Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2011

01-05-2011 | Artikelen

adhd, wat kan de juf (m/v) er mee?’

Een onderzoek naar de effectiviteit van een leerkrachttraining

Auteurs: Mevr. drs. M.L. Hinfelaar, Mevr. drs. A.E. Verheijden, Prof. dr. P.J.M. Prins

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit onderzoek werd de effectiviteit onderzocht van een gedragstherapeutische training voor leerkrachten van kinderen met adhd. Achtentwintig leerkracht-leerling koppels in een experimentele behandelconditie en 25 in een wachtlijst-controleconditie werden in een quasi-experimenteel onderzoek met elkaar vergeleken. De leerkrachten werden getraind in het direct bëınvloeden van gedrag door middel van het ontwerpen en uitvoeren van individuele beloningsprogramma’s (contingentiemanagement) om de werkhouding en het gedrag van de leerling op school te verbeteren. Samenwerking met ouders en een positieve professionele houding van de leerkracht waren twee andere kernthema’s in de training. Metingen werden voor en na de training verricht door middel van gedragsvragenlijsten. Leerlingen in de behandelconditie vertoonden bij de nameting een significante verbetering in werkhouding. Leerkrachten in de behandelconditie rapporteerden een significant sterker gevoel van competentie dan leerkrachten in de controleconditie. De betekenis van deze resultaten voor leerkrachttrainingen bij kinderen met adhd worden bediscussieerd.
Literatuur
go back to reference Achenbach T. M, & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA preschool forms & profiles. Burlington, vt: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & families. Achenbach T. M, & Rescorla, L. A. (2000). Manual for the ASEBA preschool forms & profiles. Burlington, vt: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & families.
go back to reference Anastopoulos, A. (1992). Kennistest adhd.Interne publicatie Universiteit van Massachusets, Worcester. Nederlandse bewerking: Hinfelaar, M. L. (2005). Anastopoulos, A. (1992). Kennistest adhd.Interne publicatie Universiteit van Massachusets, Worcester. Nederlandse bewerking: Hinfelaar, M. L. (2005).
go back to reference Antrop, I., Roeyers, H., Oosterlaan, J., & Van Oost, P. (2002). Agreement between parent and teacher ratings of disruptive behaviour disorders in children with clinically diagnosed adhd. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 24, 67–73.CrossRef Antrop, I., Roeyers, H., Oosterlaan, J., & Van Oost, P. (2002). Agreement between parent and teacher ratings of disruptive behaviour disorders in children with clinically diagnosed adhd. Journal of Psychopathology and Behavioural Assessment, 24, 67–73.CrossRef
go back to reference Baltussen, M., Dijkstra, R., Koekoek, M., e.a. (2001). Kinderen met speciale rechten, omgaan met adhd op school.vslpc. www.kmsr.nl. Baltussen, M., Dijkstra, R., Koekoek, M., e.a. (2001). Kinderen met speciale rechten, omgaan met adhd op school.vslpc. www.​kmsr.​nl.
go back to reference Barkley, R. A. (2006). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd edition). New York: Guilford Press. Barkley, R. A. (2006). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd edition). New York: Guilford Press.
go back to reference Bleichrodt, N., Resing, W. C. M., & Zaal, J. N. (1993). Schoolgedrag Beoordelingslijst Revised (SCHOBL-R). Lisse: Swets & Zeitlinger Publischers. Bleichrodt, N., Resing, W. C. M., & Zaal, J. N. (1993). Schoolgedrag Beoordelingslijst Revised (SCHOBL-R). Lisse: Swets & Zeitlinger Publischers.
go back to reference Brook, U., Watemberg, N., & Geva, D. (2000). Attitude and knowledge of attention deficit hyperactivity disorder and learning disability among high school teachers. Patient Education and Counselling, 40, 247–252.CrossRef Brook, U., Watemberg, N., & Geva, D. (2000). Attitude and knowledge of attention deficit hyperactivity disorder and learning disability among high school teachers. Patient Education and Counselling, 40, 247–252.CrossRef
go back to reference Buysse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & Maes, F., 2008. Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of classroom climate. Journal of School Psychology, 46, 367–391.CrossRef Buysse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & Maes, F., 2008. Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of classroom climate. Journal of School Psychology, 46, 367–391.CrossRef
go back to reference DuPaul, G. J., & Eckert, T. L. (1997). The effects of school-based interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a meta-analysis. School psychology Review, 26, 5–23. DuPaul, G. J., & Eckert, T. L. (1997). The effects of school-based interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a meta-analysis. School psychology Review, 26, 5–23.
