Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2003

01-06-2003

Vragen rond hulpvragen

De hulpvraag in het diagnostisch proces

Auteurs: Jolanda A. B. M. Coolen, Nicole P. M. Krol, Eric E. J. De Bruyn, Jan van Dormael, Huub J. Pelzer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De hulpvraag is een term die men tegenwoordig zowel in hulpverleningsliteratuur als in beleidsstukken regelmatig tegenkomt. In dit artikel komt de centrale plaats van de hulpvraag in beleid en diagnostische besluitvorming aan de orde. De problemen en vertekeningen die een rol kunnen spelen bij het correct onderkennen van de hulpvraag worden besproken en de mogelijkheden van procedurele ondersteuning nagegaan. Er wordt een keuze gemaakt voor de ontwikkeling van en verder onderzoek met een hulpvragenlijst voor ouders.
Literatuur
go back to reference Brennenraedts, M., & Heijnen, E. (2000). Hulpvragenlijst voor ouders: Een instrument ten behoeve van het achterhalen van de hulpvraag van ouders binnen de geestelijke gezondheidszorg. Doctoraalscriptie Orthopedagogiek. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Brennenraedts, M., & Heijnen, E. (2000). Hulpvragenlijst voor ouders: Een instrument ten behoeve van het achterhalen van de hulpvraag van ouders binnen de geestelijke gezondheidszorg. Doctoraalscriptie Orthopedagogiek. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Champion, R., Hamilton, J. DeVance, & Rodriquez-Marquez, M. (1989). Clinicians’ effectiveness in detecting patients request during an initial screening. Hospital and Community Psychiatry, 40, 413-415. PubMed Champion, R., Hamilton, J. DeVance, & Rodriquez-Marquez, M. (1989). Clinicians’ effectiveness in detecting patients request during an initial screening. Hospital and Community Psychiatry, 40, 413-415. PubMed
go back to reference De Bruyn, E. E. J. (1992). Van aanmelding naar advies: De diagnostische cyclus. In R. de Groot, & J. van Weelden (Red.), Orthopedagogiek: inzicht, uitzicht, overzicht (pp. 75-93). Groningen: Wolters-Noordhoff. De Bruyn, E. E. J. (1992). Van aanmelding naar advies: De diagnostische cyclus. In R. de Groot, & J. van Weelden (Red.), Orthopedagogiek: inzicht, uitzicht, overzicht (pp. 75-93). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference De Bruyn, E. E. J. (1999). Het diagnostische proces. In W. T. A. M. Everaerd (Red.), Handboek Klinische Psychologie (p. C1100). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. De Bruyn, E. E. J. (1999). Het diagnostische proces. In W. T. A. M. Everaerd (Red.), Handboek Klinische Psychologie (p. C1100). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M. (1995). Diagnostische besluitvorming: Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco. De Bruyn, E. E. J., Pameijer, N. K., Ruijssenaars, A. J. J. M., & Van Aarle, E. J. M. (1995). Diagnostische besluitvorming: Handleiding bij het doorlopen van de diagnostische cyclus. Leuven: Acco.
go back to reference De Vries, G. (1999). Vraaggestuurde zorg: de klantvriendelijkheid voorbij. Uitgangspunten voor herontwerp van structuur en processen. Amstelveen: Stichting Sympoz. De Vries, G. (1999). Vraaggestuurde zorg: de klantvriendelijkheid voorbij. Uitgangspunten voor herontwerp van structuur en processen. Amstelveen: Stichting Sympoz.
go back to reference Eisenthal, S., & Lazare, A. (1976). Specificity of patient requests in the initial interview. Psychological Report, 38, 739-748. Eisenthal, S., & Lazare, A. (1976). Specificity of patient requests in the initial interview. Psychological Report, 38, 739-748.
go back to reference Eisenthal, S., & Lazare, A. (1977a). Expression of patients’ requests in a initial interview. Psychological Report, 40, 133-138. Eisenthal, S., & Lazare, A. (1977a). Expression of patients’ requests in a initial interview. Psychological Report, 40, 133-138.
