Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015

01-01-2015 | Voor de praktijk

Verzekeringsarts: wees alert op beroepsziekten

Auteur: Arlen Gilie

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer er bij een WIA-aanvraag sprake is van een onbevredigend re-integratieresultaat, beoordeelt de verzekeringsarts het re-integratieverslag (RIV-beoordeling). Getoetst wordt of de bedrijfsarts op basis van de op dat moment bekende feiten en omstandigheden in redelijkheid heeft geoordeeld en gehandeld. Van belang is of er door het handelen van de bedrijfsarts re-integratiekansen zijn gemist. Zo ja, dan kan de werkgever een loonsanctie worden opgelegd van maximaal één jaar. Een aspect dat in het beoordelingskader van de verzekeringsarts ontbreekt, is aandacht voor de ontstaansrelatie tussen de ziekte en het werk.1 Dit terwijl er aanwijzingen zijn dat een beroepsziekte een verstorende invloed heeft op de re-integratie en daarmee het verzuim van de werknemer verlengt.2 De volgende casus illustreert het belang van aandacht van verzekeringsartsen voor werkgerelateerde problematiek bij de RIV-beoordeling. Deze casus is een bewerking van de primaire verzekeringsgeneeskundige RIV-beoordeling en de medische heroverweging in bezwaar.
Metagegevens
Titel
Verzekeringsarts: wees alert op beroepsziekten
Auteur
Arlen Gilie
Publicatiedatum
01-01-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-015-0008-2

Andere artikelen Uitgave 1/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015 Naar de uitgave

Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Informeer werkgever én werknemer