Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015

Uitgave 1/2015

Inhoudsopgave ( 22 Artikelen )

01-01-2015 | Hoofdredactioneel | Uitgave 1/2015

Licht

André Weel

01-01-2015 | Standpunt.TBV | Uitgave 1/2015

Recept voor een goed debat: een ongebonden moderator, zicht op belangen

Kees Hertog

01-01-2015 | Uitgave 1/2015

Lezersforum

Bohn Stafleu van Loghum

01-01-2015 | Referaat | Uitgave 1/2015

18% van de Duitse vrouwelijke docenten niet mentaal fit

Jan-Willem Koten

01-01-2015 | Column | Uitgave 1/2015

Werk en zorg: een prima combinatie

Prof.dr. Toine Lagro-Janssen

01-01-2015 | Praktijkperikel | Uitgave 1/2015

Windjes

Wendel Slingerland

01-01-2015 | Onderzoek | Uitgave 1/2015

Preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Resultaten van een innoverend onderzoeks- en ontwikkelprogramma 2007-2013

(3) Slotbeschouwing, conclusies en aanbevelingen
Prof.dr. Frank van Dijk, Wilmar Schaufeli

01-01-2015 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2015

Verzekeringsarts: wees alert op beroepsziekten

Arlen Gilie

01-01-2015 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2015

Actieve re-integratie en toch een loonsanctie. Hoe kan dat?

Carla Lelieveld, Ingrid Snels

01-01-2015 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2015

Makkelijk te missen gevolgen van elektrische doorstroming die werkhervatting en duurzame participatie van slachtoffers benadelen

Ernst Jurgens MSc

01-01-2015 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2015

Ziek door zeswaardig chroom?

Gert van der Laan, Dr. Frank Jungbauer, Annet Lenderink

01-01-2015 | Nieuws | Uitgave 1/2015

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie: Dat kan anders

Bohn Stafleu van Loghum

01-01-2015 | Opinie | Uitgave 1/2015

Werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een arbeidshandicap: poeha en verwezenlijkingen

Erik Samoy

01-01-2015 | Commentaar | Uitgave 1/2015

Mensen met een arbeidsbeperking in Vlaanderen en in Nederland

Haije Wind

01-01-2015 | Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg | Uitgave 1/2015

Informeer werkgever én werknemer

André Weel

01-01-2015 | Uitgave 1/2015

Erratum

Bohn Stafleu van Loghum

01-01-2015 | Interview | Uitgave 1/2015

Jeanette Hemke: ‘De participatiemaatschappij kan niet zonder bedrijfsarts in de eerstelijn. Maar het is een aanvulling op, geen vervanging van de bedrijfsarts op het werk’

Rolf Blijleven, André Weel, Richard van der Voort

01-01-2015 | Congresverslag | Uitgave 1/2015

‘What we share is that we care’

Wim Otto, Kyra Luijters

01-01-2015 | Congresverslag | Uitgave 1/2015

De klinische arbeidsgeneeskunde en revalidatie- geneeskunde aan zet

‘Bruggen slaan naar de toekomst’
Bertus Robeer

01-01-2015 | Congresverslag | Uitgave 1/2015

Het derde WDPI-congres

Katrien Mortelmans

01-01-2015 | Berichten uit het NCVB | Uitgave 1/2015

Beroepsziekten in Europa, Nederland koploper?

Bas Sorgdrager

01-01-2015 | Uitgave 1/2015

Van de verenigingen

Marjolein Bastiaanssen

Recente publicaties