Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015

01-01-2015 | Voor de praktijk

Actieve re-integratie en toch een loonsanctie. Hoe kan dat?

Auteurs: Carla Lelieveld, Ingrid Snels

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de actuele verzekeringsgeneeskundige praktijkvoering is de beoordeling van een re-integratieverslag (RIV) aan de orde van de dag. Deze beoordeling gaat vooraf aan het in behandeling nemen van de WIA-aanvraag. Bij de beoordeling van het RIV wordt beoordeeld of de re-integratie- inspanningen van de werkgever vanaf datum ziekmelding redelijkerwijs voldoende waren of dat wellicht re-integratiekansen zijn gemist. Als dat laatste het geval is wordt een voorstel tot een loonsanctie gedaan bij de Landelijke Loonsanctie Commissie. Als zij akkoord gaat met het voorstel, wordt aan de werkgever een loondoorbetalingsverplichting opgelegd van 52 weken om in deze periode de gemiste re-integratiekansen te herstellen. Loonsancties leiden om verschillende redenen nogal eens tot verbazing en onbegrip. Aan de hand van twee casus wordt geïllustreerd hoe het ondanks actieve re-integratie-inspanningen toch tot een loonsanctie kan komen.
Metagegevens
Titel
Actieve re-integratie en toch een loonsanctie. Hoe kan dat?
Auteurs
Carla Lelieveld
Ingrid Snels
Publicatiedatum
01-01-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-015-0009-1

Andere artikelen Uitgave 1/2015

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2015 Naar de uitgave

Hoofdredactioneel

Licht