Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-05-2011 | Artikelen

Vermindering van suïcidaliteit bij adolescenten door een schoolgericht vaardigheidsprogramma

Auteurs: Mevr. Drs. J. C. Gravesteijn, Dhr. dr. R. F. W. Diekstra, Dhr. dr. M. Sklad

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2011

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

samenvatting

Dit artikel bespreekt het effect van een vaardigheidsprogramma voor adolescenten op suïcidaliteit. Uit eerder onderzoek naar dit programma bleek dat er significante effecten te zien waren op geloof in persoonlijke effectiviteit, zelfbeeld, spanning bij het adequaat uiten van negatieve emoties en de intentie om sociale en emotionele vaardigheden te gebruiken. Uit secundaire analyses blijkt dat het programma nog een bij-effect heeft, namelijk een afname van süıcidaliteit.
Voor deze studie is gebruikgemaakt van een quasi-experimenteel design met een experimentele (n = 412) en een controlegroep (n = 546). Er is een mediatiemodel getest door middel van een kleinste-kwadraten multipele regressie-analyse. Hierin is onderzocht of de effecten van het vaardigheidsprogramma op suïcidaliteit worden gemedieerd doordat de variabelen geloof in persoonlijke effectiviteit, zelfbeeld, adequaat uiten van negatieve emoties en intentie om sociale en emotionele vaardigheden te gebruiken mogelijk als beschermende factoren fungeren. De resultaten laten zien dat het programma direct effect heeft op suïcidaliteit en steunt het mediatiemodel deels: de effecten van het programma op suïcidaliteit worden alleen significant gemedieerd door zelfbeeld.
Literatuur
go back to reference Adams, D. M., & Lehnert, K. L. (1997). Prolonged trauma and subsequent suicidal behavior: Child abuse and combat trauma reviewed. Journal of Traumatic Stress, 10, 619–634.PubMed Adams, D. M., & Lehnert, K. L. (1997). Prolonged trauma and subsequent suicidal behavior: Child abuse and combat trauma reviewed. Journal of Traumatic Stress, 10, 619–634.PubMed
go back to reference Antoni, M. H., Lehman, J. M., Klibourn, K. M., Boyers, A. E., Culver, J. L., Alferi, S. M., Youth, S. E., McGregor, B. A., Arens, P. L. Harris, S. D., Price A. A., & Carvers, C. S. (2001). Cognitive-behavioral stress management intervention decreases the prevalence of depression and enhances benefit finding among women under treatment for early-stage breast cancer. Health Psychology, 20, 20–32.PubMedCrossRef Antoni, M. H., Lehman, J. M., Klibourn, K. M., Boyers, A. E., Culver, J. L., Alferi, S. M., Youth, S. E., McGregor, B. A., Arens, P. L. Harris, S. D., Price A. A., & Carvers, C. S. (2001). Cognitive-behavioral stress management intervention decreases the prevalence of depression and enhances benefit finding among women under treatment for early-stage breast cancer. Health Psychology, 20, 20–32.PubMedCrossRef
go back to reference Arnold, C. (1992). An introduction to hierarchical linear models. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 25, 58–90. Arnold, C. (1992). An introduction to hierarchical linear models. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 25, 58–90.
go back to reference Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
go back to reference Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.PubMedCrossRef Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.PubMedCrossRef
go back to reference Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.PubMedCrossRef Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.PubMedCrossRef
go back to reference Berman, A. L., & Jobes, P. A. (1991). Adolescent suicide. Assessment and intervention. Washington, dc: American Psychological Association.CrossRef Berman, A. L., & Jobes, P. A. (1991). Adolescent suicide. Assessment and intervention. Washington, dc: American Psychological Association.CrossRef
go back to reference De Man, A. F., & Leduc, C. P. (1995). Suicidal ideation in high school students: depression and other correlates. Journal Clinical Psychology, 51, 173–181.CrossRef De Man, A. F., & Leduc, C. P. (1995). Suicidal ideation in high school students: depression and other correlates. Journal Clinical Psychology, 51, 173–181.CrossRef
go back to reference De Wilde, E. J., Kienhorst, I. C., Diekstra, R. F. W., & Wolters, W. H. (1992). The relationship between adolescent suicidal behavior and life events in childhood and adolescence. American Journal of Psychiatry, 149, 45–51.PubMed De Wilde, E. J., Kienhorst, I. C., Diekstra, R. F. W., & Wolters, W. H. (1992). The relationship between adolescent suicidal behavior and life events in childhood and adolescence. American Journal of Psychiatry, 149, 45–51.PubMed
go back to reference Diekstra, R. F. W. (1981). Over suicide. Zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening. Alphen aan de Rijn: Samsom Uitgeverij. Diekstra, R. F. W. (1981). Over suicide. Zelfdestructie, zelfbehoud en hulpverlening. Alphen aan de Rijn: Samsom Uitgeverij.
