Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2003

01-06-2003

Het Integratie Differentiatie-Model (id-model)

Een brug tussen hulpvrager en hulpverlener

Auteurs: George M. A. Westermann, Jac M. G. Maurer

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2003

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een werkmodel om cliënten en hulpverleners in de kinder- en jeugdpsychiatrie zo eenvoudig mogelijk het complexe samenspel van biologische, psychologische en sociale krachten op het psychisch en gedragsmatig functioneren te verhelderen. Het menselijk functioneren wordt voornamelijk gerelateerd aan de wijze waarop op hersenniveau prikkels verwerkt worden. Dit model is speciaal ontwikkeld om uitgaande van de hulpvraag diagnostische overwegingen en behandeladviezen inzichtelijk te maken voor cliënten, waarmee een goede basis wordt gelegd voor het ontwikkelen van een vruchtbare werkrelatie.
Literatuur
go back to reference Abraham, R. E. (1997). Het ontwikkelingsprofiel. Een psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid. Assen: Van Gorcum. Abraham, R. E. (1997). Het ontwikkelingsprofiel. Een psychodynamische diagnose van de persoonlijkheid. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of adhd. Psychological Bulletin, 121, 65-94. CrossRefPubMed Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of adhd. Psychological Bulletin, 121, 65-94. CrossRefPubMed
go back to reference Boeckhorst, F. (2000). Heeft wanorde therapeutische waarde? Systeemtherapie, 12, 231-240. Boeckhorst, F. (2000). Heeft wanorde therapeutische waarde? Systeemtherapie, 12, 231-240.
go back to reference Bransen, M., Van Ooyen-Houben, M., & Place, M. (2000). Basiscriteria kwaliteit voor de Jeugdzorg. Utrecht: Trimbos-instituut/ ggz-Nederland/ vog. Bransen, M., Van Ooyen-Houben, M., & Place, M. (2000). Basiscriteria kwaliteit voor de Jeugdzorg. Utrecht: Trimbos-instituut/ ggz-Nederland/ vog.
go back to reference Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review, 101, 568-586. CrossRefPubMed Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. (1994). Nature-nurture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model. Psychological Review, 101, 568-586. CrossRefPubMed
go back to reference Buitelaar, J. K., & Westermann, G. M. A. (2000). Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit ( adhd). In A. J. M. Bonnet-Breusers, R. A. Hirasing, K. Hoppenbrouwers, & H. B. M. M. Wagenaar-Fischer (Red.), Praktijkboek jeugdgezondheidszorg (pp. V 3.4-1 - V3.4-28). Maarssen: Elsevier/Bunge. Buitelaar, J. K., & Westermann, G. M. A. (2000). Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit ( adhd). In A. J. M. Bonnet-Breusers, R. A. Hirasing, K. Hoppenbrouwers, & H. B. M. M. Wagenaar-Fischer (Red.), Praktijkboek jeugdgezondheidszorg (pp. V 3.4-1 - V3.4-28). Maarssen: Elsevier/Bunge.
go back to reference Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (1995). Developmental psychopathology. Volume 1: Theory and methods. New York: John Wily & Sons, Inc. Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (1995). Developmental psychopathology. Volume 1: Theory and methods. New York: John Wily & Sons, Inc.
go back to reference Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants: a proposal. Archives of General Psychiatry, 44, 573-588. PubMed Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and classification of personality variants: a proposal. Archives of General Psychiatry, 44, 573-588. PubMed
go back to reference De Ruyter, D. J. (2000). Schrijven van modules en zorgprogramma's in de jeugdzorg. Ministerie van vws/ nizw. Meppel: Krips. De Ruyter, D. J. (2000). Schrijven van modules en zorgprogramma's in de jeugdzorg. Ministerie van vws/ nizw. Meppel: Krips.
go back to reference Engel, G. L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. The American Journal of Psychiatry, 137, 535-544. PubMed Engel, G. L. (1980). The clinical application of the biopsychosocial model. The American Journal of Psychiatry, 137, 535-544. PubMed
go back to reference Frank, J. D., & Frank, J. B. (1991). Persuasion and healing. Third edition. Baltimore/London: John Hopkins University Press. Frank, J. D., & Frank, J. B. (1991). Persuasion and healing. Third edition. Baltimore/London: John Hopkins University Press.
go back to reference Goldberg, L. R. (1990). An alternative description of personality: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229. CrossRefPubMed Goldberg, L. R. (1990). An alternative description of personality: The Big Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 1216-1229. CrossRefPubMed
go back to reference Greenspan, S. I., Lourie, R. S., & Nover, R. A. (1979). A developmental approach to the classification of psychopathology in infancy and early childhood. In J. D. Noshpitz (Ed.), Basic Handbook of Child Psychiatry. Volume 2 (pp. 157-164). New York: Basic Books Inc. Greenspan, S. I., Lourie, R. S., & Nover, R. A. (1979). A developmental approach to the classification of psychopathology in infancy and early childhood. In J. D. Noshpitz (Ed.), Basic Handbook of Child Psychiatry. Volume 2 (pp. 157-164). New York: Basic Books Inc.
