Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. Terminologie, modellen en instrumenten

Auteurs : André Bieleman, Yvonne Heerkens, Marcel Balm

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • De maatschappelijke tendens gaat in de richting van een oplossingsgericht perspectief: zoeken naar aangrijpingspunten in motivatie en kracht van burgers/cliënten/werkenden, waar nodig ondersteund door facilitering vanuit overheid/professionals/werkgevers.
 • In een aantal modellen binnen de arbozorg wordt die tendens zichtbaar.
 • Modellen zijn een schematische of vereenvoudigde voorstelling van een deel van de werkelijkheid.
 • De ICF-terminologie kan worden gebruikt om items te beschrijven uit modellen die in de arbozorg veel worden gehanteerd.
 • Het is belangrijk om het ICF-schema aan te vullen met items uit de arbozorg, waarmee de relatie tussen werk (als externe factor) en problemen in het functioneren (inclusief arbeidsparticipatie) zichtbaar kan worden gemaakt.
 • Gezamenlijke modellen en terminologie dragen bij aan een betere communicatie tussen professionals in de gezondheidszorg en professionals werkzaam in de arbozorg.
 • Nieuwe inzichten worden met name zichtbaar in modellen over gedragsverandering, eigen regie en organisatieontwikkeling.
 • Er zijn de laatste jaren veel makkelijk toepasbare digitale en technologische tools/(meet)instrumenten beschikbaar gekomen, waarvan de betrouwbaarheid en validiteit nog niet bekend zijn.
 • Het organiseren van integrale aandacht voor gezond en veilig werken, Duurzame Inzetbaarheid (DI), arbeidsveiligheid, gezondheid, vitaliteit en werkgeluk kan worden gezien als een veranderkundig proces waarbij modellen gebruikt kunnen worden.
Voetnoten
1
Vanaf 1 januari 2021 wordt in Nederland in de ziekenhuizen gebruikgemaakt van de ICD-10 2021. Deze versie bevat alle correcties en updates die tussen 2014 en 2020 zijn gaan gelden; zie whofic.nl; geraadpleegd d.d. 25/04/2023.
 
2
Alle ICF-categorieën hebben een code. De code bestaat uit een letter, waarbij de letter d (domain) wordt gebruikt om activiteiten en participatie aan te duiden.
 
3
Aardige voorbeelden (met video’s) van de koppeling tussen belasting en belastbaarheid, toegepast op toelatingskeuringen bij de Australische politie, zijn te vinden op http://​www.​police.​nsw.​gov.​au/​recruitment/​fitness/​; geraadpleegd d.d. 25/04/2023.
 
4
Hoewel ziekten/aandoeningen in het ICF-schema staan (als factoren van invloed op het functioneren), worden ze geklasseerd met bijvoorbeeld de ICD of – door de huisarts – met de ICPC.
 
5
De tekst over het model Arbeidsbelasting is gebaseerd op Heerkens et al. (2004).
 
6
Deze tekst is grotendeels overgenomen uit Quickscan wetenschappelijk​e literatuur gemeentelijkeuit​voeringspraktijk​ (Blonk et al. 2015).
 
7
Rutger Balm (gedragswetenschapper) heeft bijgedragen aan de tekst van par. 3.3.4.
 
8
Soms wordt als vierde type ‘inventariserende’ instrumenten genoemd; deze instrumenten richten zich niet op beïnvloedbare variabelen, maar op variabelen die van invloed kunnen zijn op het proces en die noodzakelijk zijn om de interventie af te stemmen op de individuele cliënt; vanwege de overlap met diagnostische instrumenten worden ze hier niet apart beschreven.
 
9
Klinimetrie is het meten van klinische verschijnselen.
 
Literatuur
go back to reference Abma FI. Work functioning: development and evaluation of a measurement tool. PhD thesis, Rijksuniversiteit Groningen; 2012. Abma FI. Work functioning: development and evaluation of a measurement tool. PhD thesis, Rijksuniversiteit Groningen; 2012.
go back to reference Alavinia SM, Molenaar D, Burdorf A. Productivity loss in the workforce: associations with health, work demands, and individual characteristics. Am J Ind Med. 2009;52:49–56.PubMedCrossRef Alavinia SM, Molenaar D, Burdorf A. Productivity loss in the workforce: associations with health, work demands, and individual characteristics. Am J Ind Med. 2009;52:49–56.PubMedCrossRef
go back to reference APA. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom uitgevers; 2014. APA. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Amsterdam: Boom uitgevers; 2014.
go back to reference Arrindell W, Ettema J. Symptom checklist SCL-90. Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers; 2003. Arrindell W, Ettema J. Symptom checklist SCL-90. Handleiding bij een multidimensionele psychopathologie-indicator. Lisse: Swets Test Publishers; 2003.
