Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2011

01-05-2011 | Opmerkelijk

Jeugdzorg op de ladder

Auteurs: Prof. dr. Tom van Yperen, Prof. dr. Jan Willem Veerman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Onlangs hield Geert Jan Stams zijn oratie ter gelegenheid van zijn aantreden als hoogleraar forensische orthopedagogiek. Daarin deed hij krasse uitspraken. De zogeheten effectladder, een gestructureerde aanpak om te werken aan de verbetering van de effectiviteit van het aanbod, zou misleidend zijn (zie ook Asscher & Stams, 2010). De enige manier om effectiviteit vast te stellen is volgens hem de Randomized Controlled Trial ( rct), een onderzoeksopzet die werkt met een experimentele en een controlegroep, waarin de cliënten op basis van toeval zijn ingedeeld. Routinematig de resultaten van jeugdzorg meten (Routine Outcome Monitoring / rom) heeft volgens hem geen zin, net zo min als het meten van cliënttevredenheid, en onderzoeksdesigns die werken met gematchte controlegroepen. Deze uitspraken zijn opmerkelijk, omdat veel onderzoekers en praktijkinstellingen daar anders over denken. Zijn zij allemaal de weg kwijt? Zeker weten van niet. …
Literatuur
go back to reference Asscher, J. & Stams, G. J. (2010). De effectladder waarmee interventies in de jeugdzorg gekwalificeerd worden is misleidend. Folia, december 2010. Asscher, J. & Stams, G. J. (2010). De effectladder waarmee interventies in de jeugdzorg gekwalificeerd worden is misleidend. Folia, december 2010.
go back to reference Geurts, E., Lekkerkerker, L., Van Yperen, T. A. & Veerman, J. W. (2010). Over verandering gesproken. Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk. Utrecht / Nijmegen: Nederlands Jeugdinstituut / Praktikon. Geurts, E., Lekkerkerker, L., Van Yperen, T. A. & Veerman, J. W. (2010). Over verandering gesproken. Op weg naar meer zicht op effectiviteit van de jeugdzorgpraktijk. Utrecht / Nijmegen: Nederlands Jeugdinstituut / Praktikon.
go back to reference Mazzucchelli, T. G., & Sanders, M. S. (2010). Facilitating practioner flexibility within an empirically supported intervention: lessons from a system of parenting support. Clinical Psychology Science and Practice, 17, 238–252. CrossRef Mazzucchelli, T. G., & Sanders, M. S. (2010). Facilitating practioner flexibility within an empirically supported intervention: lessons from a system of parenting support. Clinical Psychology Science and Practice, 17, 238–252. CrossRef
go back to reference Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In Search of How People Change. Applications to Addictive Behaviors. American Psychologist, 47 (9), 1102–1114 PubMedCrossRef Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In Search of How People Change. Applications to Addictive Behaviors. American Psychologist, 47 (9), 1102–1114 PubMedCrossRef
go back to reference Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton.
go back to reference Stams (2011). Het recht van de zwakste: de forensische jeugdzorg in orthopedagogisch perspectief. Inaugurele rede, 10 februari 2011, Universiteit van Amsterdam. Stams (2011). Het recht van de zwakste: de forensische jeugdzorg in orthopedagogisch perspectief. Inaugurele rede, 10 februari 2011, Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Stams, G. J., Top-van der Eem, M., Limburg, S., Van Vugt, E. S., & Van der Laan, P. H. (2010). Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij. Onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Stams, G. J., Top-van der Eem, M., Limburg, S., Van Vugt, E. S., & Van der Laan, P. H. (2010). Implementatie en doelmatigheid van de Deltamethode Gezinsvoogdij. Onderzoek naar de invloed van de Deltamethode Gezinsvoogdij op het verloop van de ondertoezichtstelling. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (Red.) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon. Van Yperen, T. A., & Veerman, J. W. (Red.) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Delft: Eburon.
Metagegevens
Titel
Jeugdzorg op de ladder
Auteurs
Prof. dr. Tom van Yperen
Prof. dr. Jan Willem Veerman
Publicatiedatum
01-05-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2011
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-011-0011-z

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Kind en adolescent 2/2011 Naar de uitgave

BookReview

Boeken

BookReview

Summaries