Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2011

01-05-2011 | Artikelen

Omvang van kindermishandeling in het district Nickerie, Suriname

Onderzoek onder middelbare scholieren

Auteurs: Mevr. L.M. van den Berg, MSc., Mevr. K.C. Visser, MSc., Mevr. Prof. dr. F. Lamers-Winkelman, Dhr. Prof. dr. T.L.G. Graafsma

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de prevalentie en incidentie van kindermishandeling, uitgevoerd in het landbouwdistrict Nickerie, Suriname. De data gelden alleen voor het genoemde district, gezien de sterke verschillen in de bevolkingssamenstelling en de sociale structuur van de diverse districten. Door 345 middelbare scholieren van twaalf tot achttien jaar werd een vragenlijst over meegemaakte onaangename gebeurtenissen ingevuld. Hieruit bleek dat 61,2% van de jongeren ooit is mishandeld, en 37,4% werd mishandeld in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Er zijn verschillen per sekse en bevolkingsgroep gevonden. Er is een onderlinge samenhang gevonden tussen de vijf verschillende vormen van kindermishandeling. Ook is er een relatie met biografische en sociaaldemografische variabelen gevonden bij blootstelling aan kindermishandeling. Het onderzoek vraagt om meer aandacht voor behandeling en preventie. In de toekomst zal uitgebreider onderzoek gedaan worden naar kindermishandeling in Suriname.
Literatuur
go back to reference Baartman, H. (2000) Kindermishandeling is een politieke kwestie . Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4 (3) 31–39. Baartman, H. (2000) Kindermishandeling is een politieke kwestie . Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4 (3) 31–39.
go back to reference Blom, M., Oudhof, J., Bijl, R. V., & Bakker, B. F. M. (2005). Verdacht van criminaliteit, allochtonen en autochtonen nader bekeken. Cahier 2005-2, wodc en cbs. Blom, M., Oudhof, J., Bijl, R. V., & Bakker, B. F. M. (2005). Verdacht van criminaliteit, allochtonen en autochtonen nader bekeken. Cahier 2005-2, wodc en cbs.
go back to reference Chaffin, M., Kelleher, K., & Hollenberg, J. (1996). Onset of physical abuse and neglect: Risk factors from prospective community data. Child Abuse and Neglect, 20, 191–203. PubMedCrossRef Chaffin, M., Kelleher, K., & Hollenberg, J. (1996). Onset of physical abuse and neglect: Risk factors from prospective community data. Child Abuse and Neglect, 20, 191–203. PubMedCrossRef
go back to reference Douglas, E. M., & Straus, M. A. (2006). Assault and injury of dating partners by university students in 19 countries and its relation to corporal punishment experienced as a child. European Journal of Criminology, 3, 293–318. CrossRef Douglas, E. M., & Straus, M. A. (2006). Assault and injury of dating partners by university students in 19 countries and its relation to corporal punishment experienced as a child. European Journal of Criminology, 3, 293–318. CrossRef
go back to reference Drake, B., & Pandey, S. (1996). Understanding the relationship between neighborhood poverty and specific types of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 20, 1003–1018. CrossRef Drake, B., & Pandey, S. (1996). Understanding the relationship between neighborhood poverty and specific types of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 20, 1003–1018. CrossRef
go back to reference Euser, E. M.,Van IJzendoorn M. H., Prinzie, P., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). Elevated child maltreatment rates in immigrant families and the role of socioeconomic differences . ChildMaltreatment, 16 (1) 63–73. CrossRef Euser, E. M.,Van IJzendoorn M. H., Prinzie, P., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). Elevated child maltreatment rates in immigrant families and the role of socioeconomic differences . ChildMaltreatment, 16 (1) 63–73. CrossRef
go back to reference Felitti, V. J. , Anda, R. F., Nordenberg, D.,Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss,M. P., Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ace) Study. The American Journal of Preventive Medicine, 14, 245–258. CrossRef Felitti, V. J. , Anda, R. F., Nordenberg, D.,Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss,M. P., Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ace) Study. The American Journal of Preventive Medicine, 14, 245–258. CrossRef
go back to reference Garbarino, J. & Sherman, D. (1980). High-risk neighborhoods and high-risk families: The human ecology of child maltreatment. Child Development, 51, 188–198. PubMedCrossRef Garbarino, J. & Sherman, D. (1980). High-risk neighborhoods and high-risk families: The human ecology of child maltreatment. Child Development, 51, 188–198. PubMedCrossRef
go back to reference Garssen, M. J., Hoogenboezem, J., & Kerkhof A. J. F. M. (2007). Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 373–381. PubMed Garssen, M. J., Hoogenboezem, J., & Kerkhof A. J. F. M. (2007). Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 373–381. PubMed
go back to reference Gilbert, R., Kemp, A., Thoburn, J., Sidebotham, P., Radford, L., Glaser, D., & MacMillan, H. (2009). Recognizing and responding to child maltreatment. The Lancet, 373, 167–180. CrossRef Gilbert, R., Kemp, A., Thoburn, J., Sidebotham, P., Radford, L., Glaser, D., & MacMillan, H. (2009). Recognizing and responding to child maltreatment. The Lancet, 373, 167–180. CrossRef