go back to reference Eisenthal, S., & Lazare, A. (1977b). Evaluation of the initial interview in a walk-in clinic: The clinicians perspective on a ‘customer approach’. The Journal of Nervous and Mental Disease, 164, 30-35. CrossRef Eisenthal, S., & Lazare, A. (1977b). Evaluation of the initial interview in a walk-in clinic: The clinicians perspective on a ‘customer approach’. The Journal of Nervous and Mental Disease, 164, 30-35. CrossRef
go back to reference Fiselier, A. A. M. (1986). Hulpvraag en verleende hulp: een onderzoek naar opvattingen en oordelen van hulpvragers en hulpverleners in het algemeen maatschappelijk werk. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie. Fiselier, A. A. M. (1986). Hulpvraag en verleende hulp: een onderzoek naar opvattingen en oordelen van hulpvragers en hulpverleners in het algemeen maatschappelijk werk. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie.
go back to reference Garb, H. N. (1998). Studying the Clinician: judgment research and psychological assessment. Washington: American Psychological Association. CrossRef Garb, H. N. (1998). Studying the Clinician: judgment research and psychological assessment. Washington: American Psychological Association. CrossRef
go back to reference Halberstadt-Freud, H. C. (1983). Psychodiagnostiek met kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger. Halberstadt-Freud, H. C. (1983). Psychodiagnostiek met kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Hart de Ruyter, Th. (1975). Het onderzoek naar de hulpvraag. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 30, 403-418. Hart de Ruyter, Th. (1975). Het onderzoek naar de hulpvraag. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 30, 403-418.
go back to reference Hermanns, J. M. A. (1995). Besluitvorming in de jeugdzorg: het hulpverleningscontract als alternatief . Kind en Adolescent, 16, 111-128. CrossRef Hermanns, J. M. A. (1995). Besluitvorming in de jeugdzorg: het hulpverleningscontract als alternatief . Kind en Adolescent, 16, 111-128. CrossRef
go back to reference Hermanns, J., & Sleeboom, I. (2000). Vraaggestuurd werken: de rode draad en het paarse tijdschrift. Kind en Adolescent, 21, 40-42. Hermanns, J., & Sleeboom, I. (2000). Vraaggestuurd werken: de rode draad en het paarse tijdschrift. Kind en Adolescent, 21, 40-42.
go back to reference Koele, P., & Van der Pligt, J., (Red.) (1993). Beslissen en beoordelen: Besliskunde in de psychologie. Amsterdam: Boom. Koele, P., & Van der Pligt, J., (Red.) (1993). Beslissen en beoordelen: Besliskunde in de psychologie. Amsterdam: Boom.
go back to reference Konijn, C., Van de Wijgert, J., & Vermande, M. (1997). Cliënten over de Riagg-jeugdzorg: ontwerp en afname van een vragenlijst voor satisfactie en kwaliteitsbeoordeling door ouders en jeugdigen vanaf 9 jaar. Utrecht: Trimbos-insituut. Konijn, C., Van de Wijgert, J., & Vermande, M. (1997). Cliënten over de Riagg-jeugdzorg: ontwerp en afname van een vragenlijst voor satisfactie en kwaliteitsbeoordeling door ouders en jeugdigen vanaf 9 jaar. Utrecht: Trimbos-insituut.
go back to reference Lazare, A. M. D., Cohen, F., Jacobson, A. M., Williams, M. W., Mignone, R. J., & Zisook, S. (1972). The walk-in patient as a ‘customer’: A key dimension in evaluation and treatment. American Orthopsychiatry, 42, 872-883. CrossRef Lazare, A. M. D., Cohen, F., Jacobson, A. M., Williams, M. W., Mignone, R. J., & Zisook, S. (1972). The walk-in patient as a ‘customer’: A key dimension in evaluation and treatment. American Orthopsychiatry, 42, 872-883. CrossRef
go back to reference Lazare, A., & Eisenthal, S. (1977). Patient requests in a walk-in clinic: replication of factor analysis in a independent sample. The Journal of Nervous and Mental Disease, 165, 330-340. CrossRefPubMed Lazare, A., & Eisenthal, S. (1977). Patient requests in a walk-in clinic: replication of factor analysis in a independent sample. The Journal of Nervous and Mental Disease, 165, 330-340. CrossRefPubMed
go back to reference Lazare, A., & Eisenthal, S. (1989). Clinician/Patient Relations I: Attending to the patient's perspective. In A. Lazare (Ed.), Outpatient psychiatry: Diagnosis and treatment (pp. 125-136). Baltimore: Williams & Wilkins Co. Lazare, A., & Eisenthal, S. (1989). Clinician/Patient Relations I: Attending to the patient's perspective. In A. Lazare (Ed.), Outpatient psychiatry: Diagnosis and treatment (pp. 125-136). Baltimore: Williams & Wilkins Co.