go back to reference Arumugam V, Macdermid JC, Grewal R. Content analysis of work limitation, stanford presenteeism, and work instability questionnaires using international classification of functioning, disability, and health and item perspective framework. Rehabil Res Pract. 2013;2013:614825.PubMedPubMedCentral Arumugam V, Macdermid JC, Grewal R. Content analysis of work limitation, stanford presenteeism, and work instability questionnaires using international classification of functioning, disability, and health and item perspective framework. Rehabil Res Pract. 2013;2013:614825.PubMedPubMedCentral
go back to reference Badley EM. More than facilitators and barriers: fitting the full range of environmental and personal factors into the ICF model. 12th Annual North American Collaborating Center Conference on ICF. Living in our environment: the promise of ICF; 2006. Badley EM. More than facilitators and barriers: fitting the full range of environmental and personal factors into the ICF model. 12th Annual North American Collaborating Center Conference on ICF. Living in our environment: the promise of ICF; 2006.
go back to reference Bakker AB, Demerouti E, Taris T, Schaufeli WB, Schreurs P. A multi-group analysis of the Job Demands – Resources model in four home care organizations. Int J Stress Manag. 2003;10:16–38.CrossRef Bakker AB, Demerouti E, Taris T, Schaufeli WB, Schreurs P. A multi-group analysis of the Job Demands – Resources model in four home care organizations. Int J Stress Manag. 2003;10:16–38.CrossRef
go back to reference Ballert CS, Hopfe M, Kus S, Mader L, Prodinger B. Using the refined ICF Linking Rules to compare the content of existing instruments and assessments: a systematic review and exemplary analysis of instruments measuring participation. Disabil Rehabil. 2019;41(5):584–600.PubMedCrossRef Ballert CS, Hopfe M, Kus S, Mader L, Prodinger B. Using the refined ICF Linking Rules to compare the content of existing instruments and assessments: a systematic review and exemplary analysis of instruments measuring participation. Disabil Rehabil. 2019;41(5):584–600.PubMedCrossRef
go back to reference Balm MFK. Gezond bewegen kun je leren. Utrecht: Lemma; 2000. Balm MFK. Gezond bewegen kun je leren. Utrecht: Lemma; 2000.
go back to reference Balm MFK. Reductie fysieke belasting door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Vermeulen H, redactie. Handboek Fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015. Balm MFK. Reductie fysieke belasting door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Vermeulen H, redactie. Handboek Fysieke belasting. Den Haag: SDU Uitgevers; 2015.
go back to reference Balm M. Meerwaarde model Balm voor doelgerichte gedragsbeïnvloeding. In: NVVK Congresbundel. Veiligheidskundige, wat bezielt je? NVVK; 2022. Balm M. Meerwaarde model Balm voor doelgerichte gedragsbeïnvloeding. In: NVVK Congresbundel. Veiligheidskundige, wat bezielt je? NVVK; 2022.
go back to reference Balm R. Mijn Mammoet. Een methode voor gedragsverandering. Balm academie; 2023. Balm R. Mijn Mammoet. Een methode voor gedragsverandering. Balm academie; 2023.
go back to reference Balm MFK, Horsten FA. Gedragsbeïnvloeding door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Scheijndel PAM, redactie. Handboek Ergonomie/Human Factors. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2015. Balm MFK, Horsten FA. Gedragsbeïnvloeding door communicatie en training. In: Peereboom KJ, Scheijndel PAM, redactie. Handboek Ergonomie/Human Factors. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet; 2015.
go back to reference Barrett LF. How Emotions Are Made. New York: Macmillan Publishers; 2018. Barrett LF. How Emotions Are Made. New York: Macmillan Publishers; 2018.
go back to reference Barrett LF. Seven and a half lessons about the brain. New York: Macmillan Publishers; 2021. Barrett LF. Seven and a half lessons about the brain. New York: Macmillan Publishers; 2021.
go back to reference Baumeister RF, Heatherton TF, Tice DM. Losing control: how and why people fail at self-regulation. San Diego: Academic press; 1994. Baumeister RF, Heatherton TF, Tice DM. Losing control: how and why people fail at self-regulation. San Diego: Academic press; 1994.
go back to reference Baumeister RF, Bratslavsky E, Muraven M, Tice DM. Ego depletion: is the active self a limited resource? J Pers Soc Psychol. 1998;74(5):1252.PubMedCrossRef Baumeister RF, Bratslavsky E, Muraven M, Tice DM. Ego depletion: is the active self a limited resource? J Pers Soc Psychol. 1998;74(5):1252.PubMedCrossRef
go back to reference Baumeister RF, Tierney JM. Wilskracht: de herontdekking van de grootste kracht van de mens. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds BV; 2012. Baumeister RF, Tierney JM. Wilskracht: de herontdekking van de grootste kracht van de mens. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds BV; 2012.