go back to reference Graafsma, T. (2008). Respect en disrespect in de adolescentie. In: C.J.A. Roosen e.a. Adolescenten en respect: Psychotherapie met adolescenten (pp. 2–23). Assen: Van Gorcum. Graafsma, T. (2008). Respect en disrespect in de adolescentie. In: C.J.A. Roosen e.a. Adolescenten en respect: Psychotherapie met adolescenten (pp. 2–23). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Graafsma, T., Kerkhof, A., Gibson, D., Badloe, R., & Van de Beek, L. M. (2006). High rates of suicide and attempted suicide using pesticides in Nickerie, Suriname, South America. Crisis, 27, 77–81. PubMed Graafsma, T., Kerkhof, A., Gibson, D., Badloe, R., & Van de Beek, L. M. (2006). High rates of suicide and attempted suicide using pesticides in Nickerie, Suriname, South America. Crisis, 27, 77–81. PubMed
go back to reference Hermanns, J., Van Nijnatten, C., Verheij, F., & Reuling, M. (2005). Handboek Jeugdzorg. Deel 2. Methodieken en Programma’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hermanns, J., Van Nijnatten, C., Verheij, F., & Reuling, M. (2005). Handboek Jeugdzorg. Deel 2. Methodieken en Programma’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Hines, D.A. (2007) Predictors of sexual coercion againstwomen and men: A multilevel, multinational study of university students. Archives of Sexual Behavior, 36, 403–422. PubMedCrossRef Hines, D.A. (2007) Predictors of sexual coercion againstwomen and men: A multilevel, multinational study of university students. Archives of Sexual Behavior, 36, 403–422. PubMedCrossRef
go back to reference Lamers-Winkelman, F., Slot, N.W., & Bijl, B. (2007a). Scholieren over Kindermishandeling: Het vu- pi Research Onderzoek. Pedagogiek, 27 (3), 220–235. Lamers-Winkelman, F., Slot, N.W., & Bijl, B. (2007a). Scholieren over Kindermishandeling: Het vu- pi Research Onderzoek. Pedagogiek, 27 (3), 220–235.
go back to reference Lamers-Winkelman, F., Slot, N. W., Bijl, B., & Vijlbrief, A. C. (2007b). Scholieren over Mishandeling: Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam/Duivendrecht: Vrije Universiteit - pi Research. Lamers-Winkelman, F., Slot, N. W., Bijl, B., & Vijlbrief, A. C. (2007b). Scholieren over Mishandeling: Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam/Duivendrecht: Vrije Universiteit - pi Research.
go back to reference Lucente, S. W., Fals-Stewart, W., Richards, H. J.,& Goscha, J. (2001). Factor structure and reliability of the Revised Conflict Tactics Scales for incarcerated female substance abusers. Journal of Family Violence, 16 (4), 437–450. CrossRef Lucente, S. W., Fals-Stewart, W., Richards, H. J.,& Goscha, J. (2001). Factor structure and reliability of the Revised Conflict Tactics Scales for incarcerated female substance abusers. Journal of Family Violence, 16 (4), 437–450. CrossRef
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid. (2007). Jongeren en hun gezondheid. Paramaribo, Suriname. Ministerie van Volksgezondheid. (2007). Jongeren en hun gezondheid. Paramaribo, Suriname.
go back to reference Mooij, R., & Graafsma, T. L. G. (2007). Wonen en werken in Nickerie: ‘s lands wijs ‘s lands eer. wingroep: Nieuw Nickerie. Mooij, R., & Graafsma, T. L. G. (2007). Wonen en werken in Nickerie: ‘s lands wijs ‘s lands eer. wingroep: Nieuw Nickerie.
go back to reference Newton, R. R., Connelly, C. D., & Landsverk, J. A. (2001). An examination of measurement characteristics and factorial validity of the Revised Conflict Tactics Scale. Educational and Psychological Measurement, 61 (2), 317–335. Newton, R. R., Connelly, C. D., & Landsverk, J. A. (2001). An examination of measurement characteristics and factorial validity of the Revised Conflict Tactics Scale. Educational and Psychological Measurement, 61 (2), 317–335.
go back to reference Perry, B. D. (2002). Childhood experience and the expression of genetic potential: What childhood neglect tells us about nature and nurture. Brain and Mind, 3, 79–100. CrossRef Perry, B. D. (2002). Childhood experience and the expression of genetic potential: What childhood neglect tells us about nature and nurture. Brain and Mind, 3, 79–100. CrossRef
go back to reference scp. Sociaal en Cultureel Planbureau. (2001). Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst. scp. Sociaal en Cultureel Planbureau. (2001). Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst.
go back to reference Selten, J. P. (2002). Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 665–675. Selten, J. P. (2002). Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 665–675.
go back to reference Straus, M. A. (2004). Cross-cultural reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scales: A study of university student dating couples in 17 nations. Cross Cultural Research, 38 (4), 407–432. CrossRef Straus, M. A. (2004). Cross-cultural reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scales: A study of university student dating couples in 17 nations. Cross Cultural Research, 38 (4), 407–432. CrossRef
