Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-09-2012 | Uitgave 6/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2012

Zelfbeschadiging bij middelbare scholieren: prevalenties, risicogroepen en risicofactoren

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 6/2012
Auteurs:
J.E. Bun Clothilde, Edith G. van der Kraan, Petra M. van de Looij-Jansen
Belangrijke opmerkingen
Correspondentieadres
C.J.E. Bun, afdeling gezondheidsbevordering en epidemiologie, GGD Midden Nederland, Postbus 3700 AB Zeist, tel. 030-6086023, e-mail: cbun@ggdmn.nl

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de prevalentie van zelfbeschadiging bij middelbare scholieren en daarbij horende risicogroepen en risicofactoren. De gegevens zijn verzameld in het schooljaar 2007-2008 middels een vragenlijst, klassikaal afgenomen bij 18.227 brugklassers en derdeklassers in de regio Rotterdam en Utrecht (behalve de stad Utrecht). Hieruitbleek dat 11,9% van de meisjes en 8,2% van de jongens rapporteert aan zelfbeschadiging te hebben gedaan in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Bij 4,1% van de meisjes en 2,7% van de jongens was dit meer dan een keer het geval. Risicogroepen zijn meisjes, jongeren van de lagere schoolniveaus, Turkse jongeren, Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse meisjes en jongeren die opgroeien bij pleegouders, in een tehuis wonen of zelfstandig wonen. Bij meisjes gaat ook het opgroeien in een éénoudergezin of samengesteld gezin samen met een verhoogde prevalentie. Zelfbeschadiging hangt het sterkst samen met suïcidegedachten. Daarnaast zijn samenhangen gevonden met een verhoogde SDQ-score, ongunstig toekomstperspectief (meisjes), seksueel misbruik (jongens), ingrijpende levensgebeurtenissen (meisjes), zich onveilig voelen op school (meisjes) en anderen pesten. Ook komt zelfbeschadiging meer voor bij jongeren met slaapproblemen, problemen in de thuissituatie of probleemgedrag en bij jongeren die spijbelen (jongens). Vroegtijdige signalering van psychosociale problemen levert mogelijk een bijdrage aan de vermindering van zelfbeschadiging op latere leeftijd. De jeugdgezondheidszorg en scholen kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2012

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 6/2012 Naar de uitgave