go back to reference Lazare, A., Eisenthal, S., & Frank, A. (1989). Clinician/Patient Relations II: Conflicts and Negotiation. In A. Lazare (Ed.), Outpatient psychiatry: Diagnosis and treatment (pp. 137-152). Baltimore: Williams & Wilkins Co. Lazare, A., Eisenthal, S., & Frank, A. (1989). Clinician/Patient Relations II: Conflicts and Negotiation. In A. Lazare (Ed.), Outpatient psychiatry: Diagnosis and treatment (pp. 137-152). Baltimore: Williams & Wilkins Co.
go back to reference Lazare, A., Eisenthal, S., Wasserman, L., & Harford, T. C. (1975). Patient requests in a walk-in clinic. Comprehensive Psychiatry, 16, 467-476. CrossRefPubMed Lazare, A., Eisenthal, S., Wasserman, L., & Harford, T. C. (1975). Patient requests in a walk-in clinic. Comprehensive Psychiatry, 16, 467-476. CrossRefPubMed
go back to reference Methorst, G., & Spinhoven, Ph. (1992). Wensen van patiënten ten aanzien van hun behandeling: Interne structuur en validiteit van de Patiënten Behoeften Vragenlijst. Gedragstherapie, 25, 239-252. Methorst, G., & Spinhoven, Ph. (1992). Wensen van patiënten ten aanzien van hun behandeling: Interne structuur en validiteit van de Patiënten Behoeften Vragenlijst. Gedragstherapie, 25, 239-252.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1997). Zorgprogrammering, plan van aanpak. Regeringsstandpunt, Standpunt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: auteur. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1997). Zorgprogrammering, plan van aanpak. Regeringsstandpunt, Standpunt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: auteur.
go back to reference Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1999). Zicht op Zorg, plan van aanpak modernisering awbz. Den Haag: auteur. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1999). Zicht op Zorg, plan van aanpak modernisering awbz. Den Haag: auteur.
go back to reference Nota, P. H., Van der Schaft, R. A., & Van Yperen, T. A. (1999). Eindadvies toegang tot de jeugdzorg. Den Haag/Utrecht: Ministerie van vws/nizw. Nota, P. H., Van der Schaft, R. A., & Van Yperen, T. A. (1999). Eindadvies toegang tot de jeugdzorg. Den Haag/Utrecht: Ministerie van vws/nizw.
go back to reference Pameijer, N. (2000). Richtlijnen voor handelingsgerichte diagnostiek. In P. Prins, & N. Pameijer (Red.), Protocollen in de Jeugdzorg, richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (pp. 15-38). Lisse: Swets & Zeitlinger. Pameijer, N. (2000). Richtlijnen voor handelingsgerichte diagnostiek. In P. Prins, & N. Pameijer (Red.), Protocollen in de Jeugdzorg, richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie (pp. 15-38). Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Pameijer, N., & Van Beukering, T. (1997). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleer- en opvoedingsproblemen. Leuven: Acco. Pameijer, N., & Van Beukering, T. (1997). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleer- en opvoedingsproblemen. Leuven: Acco.
go back to reference Pijnenburg, H. (1987). Gezinsbehandeling en (semi-)residentiële hulpverlening: Schets van een ontwikkelingskader. Amsterdam: vu-uitgeverij. Pijnenburg, H. (1987). Gezinsbehandeling en (semi-)residentiële hulpverlening: Schets van een ontwikkelingskader. Amsterdam: vu-uitgeverij.
go back to reference Pijnenburg, H. (1997). Consensus over psychiatrische problemen van het kind: Een empirisch onderzoek naar overeenstemming tussen hulpverlener en ouders. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit. Pijnenburg, H. (1997). Consensus over psychiatrische problemen van het kind: Een empirisch onderzoek naar overeenstemming tussen hulpverlener en ouders. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill. Plous, S. (1993). The psychology of judgment and decision making. New York: McGraw-Hill.
go back to reference Rispens, J., Carlier, E., & Schoorl, P. (1990) Diagnostiek in de hulpverlening: methodische aspecten. Lisse: Swets & Zeitlinger. Rispens, J., Carlier, E., & Schoorl, P. (1990) Diagnostiek in de hulpverlening: methodische aspecten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Ruijssenaars, W. (1995). De rol van de ouders in het proces van diagnostiek en interventie. In D. A. van der Ploeg, P. M. Schoorl, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Red.), Orthopedagogiek en ouders: over ouders in relatie tot kinderen en onderzoekers (pp. 209-222). Leuven/Apeldoorn: Garant. Ruijssenaars, W. (1995). De rol van de ouders in het proces van diagnostiek en interventie. In D. A. van der Ploeg, P. M. Schoorl, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Red.), Orthopedagogiek en ouders: over ouders in relatie tot kinderen en onderzoekers (pp. 209-222). Leuven/Apeldoorn: Garant.