go back to reference Greene, R. W., Abidin, R. R., & Kmetz, C. (1997). The index of teaching stress: A measure of student-teacher compatibility. Journal of School Psychology, 35, 239–259. Nederlandse vertaling: Prins, P. J.M., & Koomen, H. (2005), Interne publicatie Universiteit van Amsterdam. Greene, R. W., Abidin, R. R., & Kmetz, C. (1997). The index of teaching stress: A measure of student-teacher compatibility. Journal of School Psychology, 35, 239–259. Nederlandse vertaling: Prins, P. J.M., & Koomen, H. (2005), Interne publicatie Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Hinfelaar, M. L., & Ten Brink, E. (in druk), Aansturing binnen en buiten: effectieve aanpak adhd op school, Uitgeverij Pearson, Amsterdam. Hinfelaar, M. L., & Ten Brink, E. (in druk), Aansturing binnen en buiten: effectieve aanpak adhd op school, Uitgeverij Pearson, Amsterdam.
go back to reference Kidder, L. H., & Judd, C. M. (1987). Research Methods in Social Relations. Fifth edition. hrw International Editions. Kidder, L. H., & Judd, C. M. (1987). Research Methods in Social Relations. Fifth edition. hrw International Editions.
go back to reference Koomen, H., Verschueren, K., & Pianta, R. (2007). Leerkracht Leerling Relatie Vragenlijst (llvr). Houten: Bohn Stafleu van Loghem. Koomen, H., Verschueren, K., & Pianta, R. (2007). Leerkracht Leerling Relatie Vragenlijst (llvr). Houten: Bohn Stafleu van Loghem.
go back to reference Krab, K. J., Engelen-Snaterse, T. J., & De Boer-Boosman, B. R. (2000). Gedragsverandering binnen en buiten de klas.cps Amersfoort. Krab, K. J., Engelen-Snaterse, T. J., & De Boer-Boosman, B. R. (2000). Gedragsverandering binnen en buiten de klas.cps Amersfoort.
go back to reference Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de ggz: Multidisciplinaire Richtlijn adhd. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van adhd bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut (2005). www.ggzrichtlijnen.nl Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de ggz: Multidisciplinaire Richtlijn adhd. Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van adhd bij kinderen en jeugdigen. Utrecht: Trimbos-instituut (2005). www.​ggzrichtlijnen.​nl
go back to reference Miranda, A., Presentación, M. J., & Soriano, M. (2002). Effectiveness of a school-based multicomponent program for the treatment of children with adhd. Journal of Learning Disabilities, 35 (6), 546–562.PubMedCrossRef Miranda, A., Presentación, M. J., & Soriano, M. (2002). Effectiveness of a school-based multicomponent program for the treatment of children with adhd. Journal of Learning Disabilities, 35 (6), 546–562.PubMedCrossRef
go back to reference Oosterlaan, J., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers H., & Sergeant, J. A. (2000). Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK). Lisse: Swets Test Publishers. Oosterlaan, J., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers H., & Sergeant, J. A. (2000). Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK). Lisse: Swets Test Publishers.
go back to reference Pelham, W. E., & Fabiano, G. A. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37 (1), 184–214.PubMedCrossRef Pelham, W. E., & Fabiano, G. A. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37 (1), 184–214.PubMedCrossRef
go back to reference Pelham, W. E., Jr., Wheeler, T., & Chronis, A. (1998). Empirically Supported Psychosocial Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 190–205.PubMedCrossRef Pelham, W. E., Jr., Wheeler, T., & Chronis, A. (1998). Empirically Supported Psychosocial Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 190–205.PubMedCrossRef
go back to reference Pfiffner, L., Mikami, A. Y., Huang-Pollock, C., Easterlin, B., Zalecki, C., & McBurnett, K., (2007). A randomized, controlled trial of integrated home-school behavioural treatment for adhd, predominantly inattentive type. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46 (8), 1041–1050.PubMedCrossRef Pfiffner, L., Mikami, A. Y., Huang-Pollock, C., Easterlin, B., Zalecki, C., & McBurnett, K., (2007). A randomized, controlled trial of integrated home-school behavioural treatment for adhd, predominantly inattentive type. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46 (8), 1041–1050.PubMedCrossRef
go back to reference Prins, P. J. M., & Van der Oord, S. (2008). Stoornissen in de aandacht en impulsregulatie. In P. J. M. Prins & C. Braet (Eds.), Handbook klinische ontwikkelingspsychologie, (deel II, hst 13). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Prins, P. J. M., & Van der Oord, S. (2008). Stoornissen in de aandacht en impulsregulatie. In P. J. M. Prins & C. Braet (Eds.), Handbook klinische ontwikkelingspsychologie, (deel II, hst 13). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Reddy, L. A., Newman, E., De Thomas, C. A., & Chun, V. (2009). Effectiveness of school-based prevention and intervention programs for children and adolescents with emotional disturbance: A meta-analysis. Journal of School Psychology, 47, 77–99.PubMedCrossRef Reddy, L. A., Newman, E., De Thomas, C. A., & Chun, V. (2009). Effectiveness of school-based prevention and intervention programs for children and adolescents with emotional disturbance: A meta-analysis. Journal of School Psychology, 47, 77–99.PubMedCrossRef