go back to reference Straus, M. A., & Savage, S. A. (2005). Neglectful behavior by parents in the life history of university students in 17 countries and its relation to violence against dating partners. Child Maltreatment, 10, 124–135. PubMedCrossRef Straus, M. A., & Savage, S. A. (2005). Neglectful behavior by parents in the life history of university students in 17 countries and its relation to violence against dating partners. Child Maltreatment, 10, 124–135. PubMedCrossRef
go back to reference Straus, M. A., Hamby, S., Finkelhor, D., Moore, D. W., & Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the Parent-Child Conflict Tactics Scales: Development and psychometric data for a national sample of American parents. Child Abuse & Neglect, 22, 249–270. CrossRef Straus, M. A., Hamby, S., Finkelhor, D., Moore, D. W., & Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the Parent-Child Conflict Tactics Scales: Development and psychometric data for a national sample of American parents. Child Abuse & Neglect, 22, 249–270. CrossRef
go back to reference Ter Bogt, T., Van Dorsselaer, S. & Vollebergh, W. (2005). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren.HBSC-Nederland 2005. Utrecht: Trimbos instituut. Ter Bogt, T., Van Dorsselaer, S. & Vollebergh, W. (2005). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren.HBSC-Nederland 2005. Utrecht: Trimbos instituut.
go back to reference Tuomi Jones, N., Ji, P., Beck, M., & Beck, N. (2002). The reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scale (cts2) in a female incarcerated population. Journal of Family Issues, 23 (3), 441–457. CrossRef Tuomi Jones, N., Ji, P., Beck, M., & Beck, N. (2002). The reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scale (cts2) in a female incarcerated population. Journal of Family Issues, 23 (3), 441–457. CrossRef
go back to reference United Nations (2006). Convention on the Rights of the Child. Forty-fourth session. Geneva: Committee on the Rights of the Child. United Nations (2006). Convention on the Rights of the Child. Forty-fourth session. Geneva: Committee on the Rights of the Child.
go back to reference Van Dijk, T., & Oppenhuis, E. (2002). Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland. Hilversum: Infomart Beleidsonderzoek in opdracht van Ministerie van Justitie, wodc. Van Dijk, T., & Oppenhuis, E. (2002). Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland. Hilversum: Infomart Beleidsonderzoek in opdracht van Ministerie van Justitie, wodc.
go back to reference Van IJzendoorn, M., Prinzie, P., & Euser, E. e.a. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Universiteit Leiden, Leiden Attachment Research Program. Den Haag: wodc. Van IJzendoorn, M., Prinzie, P., & Euser, E. e.a. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Universiteit Leiden, Leiden Attachment Research Program. Den Haag: wodc.
go back to reference Visser, K. C., & Van den Berg, L.M. (2009). Nickeriaanse Scholieren Over Mishandeling. Resultaten van een onderzoek in het district Nickerie naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit. (Verkrijgbaar bij / inzage mogelijk bij de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Psychologie & Pedagogiek.) Visser, K. C., & Van den Berg, L.M. (2009). Nickeriaanse Scholieren Over Mishandeling. Resultaten van een onderzoek in het district Nickerie naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit. (Verkrijgbaar bij / inzage mogelijk bij de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Psychologie & Pedagogiek.)
go back to reference Wang, C. T., & Daro, D. (1998). Current Trends in Child Abuse Reporting and Fatalities: The Results of the 1997 Annual Fifty State Survey. Chicago, il: Prevent Child Abuse America. Wang, C. T., & Daro, D. (1998). Current Trends in Child Abuse Reporting and Fatalities: The Results of the 1997 Annual Fifty State Survey. Chicago, il: Prevent Child Abuse America.
go back to reference World Health Organization (2008). Prevention of child maltreatment. Geneva: who, Department of injuries and violence prevention. Geneve: who. World Health Organization (2008). Prevention of child maltreatment. Geneva: who, Department of injuries and violence prevention. Geneve: who.
go back to reference Yodanis, C. L., Hill, K. A., & Straus, M. A. (2001). Tabular summaries of methodological characteristics of research using the Conflict Tactics Scale. Durham, nc: Family Research Laboratory. Yodanis, C. L., Hill, K. A., & Straus, M. A. (2001). Tabular summaries of methodological characteristics of research using the Conflict Tactics Scale. Durham, nc: Family Research Laboratory.
Metagegevens
Titel
Omvang van kindermishandeling in het district Nickerie, Suriname
Onderzoek onder middelbare scholieren
Auteurs
Mevr. L.M. van den Berg, MSc.
Mevr. K.C. Visser, MSc.
Mevr. Prof. dr. F. Lamers-Winkelman
Dhr. Prof. dr. T.L.G. Graafsma
Publicatiedatum
01-05-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2011
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-011-0008-7

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Kind en adolescent 2/2011 Naar de uitgave

BookReview

Boeken

BookReview

Summaries