Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2012 | Uitgave 6/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2012

Veranderingen in demografie en gezondheid bij ouderen in instellingen 2000-2008

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2012
Auteur:
Mirjam de Klerk
Belangrijke opmerkingen
Correspondentieadres
Mirjam de Klerk, Sociaal en Cultureel Planbureau, Postbus 16164, 2500 BD Den Haag, tel: 070-3407831, e-mail: m.de.klerk@scp.nl

Samenvatting

Het aantal ouderen in instellingen (verzorgings- en verpleeghuizen) is de laatste jaren afgenomen. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de populatie in deze instellingen is veranderd. Hierbij is zowel naar demografische factoren als naar gezondheidsindicatoren gekeken. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van mondelinge interviews met bewoners (of hun vertegenwoordigers) in 2000 (N=967), 2004 (N=1158) en 2008 (N=1561). De gemiddelde leeftijd van de oudere instellingsbewoners is in de periode 2000-2008 met een jaar toegenomen naar 85 jaar. Het aandeel dat met een partner in een verzorgingshuis woont, daalde van 13% naar 7%. Het aandeel bewoners met minimaal één chronische ziekte nam tussen 2000 en 2008 toe, waarbij vooral de prevalentie van artrose en suikerziekte toenam. Ook is het aandeel met een ernstige lichamelijke beperking gestegen. Steeds minder bewoners kunnen zelfstandig naar het toilet of zichzelf wassen. Over cognitieve stoornissen (zoals dementie) zijn helaas geen goede vergelijkbare gegevens verzameld. Wel is de capaciteit van verpleeghuisbedden, en daarmee het aandeel bewoners, in een psychogeriatrisch verpleeghuis binnen de instellingspopulatie toegenomen. Dit maakt het aannemelijk dat ook het aandeel instellingsbewoners met psychogeriatrische problemen is toegenomen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2012 Naar de uitgave