Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015

01-01-2015 | Opinie

Werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een arbeidshandicap: poeha en verwezenlijkingen

Auteur: Erik Samoy

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Twintig jaar geleden kreeg Vlaanderen de bevoegdheid over het leeuwendeel van het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een handicap. Tijd dus om de balans op te maken van de verwezenlijkingen en uitdagingen. Het overwegend categorale beleidskader van weleer is ingeruild voor een inclusief kader en er zijn diverse nieuwe instrumenten ontwikkeld. Er is uiteindelijk ook een nieuwe regeling voor de beschutte arbeid tot stand gekomen, maar zij is nog niet uitgevoerd. Jammer genoeg ontbreekt individueel maatwerk als sluitstuk. Een belangrijke uitdaging voor de toekomst vormt de arbeidsdeelname van bepaalde groepen met een arbeidshandicap, waaronder de verstandelijk gehandicapten, die nu al achterblijven bij de rest.
Literatuur
1.
go back to reference ‘De Gids op maatschappelijk gebied’ is het opinieblad van de christelijke arbeidersbeweging (nu Beweging. Net, vroeger ACW) in Vlaanderen. Zie Samoy, E. (1993) Het werkgelegenheidsbeleid ten behoeve van gehandicapten: Aan vernieuwing toe. ‘De Gids op maat schappelijk gebied’. 84e jrg, nr. 8-9, blz. 637-647. Een tussentijdse balans is te vinden in: Samoy, E. (2005) De (re-) integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde. 13e jrg, nr. 5, blz. 144-147. Mijn dank gaat uit naar Lina Waterplas, socioloog, voor haar kritische bijdrage aan beide artikels. ‘De Gids op maatschappelijk gebied’ is het opinieblad van de christelijke arbeidersbeweging (nu Beweging. Net, vroeger ACW) in Vlaanderen. Zie Samoy, E. (1993) Het werkgelegenheidsbeleid ten behoeve van gehandicapten: Aan vernieuwing toe. ‘De Gids op maat schappelijk gebied’. 84e jrg, nr. 8-9, blz. 637-647. Een tussentijdse balans is te vinden in: Samoy, E. (2005) De (re-) integratie van mensen met een handicap in Vlaanderen. Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde. 13e jrg, nr. 5, blz. 144-147. Mijn dank gaat uit naar Lina Waterplas, socioloog, voor haar kritische bijdrage aan beide artikels.
2.
go back to reference Semlinger, K. & G. Schmid, Arbeitsmarktpolitik für Behinderte. Basel, Birkhäuser Verlag, 1985. Semlinger, K. & G. Schmid, Arbeitsmarktpolitik für Behinderte. Basel, Birkhäuser Verlag, 1985.
3.
4.
go back to reference Bron : FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie - EAK 2011, 2e kwartaal, speciale module (cijfers voor geheel België). Bron : FOD Economie – AD Statistiek en Economische Informatie - EAK 2011, 2e kwartaal, speciale module (cijfers voor geheel België).
5.
go back to reference Voor een uitvoerige bespreking van loonkostensubsidies voor mensen met een handicap, zie: Samoy, E. & L. Waterplas (2012) Designing wage subsidies for people with disabilities, as exemplified by the case of Flanders (Belgium) Alter - European Journal of Disability Research 6e jrg., nr.2, blz. 99–109. Voor een uitvoerige bespreking van loonkostensubsidies voor mensen met een handicap, zie: Samoy, E. & L. Waterplas (2012) Designing wage subsidies for people with disabilities, as exemplified by the case of Flanders (Belgium) Alter - European Journal of Disability Research 6e jrg., nr.2, blz. 99–109.
6.
go back to reference Hufkens, T. & N. Van Mechelen (2014) ‘Van arbeidsongeschiktheid naar werk: simulaties van inactiviteitsvallen met MOTYFF’. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Universiteit Antwerpen. Hufkens, T. & N. Van Mechelen (2014) ‘Van arbeidsongeschiktheid naar werk: simulaties van inactiviteitsvallen met MOTYFF’. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Universiteit Antwerpen.
Metagegevens
Titel
Werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een arbeidshandicap: poeha en verwezenlijkingen
Auteur
Erik Samoy
Publicatiedatum
01-01-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-015-0013-5

Andere artikelen Uitgave 1/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015 Naar de uitgave