go back to reference Swinkels, J. A. (1994). Wat mag ik voor u doen?: Een exploratief onderzoek naar de hulpvraag van patiënten op een polikliniek psychiatrie. Amsterdam: Drukkerij Groen/Leiden. Swinkels, J. A. (1994). Wat mag ik voor u doen?: Een exploratief onderzoek naar de hulpvraag van patiënten op een polikliniek psychiatrie. Amsterdam: Drukkerij Groen/Leiden.
go back to reference Turk, D. C., & Salovey, P. (1988). Reasoning, inference, and judgement in clinical psychology. New York: The Free Press. Turk, D. C., & Salovey, P. (1988). Reasoning, inference, and judgement in clinical psychology. New York: The Free Press.
go back to reference Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgments under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1131. CrossRefPubMed Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgments under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1124-1131. CrossRefPubMed
go back to reference Van Dreumel, M. J. (1998). De constructie van een hulpvragenlijst voor de intake bij een riagg afdeling Jeugdzorg. Doctoraalscriptie Ontwikkelingspsychologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Van Dreumel, M. J. (1998). De constructie van een hulpvragenlijst voor de intake bij een riagg afdeling Jeugdzorg. Doctoraalscriptie Ontwikkelingspsychologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Van Yperen, T., Van Rest, E., & Vermunt, C. (1999). Definitie van kernbegrippen, programma's in de jeugdzorg. Utrecht: nizw Uitgeverij. Van Yperen, T., Van Rest, E., & Vermunt, C. (1999). Definitie van kernbegrippen, programma's in de jeugdzorg. Utrecht: nizw Uitgeverij.
go back to reference Vermande, M., Faber, E., & Hutschemaekers, G. (1997). Vraag en aanbod in de Riagg-jeugdzorg: een praktijkstudie vanuit het perspectief van cliënten, hulpverleners en verwijzers. Utrecht: Trimbos-instituut. Vermande, M., Faber, E., & Hutschemaekers, G. (1997). Vraag en aanbod in de Riagg-jeugdzorg: een praktijkstudie vanuit het perspectief van cliënten, hulpverleners en verwijzers. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Vertommen, H., Ter Laak, J., & Bijttebier, P. (2002). Het diagnostisch proces. Diagnostiek-wijzer: Tijdschrift voor de gezondheidszorg, 5, 4-14. Vertommen, H., Ter Laak, J., & Bijttebier, P. (2002). Het diagnostisch proces. Diagnostiek-wijzer: Tijdschrift voor de gezondheidszorg, 5, 4-14.
go back to reference Vertommen, H., Van Audenhove, Ch., & Vandenbroele, H. (1989). Hulpvragenlijst. Lisse: Swets & Zeitlinger. Vertommen, H., Van Audenhove, Ch., & Vandenbroele, H. (1989). Hulpvragenlijst. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Vervaeke, G. A. C., & Emmelkamp, P. M. G. (1998). Treatment selection: What do we know? European Journal of Psychological Assessment, 14, 50-59. CrossRef Vervaeke, G. A. C., & Emmelkamp, P. M. G. (1998). Treatment selection: What do we know? European Journal of Psychological Assessment, 14, 50-59. CrossRef
go back to reference Visschedijk, B. (1993). De hulpvragenlijst: een constructie ten behoeve van de intake in de diagnostische cyclus. Doctoraalscriptie ontwikkelingspsychologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen. Visschedijk, B. (1993). De hulpvragenlijst: een constructie ten behoeve van de intake in de diagnostische cyclus. Doctoraalscriptie ontwikkelingspsychologie. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.
Metagegevens
Titel
Vragen rond hulpvragen
De hulpvraag in het diagnostisch proces
Auteurs
Jolanda A. B. M. Coolen
Nicole P. M. Krol
Eric E. J. De Bruyn
Jan van Dormael
Huub J. Pelzer
Publicatiedatum
01-06-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060877

Andere artikelen Uitgave 2/2003

Kind en adolescent 2/2003 Naar de uitgave