go back to reference Beaton DE, Dyer S, Boonen A, Verstappen SM, Escorpizo R, Lacaille DV, Bosworth A, Gignac MAM, Leong A, Purcaru O, Leggett S, Hofstetter C, Peterson IF, Tang K, Fautrel B, Bombardier C, Tugwell PS. OMERACT filter evidence supporting the measurement of at-work productivity loss as an outcome measure in rheumatology research. J Rheumatol. 2016;43(1):214–22.PubMedCrossRef Beaton DE, Dyer S, Boonen A, Verstappen SM, Escorpizo R, Lacaille DV, Bosworth A, Gignac MAM, Leong A, Purcaru O, Leggett S, Hofstetter C, Peterson IF, Tang K, Fautrel B, Bombardier C, Tugwell PS. OMERACT filter evidence supporting the measurement of at-work productivity loss as an outcome measure in rheumatology research. J Rheumatol. 2016;43(1):214–22.PubMedCrossRef
go back to reference Beemster T. Quality improvement of vocational rehabilitation in patients with chronic musculoskeletal pain and reduced work participation. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen; 2019. Beemster T. Quality improvement of vocational rehabilitation in patients with chronic musculoskeletal pain and reduced work participation. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen; 2019.
go back to reference Bennebroek GK. Veranderversneller. Amsterdam: Boom; 2015. Bennebroek GK. Veranderversneller. Amsterdam: Boom; 2015.
go back to reference Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. Nijmegen: VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004. Berk RCL. Verzuim, de achterkant van het ondernemen. Verzuimvraagstukken zijn te vitaal om uit te besteden. Nijmegen: VDO Opleidings- en adviescentrum/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2004.
go back to reference Beurskens S, Van Peppen R, Swinkels R, Vermeulen H, Wittink H. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020. Beurskens S, Van Peppen R, Swinkels R, Vermeulen H, Wittink H. Meten in de praktijk. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2020.
go back to reference Bieleman HJ. Work participation and work capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2010 Bieleman HJ. Work participation and work capacity in early osteoarthritis of the hip and the knee. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2010
go back to reference Bieleman HJ, Stewart R, Reneman MF, Van Ittersum WM, Van der Schans CP, Drossaers-Bakker KW, Oosterveld FGJ. Trajectories of Physical Work Capacity in Early Symptomatic Osteoarthritis of Hip and Knee: results from the Cohort Hip and Cohort Knee (CHECK) Study. J Occup Rehabil. 2019;29(3):483–92.PubMedCrossRef Bieleman HJ, Stewart R, Reneman MF, Van Ittersum WM, Van der Schans CP, Drossaers-Bakker KW, Oosterveld FGJ. Trajectories of Physical Work Capacity in Early Symptomatic Osteoarthritis of Hip and Knee: results from the Cohort Hip and Cohort Knee (CHECK) Study. J Occup Rehabil. 2019;29(3):483–92.PubMedCrossRef
go back to reference Bieleman HJ, Rijken NHM, Reneman MF, Oosterveld FGJ, Soer R. Changes in kinematics and work physiology during progressive lifting in healthy adults. Appl Ergon. 2021;94:103396.PubMedCrossRef Bieleman HJ, Rijken NHM, Reneman MF, Oosterveld FGJ, Soer R. Changes in kinematics and work physiology during progressive lifting in healthy adults. Appl Ergon. 2021;94:103396.PubMedCrossRef
go back to reference Blonk RWB, Van Twuijver MW, Van de Ven HA, Hazelzet AM. Projectnummer 060.13825/01.08 Rapportnummer R15061 Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Rapport voor Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 2015. Blonk RWB, Van Twuijver MW, Van de Ven HA, Hazelzet AM. Projectnummer 060.13825/01.08 Rapportnummer R15061 Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Rapport voor Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 2015.
go back to reference Bouma J-D. Uitrollen is het nieuwe doorpakken. De ergste jeukwoorden op kantoor. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij b.v.; 2016. Bouma J-D. Uitrollen is het nieuwe doorpakken. De ergste jeukwoorden op kantoor. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij b.v.; 2016.
go back to reference Brage S, Donceel P, Falez F. Development of ICF core set for disability evaluation in social security. Disabil Rehabil. 2008;30(18):1392–6.PubMedCrossRef Brage S, Donceel P, Falez F. Development of ICF core set for disability evaluation in social security. Disabil Rehabil. 2008;30(18):1392–6.PubMedCrossRef
go back to reference Brouwers LA, Engels JA, Heerkens YF, Van der Beek AJ. Development of a Vitality Scan related to workers’ sustainable employability: a study assessing its internal consistency and construct validity. BMC Public Health. 2015;15:551.PubMedPubMedCentralCrossRef Brouwers LA, Engels JA, Heerkens YF, Van der Beek AJ. Development of a Vitality Scan related to workers’ sustainable employability: a study assessing its internal consistency and construct validity. BMC Public Health. 2015;15:551.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Burger GCE. De betekenis van kwantitatieve meting en functionele beoordeling van arbeidsbelasting en belastbaarheid voor de practische bedrijfsarts. Tijdschr Soc Geneeskd. 1959;37:377–87. Burger GCE. De betekenis van kwantitatieve meting en functionele beoordeling van arbeidsbelasting en belastbaarheid voor de practische bedrijfsarts. Tijdschr Soc Geneeskd. 1959;37:377–87.
