Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-05-2011 | Artikelen | Uitgave 2/2011

Kind en adolescent 2/2011

Omvang van kindermishandeling in het district Nickerie, Suriname

Onderzoek onder middelbare scholieren

Tijdschrift:
Kind en adolescent > Uitgave 2/2011
Auteurs:
MSc. Mevr. L.M. van den Berg, MSc. Mevr. K.C. Visser, Mevr. Prof. dr. F. Lamers-Winkelman, Dhr. Prof. dr. T.L.G. Graafsma
Belangrijke opmerkingen
orthopedagoog en onderzoeksmedewerker
orthopedagoog werkzaam
bijzonder hoogleraar
kinder- en jeugdpsycholoog, specialist nip/medisch psycholoog en psychoanalyticus

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de prevalentie en incidentie van kindermishandeling, uitgevoerd in het landbouwdistrict Nickerie, Suriname. De data gelden alleen voor het genoemde district, gezien de sterke verschillen in de bevolkingssamenstelling en de sociale structuur van de diverse districten. Door 345 middelbare scholieren van twaalf tot achttien jaar werd een vragenlijst over meegemaakte onaangename gebeurtenissen ingevuld. Hieruit bleek dat 61,2% van de jongeren ooit is mishandeld, en 37,4% werd mishandeld in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Er zijn verschillen per sekse en bevolkingsgroep gevonden. Er is een onderlinge samenhang gevonden tussen de vijf verschillende vormen van kindermishandeling. Ook is er een relatie met biografische en sociaaldemografische variabelen gevonden bij blootstelling aan kindermishandeling. Het onderzoek vraagt om meer aandacht voor behandeling en preventie. In de toekomst zal uitgebreider onderzoek gedaan worden naar kindermishandeling in Suriname.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Kind en Adolescent

In Kind en Adolescent vindt u actuele Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht. 

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Kind en adolescent 2/2011 Naar de uitgave

BookReview

Boeken

BookReview

Summaries