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.
 
3
KB 17 mei 2007, aangepast per 1 september 2014, betreffende het voorkomen van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (inclusief het beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag). Bron: www.​werk.​belgie.​be.
 
Metagegevens
Titel
Hulpverlening bij pesten op het werk
Auteur
Dr. Peter Dieleman
Publicatiedatum
10-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2016
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-016-0196-4

Andere artikelen Uitgave 10/2016

Bijblijven 10/2016 Naar de uitgave

OriginalPaper

Huid en arbeid