go back to reference Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J.D.(2005). adhd-vragenlijst (avl). Handleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Scholte, E. M., & Van der Ploeg, J.D.(2005). adhd-vragenlijst (avl). Handleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Stevens, J., Quittner, A. L., & Abikoff, H. (1998). Factors influencing elementary school teachers ratings of adhd and odd behaviors. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 406–414.PubMedCrossRef Stevens, J., Quittner, A. L., & Abikoff, H. (1998). Factors influencing elementary school teachers ratings of adhd and odd behaviors. Journal of Clinical Child Psychology, 27, 406–414.PubMedCrossRef
go back to reference Treffers, Ph. D. A., Goedhart, A. W., Van den Bergh, B. R. H., Veerman, J. W., Ackaert L., & De Rycke, L. (2002). Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten. Uitgeverij Pearson. Treffers, Ph. D. A., Goedhart, A. W., Van den Bergh, B. R. H., Veerman, J. W., Ackaert L., & De Rycke, L. (2002). Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten. Uitgeverij Pearson.
go back to reference Van der Oord, S. (2005). Critical issues in diagnosis and treatment of children with adhd. Academisch proefschrift, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam. Van der Oord, S. (2005). Critical issues in diagnosis and treatment of children with adhd. Academisch proefschrift, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Van Lier, P. A. C., Van der Sar, R. M., Muthen, B. O., & Crijnen, A. A. M. (2004). Preventing disruptive behaviour in elementary schoolchildren: Impact of a universal classroom–based intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 467–478.PubMedCrossRef Van Lier, P. A. C., Van der Sar, R. M., Muthen, B. O., & Crijnen, A. A. M. (2004). Preventing disruptive behaviour in elementary schoolchildren: Impact of a universal classroom–based intervention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 467–478.PubMedCrossRef
go back to reference Van Manen, T. G., Prins, P. J. M., & Emmelkamp, P. M. G. (2004). Reducing aggressive behavior in boys with a social cognitive group treatment: Results of a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43 (1478–1487).PubMedCrossRef Van Manen, T. G., Prins, P. J. M., & Emmelkamp, P. M. G. (2004). Reducing aggressive behavior in boys with a social cognitive group treatment: Results of a randomized, controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43 (1478–1487).PubMedCrossRef
go back to reference Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, Ph. D. A., Van den Bergh, B. R. H., & Ten Brink, L. T. (1997). Competentie Belevingsschaal voor Kinderen. Uitgeverij Pearson. Veerman, J. W., Straathof, M. A. E., Treffers, Ph. D. A., Van den Bergh, B. R. H., & Ten Brink, L. T. (1997). Competentie Belevingsschaal voor Kinderen. Uitgeverij Pearson.
go back to reference Verschueren, K. (2009). Leraren maken een verschil. Kind en Adolescent, 30, 197–200.CrossRef Verschueren, K. (2009). Leraren maken een verschil. Kind en Adolescent, 30, 197–200.CrossRef
go back to reference Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: a parent and teacher training partnership in head start. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 283–302.PubMedCrossRef Webster-Stratton, C., Reid, M. J., & Hammond, M. (2001). Preventing conduct problems, promoting social competence: a parent and teacher training partnership in head start. Journal of Clinical Child Psychology, 30, 283–302.PubMedCrossRef
go back to reference Wells, K. C., Pelham,W. E., Kotkin, R. A., Hoza, B., Abikoff, H. B., Abramowitz, A., Arnold, L. E., Cantwell, D. P., Conners, C. K., Del Carmen, R., Elliot, G., Greenhill, L. L., Hechtman, L., Hibbs, E., Hinhaw, S. P., Jensen, P. S., March, J. S., Swanson, J. M., & Schiller, E. (2000). Psychosocial treatment strategies in the mta study: Rationale, methods and critical issues in design and implementation. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 483–505.PubMedCrossRef Wells, K. C., Pelham,W. E., Kotkin, R. A., Hoza, B., Abikoff, H. B., Abramowitz, A., Arnold, L. E., Cantwell, D. P., Conners, C. K., Del Carmen, R., Elliot, G., Greenhill, L. L., Hechtman, L., Hibbs, E., Hinhaw, S. P., Jensen, P. S., March, J. S., Swanson, J. M., & Schiller, E. (2000). Psychosocial treatment strategies in the mta study: Rationale, methods and critical issues in design and implementation. Journal of Abnormal Child Psychology, 28, 483–505.PubMedCrossRef
go back to reference Young, S., & Amarasinghe, J. M. (2010). Practitioner review: Non-pharmacological treatments for adhd: A life-span approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51 (2), 116–133)PubMedCrossRef Young, S., & Amarasinghe, J. M. (2010). Practitioner review: Non-pharmacological treatments for adhd: A life-span approach. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51 (2), 116–133)PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
‘adhd, wat kan de juf (m/v) er mee?’
Een onderzoek naar de effectiviteit van een leerkrachttraining
Auteurs
Mevr. drs. M.L. Hinfelaar
Mevr. drs. A.E. Verheijden
Prof. dr. P.J.M. Prins
Publicatiedatum
01-05-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2011
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-011-0007-8

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Kind en adolescent 2/2011 Naar de uitgave

BookReview

Boeken

BookReview

Summaries