go back to reference Buss M. The handbook of evolutionary psychology. Hoboken: John Wiley & Sons; 2015.CrossRef Buss M. The handbook of evolutionary psychology. Hoboken: John Wiley & Sons; 2015.CrossRef
go back to reference Centraal Expertisecentrum UWV. Compendium participatiewet. Amsterdam: UWV; 2015. Compendium_participatiewet_1_0_2015_versie_website_UWV.pdf. Centraal Expertisecentrum UWV. Compendium participatiewet. Amsterdam: UWV; 2015. Compendium_participatiewet_1_0_2015_versie_website_UWV.pdf.
go back to reference CG-Raad. Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg. Verslag van het Project Opstellen Richtlijnen voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen. RiFA. Fase 1 opstellen van een basisrichtlijn. In: Heerkens Y, Claus E, Hagedoren E, Jonker H, Muylkens J, Bougie T, Van Ravensberg D, Vreeswijk P, Redactie. Utrecht: Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad; 2010. CG-Raad. Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg. Verslag van het Project Opstellen Richtlijnen voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen. RiFA. Fase 1 opstellen van een basisrichtlijn. In: Heerkens Y, Claus E, Hagedoren E, Jonker H, Muylkens J, Bougie T, Van Ravensberg D, Vreeswijk P, Redactie. Utrecht: Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad; 2010.
go back to reference Cieza A, Brockow T, Ewert T, Amman E, Kollerits B, Chatterji S, et al. Linking health-status measurements to the international classification of functioning, disability and health. J Rehabil Med. 2002;34:205–10.PubMedCrossRef Cieza A, Brockow T, Ewert T, Amman E, Kollerits B, Chatterji S, et al. Linking health-status measurements to the international classification of functioning, disability and health. J Rehabil Med. 2002;34:205–10.PubMedCrossRef
go back to reference Cieza A, Stucki G, Weigl M, Disler P, Jackel W, Van der Linden S, Kostanjsek N, De Bie R. ICF core sets for low back pain. J Rehabil Med. 2004;(44 Suppl):69–74. Cieza A, Stucki G, Weigl M, Disler P, Jackel W, Van der Linden S, Kostanjsek N, De Bie R. ICF core sets for low back pain. J Rehabil Med. 2004;(44 Suppl):69–74.
go back to reference Cieza A, Geyh S, Chatterji S, Kostanjsek N, Ustun B, Stucki G. ICF linking rules: an update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37:212–8.PubMedCrossRef Cieza A, Geyh S, Chatterji S, Kostanjsek N, Ustun B, Stucki G. ICF linking rules: an update based on lessons learned. J Rehabil Med. 2005;37:212–8.PubMedCrossRef
go back to reference Cieza A, Fayed N, Bickenbach J, Prodingen B. Refinements of the ICF linking rules to strengthen their potential for establishing comparability of health information. Disabil Rehabil. 2016;17:1–10. Cieza A, Fayed N, Bickenbach J, Prodingen B. Refinements of the ICF linking rules to strengthen their potential for establishing comparability of health information. Disabil Rehabil. 2016;17:1–10.
go back to reference Dawkins R. The selfish gene. Oxford: Oxford Landmark Science; 2016. Dawkins R. The selfish gene. Oxford: Oxford Landmark Science; 2016.
go back to reference De Croon EM, Blonk RWB, Frings-Dresen MHW, Van der Beek AJ. Stress in het beroepsgoederenvervoer. Eindrapport. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid/Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam; 2000. De Croon EM, Blonk RWB, Frings-Dresen MHW, Van der Beek AJ. Stress in het beroepsgoederenvervoer. Eindrapport. Amsterdam: Coronel Instituut voor Arbeid, Milieu en Gezondheid/Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam; 2000.
go back to reference Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The Job Demands-Resources Model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86:499–512.PubMedCrossRef Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The Job Demands-Resources Model of burnout. J Appl Psychol. 2001;86:499–512.PubMedCrossRef
go back to reference De Rijk A. Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk. Inaugurele rede. Maastricht: Rijksuniversiteit Maastricht; 2018. De Rijk A. Arbeidsre-integratie blijft mensenwerk. Inaugurele rede. Maastricht: Rijksuniversiteit Maastricht; 2018.
go back to reference De Vries H. Wearable and app-based resilience modelling in employees. Exploring the possibilities to model psychological resilience using wearable-measured heart rate variability and sleep. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen; 2023. De Vries H. Wearable and app-based resilience modelling in employees. Exploring the possibilities to model psychological resilience using wearable-measured heart rate variability and sleep. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen; 2023.
go back to reference Donders NCGM, Van der Gulden JWJ, Furer JW, Tax B, Roscam Abbing EW. Werk-thuis interferentie. Een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten en onderzoeksmodellen bij het combineren van werk en zorg. T Soc Geneesk. 2003;81(8):473–82. Donders NCGM, Van der Gulden JWJ, Furer JW, Tax B, Roscam Abbing EW. Werk-thuis interferentie. Een literatuuronderzoek naar meetinstrumenten en onderzoeksmodellen bij het combineren van werk en zorg. T Soc Geneesk. 2003;81(8):473–82.