go back to reference Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2002). Module ‘Omgaan met ernstige emotionele problemen en suïcidaliteit’. Rotterdam: ggd Rotterdam, e.o. Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2002). Module ‘Omgaan met ernstige emotionele problemen en suïcidaliteit’. Rotterdam: ggd Rotterdam, e.o.
go back to reference Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2008). Docentenhandleiding Levensvaardigheden. DenHaag:De Haagse Hogeschool. Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2008). Docentenhandleiding Levensvaardigheden. DenHaag:De Haagse Hogeschool.
go back to reference Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2008). Teaching Social and Emotional Skills Around the World: A meta-analytic review of effectiveness. In Social and Emotional Education. An International Analysis. Santander: Fundación Marcelino Botínin. Diekstra, R. F. W., & Gravesteijn, J. C. (2008). Teaching Social and Emotional Skills Around the World: A meta-analytic review of effectiveness. In Social and Emotional Education. An International Analysis. Santander: Fundación Marcelino Botínin.
go back to reference Dori, G. A., & Overholser, J. C. (1999). Depression, hopelessness, and self-esteem. Accounting for suicidality in adolescent psychiatric inpatients. Suicide and Life Threatening Behavior, 29, 309–318.PubMed Dori, G. A., & Overholser, J. C. (1999). Depression, hopelessness, and self-esteem. Accounting for suicidality in adolescent psychiatric inpatients. Suicide and Life Threatening Behavior, 29, 309–318.PubMed
go back to reference Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart
go back to reference Faggiano, F., Vigna-Taglianti, F. D., Versino, E., Zambon, A., Borraccion, A., & Lemma, P. (2008). Schoolbased prevention for illicit drug use: A systematic review. Preventive Medicine, 46, 385–396.PubMedCrossRef Faggiano, F., Vigna-Taglianti, F. D., Versino, E., Zambon, A., Borraccion, A., & Lemma, P. (2008). Schoolbased prevention for illicit drug use: A systematic review. Preventive Medicine, 46, 385–396.PubMedCrossRef
go back to reference Fuligni, A. J., & Eccles, J. S. (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents’ orientation towards peer. Developmental Psychology, 29, 622–632.CrossRef Fuligni, A. J., & Eccles, J. S. (1993). Perceived parent-child relationships and early adolescents’ orientation towards peer. Developmental Psychology, 29, 622–632.CrossRef
go back to reference Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F. W. (1998). Levensvaardigheden; een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F. W. (1998). Levensvaardigheden; een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F.W. (2004). Waardig en vaardig in het leven. Lisse: Harcourt Book Publishers bv. Gravesteijn, J. C., & Diekstra, R. F.W. (2004). Waardig en vaardig in het leven. Lisse: Harcourt Book Publishers bv.
go back to reference Gravesteijn, J. C., Diekstra, R. F. W., De Wilde, E. J., & Koren, E. (2004). Effecten van Levensvaardigheden. Een vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 277–291. Gravesteijn, J. C., Diekstra, R. F. W., De Wilde, E. J., & Koren, E. (2004). Effecten van Levensvaardigheden. Een vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 277–291.
go back to reference Guo, B. & Harstall, C. (2002). Efficacy of suicide prevention programs for children and youth. Alberta: Alberta Heritage Foundation for Medical Research. Guo, B. & Harstall, C. (2002). Efficacy of suicide prevention programs for children and youth. Alberta: Alberta Heritage Foundation for Medical Research.
go back to reference Hawton, K., Kingsbury, S., Steinhardt, K., James, A., & Fagg, J. (1999). Repitition of deliberate self-harm by adolescents: The role of psychological factors. Journal of Adolescence, 22, 369–378.PubMedCrossRef Hawton, K., Kingsbury, S., Steinhardt, K., James, A., & Fagg, J. (1999). Repitition of deliberate self-harm by adolescents: The role of psychological factors. Journal of Adolescence, 22, 369–378.PubMedCrossRef
go back to reference Herrenkohl, E. C., Herrenkohl, R. C., & Egolf, B. (1994) Resilient early school-age children from maltreating homes. Outcomes in late adolescence. American Journal of Orthopsychiatry, 64, 301–309.PubMedCrossRef Herrenkohl, E. C., Herrenkohl, R. C., & Egolf, B. (1994) Resilient early school-age children from maltreating homes. Outcomes in late adolescence. American Journal of Orthopsychiatry, 64, 301–309.PubMedCrossRef
go back to reference Kraag, G., Zeegers, M. P., Kok, G., Hosman, C., & Abu-Saad, H. H. (2006). School programs targeting stress management in children and adolescents: A meta-analysis. Journal of School Psychology, 44, 449–472.CrossRef Kraag, G., Zeegers, M. P., Kok, G., Hosman, C., & Abu-Saad, H. H. (2006). School programs targeting stress management in children and adolescents: A meta-analysis. Journal of School Psychology, 44, 449–472.CrossRef
