Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2013

Uitgave 5/2013

Inhoudsopgave ( 13 Artikelen )

01-09-2013 | Inleiding | Uitgave 5/2013

Inleiding

Dr. Grieteke Pool, Prof. Dr. Robbert Sanderman, Prof. Dr. Karlein Schreurs, Drs. Leo Gualthérie van Weezel

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Psychologische interventies bij chronisch somatische ziekten

Dr. Jan Jaspers

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Van het kastje naar de muur

Somatisch onvoldoende verklaarde klachten en de plaats van psychotherapie binnen een multidisciplinaire aanpak
Dr. Iris Keuning, Dr. Martina Bühring

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Beleving in beweging

De waarde van bewegingsinterventies bij chronisch somatische aandoeningen
Dr. Claudia Emck

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Psycho-oncologie: op het scherp van de snede

Dr. Grieteke Pool

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Levenskunst in de medische psychologie

Navigatie als metafoor in therapeutische behandeling
Prof. Dr. Gerben Westerhof

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Bedorven eetlust

Casus
Drs. Frank Wiersma

01-09-2013 | Artikelen | Uitgave 5/2013

Op de grens: existentiële taken bij levensbedreigende ziekte

Casus
Annelies Kwast MSc

01-09-2013 | Uitgave 5/2013

Summaries

Bohn Stafleu van Loghum

01-09-2013 | Forum | Uitgave 5/2013

Crisis - interessante tijden!

Drs. Wim Wierenga

01-09-2013 | Gelezen | Uitgave 5/2013

A.A. Kaptein, J. Dekker, E.M.A. Smets &A.J.J.M. Vingerhoets (red.) (2012). Psychologie en geneeskunde. Behavioural medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 310 p., € 64,95

Dr. Michel Reinders

01-09-2013 | Gelezen | Uitgave 5/2013

G. Bleijenberg, H. van der Horst, J. van der Meer & H. Knoop (red.) (2012). Handboek chronische vermoeidheid. Utrecht: de Tijdstroom. 190 p., € 49,-

Prof. dr. Karlein Schreurs

01-09-2013 | Gelezen | Uitgave 5/2013

P. Bourgonje (2011). Hypochonders. Ingebeelde ziektes: de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest. Amsterdam: Querido. 245 p., € 18,95

Prof. dr. Sako Visser

Recente publicaties