go back to reference Drummond AS, Sampaio RF, Mancini MC, Kirkwood RN, Stamm TA. Linking the disabilities of arm, shoulder, and hand to the international classification of functioning, disability and health. J Hand Ther. 2007;20:336–44.CrossRef Drummond AS, Sampaio RF, Mancini MC, Kirkwood RN, Stamm TA. Linking the disabilities of arm, shoulder, and hand to the international classification of functioning, disability and health. J Hand Ther. 2007;20:336–44.CrossRef
go back to reference Edelaar MJA, Oesch PR, Gross DP, James CL, Reneman MF. Report from the fourth international FCE research meeting. J Occup Rehabil. 2020;30(3):475–9.PubMedCrossRef Edelaar MJA, Oesch PR, Gross DP, James CL, Reneman MF. Report from the fourth international FCE research meeting. J Occup Rehabil. 2020;30(3):475–9.PubMedCrossRef
go back to reference Escorpizo R, Cieza A, Beaton D, Boonen A. Content comparison of worker productivity questionnaires in arthritis and musculoskeletal conditions using the International Classification of Functioning, Disability, and Health framework. J Occup Rehabil. 2009;19:382–97.PubMedCrossRef Escorpizo R, Cieza A, Beaton D, Boonen A. Content comparison of worker productivity questionnaires in arthritis and musculoskeletal conditions using the International Classification of Functioning, Disability, and Health framework. J Occup Rehabil. 2009;19:382–97.PubMedCrossRef
go back to reference Finger ME, Escorpizo R, Glässel A, Gmünder HP, Lückenkemper M, Chan C, Fritz J, Studer U, Ekholm J, Kostanjsek N. ICF core set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference. Disabil Rehabil. 2012;34(5):429–38.PubMedCrossRef Finger ME, Escorpizo R, Glässel A, Gmünder HP, Lückenkemper M, Chan C, Fritz J, Studer U, Ekholm J, Kostanjsek N. ICF core set for vocational rehabilitation: results of an international consensus conference. Disabil Rehabil. 2012;34(5):429–38.PubMedCrossRef
go back to reference Fishbein MA, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behaviour: an introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley; 1975. Fishbein MA, Ajzen I. Belief, attitude, intention and behaviour: an introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley; 1975.
go back to reference Geyh S, Peter C, Muller R, Bickenbach JE, Kostanjsek N, Ustun BT, et al. The personal factors of the international classification of functioning, disability and health in the literature – a systematic review and content analysis. Disabil Rehabil. 2011;33(13–14):1089–102.PubMedCrossRef Geyh S, Peter C, Muller R, Bickenbach JE, Kostanjsek N, Ustun BT, et al. The personal factors of the international classification of functioning, disability and health in the literature – a systematic review and content analysis. Disabil Rehabil. 2011;33(13–14):1089–102.PubMedCrossRef
go back to reference Goldberg M, Leclerc A, Zins M. Cohort profile update: The GAZEL cohort study. Int J Epidemiol. 2015;44(1):77.PubMedCrossRef Goldberg M, Leclerc A, Zins M. Cohort profile update: The GAZEL cohort study. Int J Epidemiol. 2015;44(1):77.PubMedCrossRef
go back to reference Gross DP, Zhang J, Steenstra I, Barnsley S, Haws C, Amell T, McIntosh G, Cooper J, Zaiane O. Development of a computer-based clinical decision support tool for selecting appropriate rehabilitation interventions for injured workers. J Occup Rehabil. 2013;23(4):597–609.PubMedCrossRef Gross DP, Zhang J, Steenstra I, Barnsley S, Haws C, Amell T, McIntosh G, Cooper J, Zaiane O. Development of a computer-based clinical decision support tool for selecting appropriate rehabilitation interventions for injured workers. J Occup Rehabil. 2013;23(4):597–609.PubMedCrossRef
go back to reference Gross DP, Steenstra I, Shaw W, Yousefi P, Bellinger C, Zaïane O. Validity of the work assessment triage tool for selecting rehabilitation interventions for workers’ compensation claimants with Musculoskeletal conditions. J Occup Rehabil. 2020;30(3):318–30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31267266/. Gross DP, Steenstra I, Shaw W, Yousefi P, Bellinger C, Zaïane O. Validity of the work assessment triage tool for selecting rehabilitation interventions for workers’ compensation claimants with Musculoskeletal conditions. J Occup Rehabil. 2020;30(3):318–30. https://​pubmed.​ncbi.​nlm.​nih.​gov/​31267266/​.