go back to reference Kehrer, C., & Linehan, M. M. (1996). Interpersonal and emotional problem solving skills and parasuicide among women with borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 10, 153–163.CrossRef Kehrer, C., & Linehan, M. M. (1996). Interpersonal and emotional problem solving skills and parasuicide among women with borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 10, 153–163.CrossRef
go back to reference Kessler, R. C., Borges, G., & Walters, E. E., (1999). Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry, 56, 617–626.PubMedCrossRef Kessler, R. C., Borges, G., & Walters, E. E., (1999). Prevalence of and risk factors for lifetime suicide attempts in the National Comorbidity Survey. Archives of general psychiatry, 56, 617–626.PubMedCrossRef
go back to reference Kessler, R. C., Berglund, P., Borges, G., Nock, M., & Wang, P. S. (2005). Trends in suicide ideation, plans, gestures, and attempts in the United States 1990-92 to 2001–2003. Journal of the American Medical Association, 293, 2487–2495.PubMedCrossRef Kessler, R. C., Berglund, P., Borges, G., Nock, M., & Wang, P. S. (2005). Trends in suicide ideation, plans, gestures, and attempts in the United States 1990-92 to 2001–2003. Journal of the American Medical Association, 293, 2487–2495.PubMedCrossRef
go back to reference LaFramboise, T., & Howard-Pitney, B. (1995). The Zuni Life Skills Development Curriculum: Description and evaluation of a suicide prevention program. Journal of Counseling Psychology, 2, 479–486.CrossRef LaFramboise, T., & Howard-Pitney, B. (1995). The Zuni Life Skills Development Curriculum: Description and evaluation of a suicide prevention program. Journal of Counseling Psychology, 2, 479–486.CrossRef
go back to reference Lee, V. E. (2000). Using hierarchical linear modeling to study social contexts: The case of school effects. Educational Psychologist, 35, 125–141.CrossRef Lee, V. E. (2000). Using hierarchical linear modeling to study social contexts: The case of school effects. Educational Psychologist, 35, 125–141.CrossRef
go back to reference Linehan, M. M., Camper, P., Chiles, J. A., Strosahl, K., & Shearin, E. (1987). Interpersonal problem solving and parasuicide. Cognitive Therapy & Research, 11, 1–12.CrossRef Linehan, M. M., Camper, P., Chiles, J. A., Strosahl, K., & Shearin, E. (1987). Interpersonal problem solving and parasuicide. Cognitive Therapy & Research, 11, 1–12.CrossRef
go back to reference Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12, 857–885.CrossRef Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12, 857–885.CrossRef
go back to reference Marciano, P. L. & Kazdin, A. (1994). Self-esteem, depression, hopelessness, and suicidal intent among psychiatrically disturbed inpatient children. Journal of Clinical Child Psychology, 23, 151–160.CrossRef Marciano, P. L. & Kazdin, A. (1994). Self-esteem, depression, hopelessness, and suicidal intent among psychiatrically disturbed inpatient children. Journal of Clinical Child Psychology, 23, 151–160.CrossRef
go back to reference Martin, G., Richardson, A. S., Bergen, H. A., Roeger, L., & Allison, S. (2005). Perceived academic performance, self-esteem and locus of control as indicators of need for assessment of adolescent suicide risk: implications for teachers. Journal of Adolescence, 28, 75–87.PubMedCrossRef Martin, G., Richardson, A. S., Bergen, H. A., Roeger, L., & Allison, S. (2005). Perceived academic performance, self-esteem and locus of control as indicators of need for assessment of adolescent suicide risk: implications for teachers. Journal of Adolescence, 28, 75–87.PubMedCrossRef
go back to reference Masten, A. S. & Powell, J. L. (2003). A resiliency framework for research, policy and practice. In S. Luthar (ed.) Resiliency and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversity (pp.1–29). Cambridge University Press: Cambridge. Masten, A. S. & Powell, J. L. (2003). A resiliency framework for research, policy and practice. In S. Luthar (ed.) Resiliency and vulnerability: Adaptation in the context of childhood adversity (pp.1–29). Cambridge University Press: Cambridge.
go back to reference Moller, H. J. (2003) Suicide, suicidality and suicide prevention in affective disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108, 73–80.CrossRef Moller, H. J. (2003) Suicide, suicidality and suicide prevention in affective disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108, 73–80.CrossRef
go back to reference Overholser, J. C., Adams, D. M., Lehnert, K. L., & Brinkman, D. C. (1995). Self-esteem deficits and suicidal tendencies among adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 919–928.PubMedCrossRef Overholser, J. C., Adams, D. M., Lehnert, K. L., & Brinkman, D. C. (1995). Self-esteem deficits and suicidal tendencies among adolescents. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 919–928.PubMedCrossRef
