Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

15-02-2018 | Artikel | Uitgave 2/2018

Neuropraxis 2/2018

Woordenschatontwikkeling in relatie tot neurosociocognitieve kerndomeinen bij downsyndroom

Tijdschrift:
Neuropraxis > Uitgave 2/2018
Auteurs:
Stijn R. J. M. Deckers, Yvonne van Zaalen

Samenvatting

Een vertraagde en verstoorde taal- en spraakontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het downsyndroom-gedragsfenotype. De taalontwikkeling wordt geassocieerd met negen neurosociocognitieve kerndomeinen, welke alle van invloed zijn op en een bijdrage leveren aan taalontwikkeling. Onderzoek naar de achterblijvende woordenschatontwikkeling bij kinderen met downsyndroom heeft zich tot op heden beperkt tot onderzoek naar slechts één of enkele van deze domeinen, terwijl bekend is dat kinderen met downsyndroom op alle negen domeinen hun eigen sterktes en zwaktes hebben. Het doel van dit onderzoek was het gelijktijdig in kaart brengen van de mogelijke samenhang tussen de receptieve en expressieve woordenschat enerzijds en de negen kerndomeinen anderzijds bij kinderen met downsyndroom in de leeftijd van 1–6 jaar. Binnen een vragenlijststudie, die is uitgevoerd bij 123 ouders van kinderen met downsyndroom, zijn kleine, opeenvolgende stappen in de ontwikkeling van de kerndomeinen beoordeeld middels stellingen. Per domein zijn vervolgens de totaalscores bestudeerd en de correlaties berekend. Om te corrigeren voor de invloed van leeftijd en levenservaring zijn de partiële correlaties berekend. Aandacht, cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, mobiliteit, fijne motoriek, zelfredzaamheid, adaptatie en oriëntatie toonden alle een significante positieve samenhang met zowel de expressieve als receptieve woordenschat. Deze eerste exploratieve studie laat zien dat ook bij kinderen met downsyndroom deze neurosociocognitieve kerndomeinen samenhangen met de woordenschatontwikkeling. Het is daarmee belangrijk om het functioneren op deze domeinen te betrekken bij interventies en een holistisch perspectief op de taalontwikkeling in te nemen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Neuropraxis

Neuropraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. Er is aandacht voor onderzoek, diagnostiek en behandelingsmethoden.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Neuropraxis 2/2018 Naar de uitgave