go back to reference Grotkamp SL, Cibis WM, Nüchtern EAM, Von Mittelstaedt G, Seger WKF. Personal factors in the International Classification of Functioning, Disability and Health: prospective evidence. Aust J Rehabil Counselling. 2012;18(1):1–24.CrossRef Grotkamp SL, Cibis WM, Nüchtern EAM, Von Mittelstaedt G, Seger WKF. Personal factors in the International Classification of Functioning, Disability and Health: prospective evidence. Aust J Rehabil Counselling. 2012;18(1):1–24.CrossRef
go back to reference Guldenmund F, Balm M, Bus J, Heerkens Y, Langenhuysen K, Vessies P. SER-handreiking Arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2021. Guldenmund F, Balm M, Bus J, Heerkens Y, Langenhuysen K, Vessies P. SER-handreiking Arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2021.
go back to reference Hagenaars LHA, Bernards ATM, Oostendorp RAB. The multidimensional load/carrying capacity model. Amersfoort: Dutch National Institute of Allied Health Professions; 2002. Hagenaars LHA, Bernards ATM, Oostendorp RAB. The multidimensional load/carrying capacity model. Amersfoort: Dutch National Institute of Allied Health Professions; 2002.
go back to reference Haidt J. The happiness hypothesis. New York City: Basic Books; 2006. Haidt J. The happiness hypothesis. New York City: Basic Books; 2006.
go back to reference Hakkaart-van Roijen L, Essink-Bot ML. Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk. Rotterdam: Institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit; 1999. Hakkaart-van Roijen L, Essink-Bot ML. Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk. Rotterdam: Institute for Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit; 1999.
go back to reference Harari YN. Sapiens: een kleine geschiedenis van de mensheid. Amsterdam: Thomas Rap; 2020. Harari YN. Sapiens: een kleine geschiedenis van de mensheid. Amsterdam: Thomas Rap; 2020.
go back to reference Heerkens Y, Bieleman A, Miedema H, Engels J, Balm M. Handboek arbeid & gezondheid. Tabel 3.2 uit de 3e druk van dit Handboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019. Heerkens Y, Bieleman A, Miedema H, Engels J, Balm M. Handboek arbeid & gezondheid. Tabel 3.2 uit de 3e druk van dit Handboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2019.
go back to reference Heerkens Y, Huber M. A new concept of health and its relation with ICF. WHO Family of International Classifications (FIC) Newsletter. 2013;11(1):1–2. Heerkens Y, Huber M. A new concept of health and its relation with ICF. WHO Family of International Classifications (FIC) Newsletter. 2013;11(1):1–2.
go back to reference Heerkens YF, Van den Heuvel J, Van Klaveren AAJ, Van Ravensberg CD. Voorlopige WCC-Standaard CVPB. Zoetermeer: Vaste Commissie voor Classificaties en Definities; 1995. Heerkens YF, Van den Heuvel J, Van Klaveren AAJ, Van Ravensberg CD. Voorlopige WCC-Standaard CVPB. Zoetermeer: Vaste Commissie voor Classificaties en Definities; 1995.
go back to reference Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, Van der Gulden J, Oostendorp R. The use of the ICF to describe work-related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;26(17):1060–6.PubMedCrossRef Heerkens Y, Engels J, Kuiper C, Van der Gulden J, Oostendorp R. The use of the ICF to describe work-related factors influencing the health of employees. Disabil Rehabil. 2004;26(17):1060–6.PubMedCrossRef
go back to reference Heerkens YF, De Brouwer CPM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Kant IJ. Elaboration of the contextual factors of the ICF for occupational health care. Work. 2017a;57(2):187–204.PubMedCrossRef Heerkens YF, De Brouwer CPM, Engels JA, Van der Gulden JWJ, Kant IJ. Elaboration of the contextual factors of the ICF for occupational health care. Work. 2017a;57(2):187–204.PubMedCrossRef
go back to reference Heerkens YF, De Weerd M, Huber M, De Brouwer CMP, Van der Veen S, Perenboom RJM, Van Gool CH, Ten Napel, H, Van Bon-Martens M, Stallinga HA, Van Meeteren NLU. Focus op functioneren. Voorstel voor een aangepast ICF-schema. Tijdschr gezondheidswet. 2017b;95:116–8. Heerkens YF, De Weerd M, Huber M, De Brouwer CMP, Van der Veen S, Perenboom RJM, Van Gool CH, Ten Napel, H, Van Bon-Martens M, Stallinga HA, Van Meeteren NLU. Focus op functioneren. Voorstel voor een aangepast ICF-schema. Tijdschr gezondheidswet. 2017b;95:116–8.
go back to reference Heerkens YF, De Weerd M, Huber M, De Brouwer CPM, Van der Veen S, Perenboom RJM, et al. Reconsideration of the scheme of the international classification of functioning, disability and health: incentives from the Netherlands for a global debate. Disabil Rehabil. 2018;40(5):603. Heerkens YF, De Weerd M, Huber M, De Brouwer CPM, Van der Veen S, Perenboom RJM, et al. Reconsideration of the scheme of the international classification of functioning, disability and health: incentives from the Netherlands for a global debate. Disabil Rehabil. 2018;40(5):603.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L, Van der Horst H, Jadad AJ, Kromhout D, Leonard B, Lorig K, Loureio MI, Van der Meer JWM, Schnabel P, Smith R, Van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7. Huber M, Knottnerus JA, Green L, Van der Horst H, Jadad AJ, Kromhout D, Leonard B, Lorig K, Loureio MI, Van der Meer JWM, Schnabel P, Smith R, Van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.