go back to reference Ploeg, J., Ciliska, D., D. Brunton, G., MacDonnell, J., & O’Brien, M. A. (1999). The effectiveness of school-based curriculum suicide prevention programs for adolescents. Dundas, on: Region of Hamilton-Wentworth, Social and Public Health services Division, Community Support and Research Branch, phred Program, effective Public Health Practice Project. Ploeg, J., Ciliska, D., D. Brunton, G., MacDonnell, J., & O’Brien, M. A. (1999). The effectiveness of school-based curriculum suicide prevention programs for adolescents. Dundas, on: Region of Hamilton-Wentworth, Social and Public Health services Division, Community Support and Research Branch, phred Program, effective Public Health Practice Project.
go back to reference Pollock, L. R., & Williams, J. M. G. (1998). Problem solving and suicidal behaviour. Suicide and Life-Threatening Behavior, 28, 375–387.PubMed Pollock, L. R., & Williams, J. M. G. (1998). Problem solving and suicidal behaviour. Suicide and Life-Threatening Behavior, 28, 375–387.PubMed
go back to reference Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediators models. Behavior Research Methods, 40, 879–891.PubMedCrossRef Preacher, K. J. & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediators models. Behavior Research Methods, 40, 879–891.PubMedCrossRef
go back to reference Reinherz, H. Z., Tanner, J. L., Berger, S. R., Beardslee, W. R., & Fitzmaurice, G. M. (2006). Adolescent suicidal ideation as predictive of psychopathology, suicidal behavior, and compromised functioning at age 30. American Journal of Psychiatry, 163, 1226–1232.PubMedCrossRef Reinherz, H. Z., Tanner, J. L., Berger, S. R., Beardslee, W. R., & Fitzmaurice, G. M. (2006). Adolescent suicidal ideation as predictive of psychopathology, suicidal behavior, and compromised functioning at age 30. American Journal of Psychiatry, 163, 1226–1232.PubMedCrossRef
go back to reference Rosenberg, M. D. (1965). Society and the adolescents self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press. Rosenberg, M. D. (1965). Society and the adolescents self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
go back to reference Tomori, M. & Zalar, B. (2000). Characteristics of suicidal attempters in a Slovenian high school population. Suicide and life-threatening behavior, 30, 222–238.PubMed Tomori, M. & Zalar, B. (2000). Characteristics of suicidal attempters in a Slovenian high school population. Suicide and life-threatening behavior, 30, 222–238.PubMed
go back to reference Van Buren, L., Den Dikken, J., Dommisse-van Berkel, A., Goldschmeding, J., Jansen, W., Van de Looij- Jansen, P., Van Veelen, J., & Van Veelen-Dieleman, N. (2008). Rotterdamse Jeugdmonitor. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Van Buren, L., Den Dikken, J., Dommisse-van Berkel, A., Goldschmeding, J., Jansen, W., Van de Looij- Jansen, P., Van Veelen, J., & Van Veelen-Dieleman, N. (2008). Rotterdamse Jeugdmonitor. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Van de Looij, P. (2003). Rotterdamse Jeugdmonitor. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o. Van de Looij, P. (2003). Rotterdamse Jeugdmonitor. Rotterdam: ggd Rotterdam e.o.
go back to reference Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007) School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130–143.CrossRef Wilson, S. J., & Lipsey, M. W. (2007) School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33, 130–143.CrossRef
go back to reference World Health Organization (2004). For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness? who Regional Office for Europe’s Health Network (hen) Geneva: who. World Health Organization (2004). For which strategies of suicide prevention is there evidence of effectiveness? who Regional Office for Europe’s Health Network (hen) Geneva: who.
go back to reference Zahl, D. L., & Hawton, K. (2004). Repetition of deliberate self-harm and subsequent suicide risk: long term follow up study of 11,583 patients. British Journal of Psychiatry, 185, 70–75.PubMedCrossRef Zahl, D. L., & Hawton, K. (2004). Repetition of deliberate self-harm and subsequent suicide risk: long term follow up study of 11,583 patients. British Journal of Psychiatry, 185, 70–75.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
Vermindering van suïcidaliteit bij adolescenten door een schoolgericht vaardigheidsprogramma
Auteurs
Mevr. Drs. J. C. Gravesteijn
Dhr. dr. R. F. W. Diekstra
Dhr. dr. M. Sklad
Publicatiedatum
01-05-2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2011
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-011-0009-6

Andere artikelen Uitgave 2/2011

Kind en adolescent 2/2011 Naar de uitgave

BookReview

Boeken

BookReview

Summaries