Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2012 | Spectrum | Uitgave 6/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2012

Staan voor kwaliteit!

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2012
Auteur:
Lode Wigersma
Het verankeren van een ‘public health mindset in het nationale kwaliteitsbeleid’. Met deze in één zin samengevatte visie beoogt het NPHF-advies aan de Regieraad voor de Zorg ervan te overtuigen dat het kwaliteitsbeleid in de zorg aanpassing behoeft. 1 Aanpassing in die zin dat in het kwaliteitsbeleid een verschuiving moet optreden van nazorg naar voorzorg. Meer aandacht voor preventie in de hele zorgketen, weg van de compartimentencultuur die zo kenmerkend is voor de huidige inrichting van ons zorgstelsel. En het advies voegt daar nog aan toe dat deze public health mindset ook in andere sectoren zoals welzijn, onderwijs, huisvesting en bedrijfsleven ingang moet vinden. In het advies wordt betoogd dat deze verschuiving alleen kan plaatsvinden “wanneer het (landelijke) kwaliteitsbeleid daar ondersteunend aan én sturend op is”. En tegen deze achtergrond wordt niet in eerste instantie ingezet op vast te leggen kwaliteitsinstrumenten, maar op de “kwaliteit van de professionals als aanbieder van preventie”. Om dat te bereiken wordt een traject voorgesteld dat uiteindelijk moet leiden tot een breed gedragen ‘kwaliteitshandvest’ voor preventie.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2012 Naar de uitgave