Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2003

01-06-2003 | Opmerkelijk

Effectiviteitsstudies en kwaliteitszorg

Auteur: Prof. dr. Tom. A. van Yperen

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2002 zijn in het kader van het ‘Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II’ (Bölger & Brinkmann, 1999; zie ook Faber & Alberts, 2002) pilotprojecten uitgevoerd om ervaring op te doen met de implementatie van integrale kwaliteitszorg in de jeugdzorg. Tot nu toe heeft in dit programma vooral kwaliteitstoetsing in het algemeen, cliëntenfeedback en hulpverleningsplanning de aandacht getrokken (zie De Ruyter & Kayser, 2000; Van Wijk, 2002). Kortgeleden zijn nieuwe veldprojecten opgezet om te experimenteren met drie aspecten van kwaliteit die tot op heden weinig aan de orde zijn geweest: resultaat meten, ketenkwaliteit en ‘benchmarking’.
Literatuur
go back to reference Bölger, H. & Brinkmann, J. (1999). Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II. Utrecht: vog/ggz Nederland. Bölger, H. & Brinkmann, J. (1999). Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II. Utrecht: vog/ggz Nederland.
go back to reference De Ruyter, D., & Kayser, T. (2000). Mijn cliëntenraad is een juweel in de organisatie. Rapport cliëntenbetrokkenheid bij kwaliteitsbeleid in de jeugdzorg. Den Haag: Commissie Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg. De Ruyter, D., & Kayser, T. (2000). Mijn cliëntenraad is een juweel in de organisatie. Rapport cliëntenbetrokkenheid bij kwaliteitsbeleid in de jeugdzorg. Den Haag: Commissie Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg.
go back to reference Faber, H., & Alberts, H. (2002). Kwaliteit in uitvoering. Aandachtspunten bij kwaliteitsbeleid in de jeugdzorg. Programma Kwaliteit in de Jeugdzorg II. Utrecht: ggz Nederland/mo Groep. Faber, H., & Alberts, H. (2002). Kwaliteit in uitvoering. Aandachtspunten bij kwaliteitsbeleid in de jeugdzorg. Programma Kwaliteit in de Jeugdzorg II. Utrecht: ggz Nederland/mo Groep.
go back to reference Gilbody, S., & Whitty, P. A. (2002). Improving the delivery and organisation of mental health services: beyond the conventional randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 180, 13-18.CrossRefPubMed Gilbody, S., & Whitty, P. A. (2002). Improving the delivery and organisation of mental health services: beyond the conventional randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 180, 13-18.CrossRefPubMed
go back to reference Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston/New York: Houghton Mifflin. Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston/New York: Houghton Mifflin.
go back to reference Van Wijk, P. J. Th. (2002). Over plannen gesproken. Een referentiemodel voor hulpverleningsplanning in de jeugdzorg. Utrecht: mo Groep/ggz Nederland. Van Wijk, P. J. Th. (2002). Over plannen gesproken. Een referentiemodel voor hulpverleningsplanning in de jeugdzorg. Utrecht: mo Groep/ggz Nederland.
go back to reference Van Yperen, T. A., & Alberts, H. (2003). Veldexperimenten: resultaten meten, ketenkwaliteit en benchmarking. Plan van aanpak Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II. Utrecht: ggz Nederland/mo Groep/nizw Jeugd. Van Yperen, T. A., & Alberts, H. (2003). Veldexperimenten: resultaten meten, ketenkwaliteit en benchmarking. Plan van aanpak Programma Kwaliteitszorg in de Jeugdzorg II. Utrecht: ggz Nederland/mo Groep/nizw Jeugd.
go back to reference Veerman, J. W., & Janssen, J. (2002). Kwaliteitstoetsing Families First. Resultaten eerste halfjaar 2002. Utrecht: Collegio. Veerman, J. W., & Janssen, J. (2002). Kwaliteitstoetsing Families First. Resultaten eerste halfjaar 2002. Utrecht: Collegio.
Metagegevens
Titel
Effectiviteitsstudies en kwaliteitszorg
Auteur
Prof. dr. Tom. A. van Yperen
Publicatiedatum
01-06-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060879

Andere artikelen Uitgave 2/2003

Kind en adolescent 2/2003 Naar de uitgave