go back to reference Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996). Staatsblad 185. Den Haag: Sdu. Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996). Staatsblad 185. Den Haag: Sdu.
go back to reference Looney, J. G. (1984). Treatment planning in child psychiatry. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 23, 529-536. CrossRef Looney, J. G. (1984). Treatment planning in child psychiatry. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 23, 529-536. CrossRef
go back to reference Maurer, J. M. G., & Westermann, G. M. A. (1999). Knellende kinderschoenen… en hoe loopt dat dan als volwassene? Over ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. In H. E. Lakmaaker (Red.), Persoonlijkheidsstoornissen. Dag van de psychotherapie 1998 (pp. 31-39). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Maurer, J. M. G., & Westermann, G. M. A. (1999). Knellende kinderschoenen… en hoe loopt dat dan als volwassene? Over ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. In H. E. Lakmaaker (Red.), Persoonlijkheidsstoornissen. Dag van de psychotherapie 1998 (pp. 31-39). Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1999). Richtlijn voorlichting patiënten geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: Uitgeverij Boom. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1999). Richtlijn voorlichting patiënten geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
go back to reference Nijs, L., & Catshoek, W. (2000). Op weg naar een nieuw integratief klinisch behandelmodel. Kinder- & jeugdpsychotherapie, 27, 11-21. Nijs, L., & Catshoek, W. (2000). Op weg naar een nieuw integratief klinisch behandelmodel. Kinder- & jeugdpsychotherapie, 27, 11-21.
go back to reference Oudshoorn, D. N., Brans, H. C. M., Duyx, J. H. M., & Eussen, M. L. J. M. (1995). Kinder- en adolescentenpsychiatrie. Een praktisch leerboek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Oudshoorn, D. N., Brans, H. C. M., Duyx, J. H. M., & Eussen, M. L. J. M. (1995). Kinder- en adolescentenpsychiatrie. Een praktisch leerboek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Proefschrift. Amsterdam/Lisse: Vrije Universiteit/Swets & Zeitlinger. Slot, N. W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Proefschrift. Amsterdam/Lisse: Vrije Universiteit/Swets & Zeitlinger.
go back to reference Van Audenhove, C. (1995). Indicatiestelling in de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 182-193. Van Audenhove, C. (1995). Indicatiestelling in de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 182-193.
go back to reference Van den Borne, H. W. (1998). The patient from reciever of information to informed decision-maker. Patient Education and Counseling, 34, 89-102. CrossRefPubMed Van den Borne, H. W. (1998). The patient from reciever of information to informed decision-maker. Patient Education and Counseling, 34, 89-102. CrossRefPubMed
go back to reference Van Praag, H. (2000). Status quo ante – Over de noodzaak tot vernieuwing van de psychische diagnostiek . Directieve therapie, 20, 317-344. Van Praag, H. (2000). Status quo ante – Over de noodzaak tot vernieuwing van de psychische diagnostiek . Directieve therapie, 20, 317-344.
go back to reference Verheij, F. (1998). Behandelingsplanning in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Utrecht: swp. Verheij, F. (1998). Behandelingsplanning in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Utrecht: swp.
go back to reference Verhulst, F. C., & Verheij, F. (Red.) (2000). Kinder- en jeugdpsychiatrie: Onderzoek en diagnostiek. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F. C., & Verheij, F. (Red.) (2000). Kinder- en jeugdpsychiatrie: Onderzoek en diagnostiek. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Voets, J. (1997) Het sociaal-interactioneel model van Patterson en kinderen met adhd. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 22, 142-157. Voets, J. (1997) Het sociaal-interactioneel model van Patterson en kinderen met adhd. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 22, 142-157.
go back to reference Von Bertalanffy, L. (1968). General system theory. New York: Braziller. Von Bertalanffy, L. (1968). General system theory. New York: Braziller.
go back to reference Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (1995). Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (1995). Burgerlijk wetboek. Den Haag: Sdu.
go back to reference Zeanah, C. H., Boris, N. W., & Larrieu, J. A. (1997). Infant development and developmental risks: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 165-178. CrossRefPubMed Zeanah, C. H., Boris, N. W., & Larrieu, J. A. (1997). Infant development and developmental risks: A review of the past 10 years. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36, 165-178. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Het Integratie Differentiatie-Model (id-model)
Een brug tussen hulpvrager en hulpverlener
Auteurs
George M. A. Westermann
Jac M. G. Maurer
Publicatiedatum
01-06-2003
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2003
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060878

Andere artikelen Uitgave 2/2003

Kind en adolescent 2/2003 Naar de uitgave