go back to reference Huber M, Van Vliet M, Giezenberg M, Winkens B, Heerkens Y, Dagnelie PC, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open. 2016;6(1):e010091.PubMedPubMedCentralCrossRef Huber M, Van Vliet M, Giezenberg M, Winkens B, Heerkens Y, Dagnelie PC, et al. Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ Open. 2016;6(1):e010091.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Ilmarinen J, Tuomi K, Eskelinen L, Nygard CH, Huuhtanen P, Klockars M. Background and objectives of the Finnish research project on aging workers in municipal occupations. Scand J Work Environ Health. 1991;17(Suppl 1):7–11.PubMed Ilmarinen J, Tuomi K, Eskelinen L, Nygard CH, Huuhtanen P, Klockars M. Background and objectives of the Finnish research project on aging workers in municipal occupations. Scand J Work Environ Health. 1991;17(Suppl 1):7–11.PubMed
go back to reference Kahneman D. Ons feilbare denken. Amsterdam: Reed Business Education; 2016. Kahneman D. Ons feilbare denken. Amsterdam: Reed Business Education; 2016.
go back to reference Karasek R. Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign. Adm Q. 1979;24:285–306.CrossRef Karasek R. Job demands, job decision latitude and mental strain: implications for job redesign. Adm Q. 1979;24:285–306.CrossRef
go back to reference Kelly MP, Barker M. Why is changing health-related behaviour so difficult? Public Health. 2016;136:109–16.PubMedCrossRef Kelly MP, Barker M. Why is changing health-related behaviour so difficult? Public Health. 2016;136:109–16.PubMedCrossRef
go back to reference Kessler R, Petukhova M, McInnes K, Ustun TB. Content and scoring rules for the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions. Harvard Medical School & World Health Organization; 2007. Kessler R, Petukhova M, McInnes K, Ustun TB. Content and scoring rules for the WHO HPQ absenteeism and presenteeism questions. Harvard Medical School & World Health Organization; 2007.
go back to reference KNGF. KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom. Swart NM, Apeldoorn AT, Conijn D, Meerhoff GA, Ostelo RWJG, redactie. Amersfoort; 2021. KNGF. KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom. Swart NM, Apeldoorn AT, Conijn D, Meerhoff GA, Ostelo RWJG, redactie. Amersfoort; 2021.
go back to reference Koopmanschap M, Meerding WJ, Evers S, Severens J, Burdorf A, Brouwer W. Handleiding voor het gebruik van PRODISQ versie 2.1. Een modulaire vragenlijst over de relatie tussen ziekte en productiviteitskosten. Toepasbaar bij economische evaluaties van gezondheidszorgprogramma’s voor patiënten en werknemers. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2004. Koopmanschap M, Meerding WJ, Evers S, Severens J, Burdorf A, Brouwer W. Handleiding voor het gebruik van PRODISQ versie 2.1. Een modulaire vragenlijst over de relatie tussen ziekte en productiviteitskosten. Toepasbaar bij economische evaluaties van gezondheidszorgprogramma’s voor patiënten en werknemers. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2004.
go back to reference Kotter J. De ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 22e druk. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact; 2015. Kotter J. De ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 22e druk. Amsterdam/Antwerpen: Business Contact; 2015.
go back to reference Kotter J, Rathgeber H. Zo doen we dat hier niet! Succesvol zijn en blijven veranderen in tijden van verandering. 22e druk. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact; 2016. Kotter J, Rathgeber H. Zo doen we dat hier niet! Succesvol zijn en blijven veranderen in tijden van verandering. 22e druk. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact; 2016.
go back to reference Krikke D. Het belang van eigenaarschap en leiderschap in veiligheid. Een onderzoek naar de wijze waarop eigenaarschap & leiderschap voor veiligheid kan worden gestimuleerd voor een veiliger werkomgeving binnen Deli Home in Gorinchem. Onderzoek uitgevoerd als afstudeeronderzoek voor de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij Kader bv.; 2022. Krikke D. Het belang van eigenaarschap en leiderschap in veiligheid. Een onderzoek naar de wijze waarop eigenaarschap & leiderschap voor veiligheid kan worden gestimuleerd voor een veiliger werkomgeving binnen Deli Home in Gorinchem. Onderzoek uitgevoerd als afstudeeronderzoek voor de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij Kader bv.; 2022.
go back to reference Kuijer W. Measuring disability in patients with chronic low back pain. The usefulness of different instruments. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2006. Kuijer W. Measuring disability in patients with chronic low back pain. The usefulness of different instruments. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2006.
