Skip to main content
main-content
Top

Neuropraxis OnlineFirst articles

08-01-2019

Woorden vooraf

08-01-2019 | Artikel

Langdurig gebruik van tweedegeneratieantidepressiva en rijvaardigheid

De vraag of het gebruik van tweedegeneratieantidepressiva effect heeft op de rijvaardigheid van patiënten met een klinische depressie is nog niet beantwoord. De conclusies uit epidemiologisch onderzoek zijn niet eenduidig. Experimentele studies …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

NeuroPraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden en toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. NeuroPraxis verschaft u praktische en relevante informatie over onderzoek, theorievorming, diagnostiek en behandelmethoden. Bovendien laat NeuroPraxis zien hoe deze nieuwe neurowetenschappelijke inzichten in uw werk van pas kunnen komen. Een heldere presentatie van neurowetenschappelijke informatie en het leggen van een relatie met de praktijk; dát zijn de pijlers van NeuroPraxis.

Meer informatie