go back to reference Kuiper C, Verhoef J, Munten G. Evidence-based practice voor paramedici. 4e druk. Den Haag: Uitgeverij Lemma; 2016. Kuiper C, Verhoef J, Munten G. Evidence-based practice voor paramedici. 4e druk. Den Haag: Uitgeverij Lemma; 2016.
go back to reference Lakke AE. Work capacity of patients with chronic musculoskeletal pain. PhD thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2014. Lakke AE. Work capacity of patients with chronic musculoskeletal pain. PhD thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; 2014.
go back to reference Lerner DJ, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Gomes DRJ, Salem DN. The angina-related limitations at work questionnaire. Qual Life Res. 1998;7:23–32.PubMedCrossRef Lerner DJ, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Gomes DRJ, Salem DN. The angina-related limitations at work questionnaire. Qual Life Res. 1998;7:23–32.PubMedCrossRef
go back to reference Lerner D, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Santanello N, Gerth W, et al. The migraine work and productivity loss questionnaire: concepts and design. Qual Life Res. 1999;8:699–710.PubMedCrossRef Lerner D, Amick BC III, Malspeis S, Rogers WH, Santanello N, Gerth W, et al. The migraine work and productivity loss questionnaire: concepts and design. Qual Life Res. 1999;8:699–710.PubMedCrossRef
go back to reference Lerner D, Amick BC III, Rogers WH, Malspeis S, Bungay K, Cynn D. The work limitations questionnaire. Med Care. 2001;39:72–85.PubMedCrossRef Lerner D, Amick BC III, Rogers WH, Malspeis S, Bungay K, Cynn D. The work limitations questionnaire. Med Care. 2001;39:72–85.PubMedCrossRef
go back to reference Lewin K. Group Decision and Social Change. In: Newcomb ThM, Hartley EL, redactie. Readings in Social Psychology. Henry Holt and Co; 1947. Lewin K. Group Decision and Social Change. In: Newcomb ThM, Hartley EL, redactie. Readings in Social Psychology. Henry Holt and Co; 1947.
go back to reference Loisel P, Buchbinder R, Hazard R, Keller R, Scheel I, Van Tulder M, Webster M. Prevention of Work Disability Due to Musculoskeletal Disorders: the challenge of implementing evidence. Journal of Occupational Rehabilitation. 2005(15)4:507–24. Loisel P, Buchbinder R, Hazard R, Keller R, Scheel I, Van Tulder M, Webster M. Prevention of Work Disability Due to Musculoskeletal Disorders: the challenge of implementing evidence. Journal of Occupational Rehabilitation. 2005(15)4:507–24.
go back to reference Louwerse I, Huysmans MA, van Rijssen HJ, Gielen CLI, van der Beek AJ, Anema JR. Use of a Decision Support Tool on Prognosis of Work Ability in Work Disability Assessments: An Experimental Study Among Insurance Physicians. J Occup Rehabil. 2021 Mar;31(1):185-196. Louwerse I, Huysmans MA, van Rijssen HJ, Gielen CLI, van der Beek AJ, Anema JR. Use of a Decision Support Tool on Prognosis of Work Ability in Work Disability Assessments: An Experimental Study Among Insurance Physicians. J Occup Rehabil. 2021 Mar;31(1):185-196.
go back to reference Maassen SM, Weggelaar Jansen AMJW, Brekelmans G, Vermeulen H, Van Oostveen CJ. Psychometric evaluation of instruments measuring the work environment of healthcare professionals in hospitals: a systematic literature review. Int J Qual Health Care. 2020;32(8):545–57.PubMedPubMedCentralCrossRef Maassen SM, Weggelaar Jansen AMJW, Brekelmans G, Vermeulen H, Van Oostveen CJ. Psychometric evaluation of instruments measuring the work environment of healthcare professionals in hospitals: a systematic literature review. Int J Qual Health Care. 2020;32(8):545–57.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference McGonigal KD. Kracht van Wilskracht. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds BV; 2012. McGonigal KD. Kracht van Wilskracht. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds BV; 2012.
go back to reference Meerding WJ, Koopmanschap MA, Severens JL, Burdorf A. Health problems lead to considerable productivity loss at work among workers with high physical load jobs. J Clin Epidemiol. 2005;58:517–23.PubMedCrossRef Meerding WJ, Koopmanschap MA, Severens JL, Burdorf A. Health problems lead to considerable productivity loss at work among workers with high physical load jobs. J Clin Epidemiol. 2005;58:517–23.PubMedCrossRef
go back to reference Mueller MJ, Maluf KS. Tissue adaptation to physical stress: a proposed ‘Physical Stress Theory’ to guide physical therapist practice, education and research. Phys Ther. 2002;82(4):383–403.PubMedCrossRef Mueller MJ, Maluf KS. Tissue adaptation to physical stress: a proposed ‘Physical Stress Theory’ to guide physical therapist practice, education and research. Phys Ther. 2002;82(4):383–403.PubMedCrossRef
go back to reference Müller R, Geyh S. Lessons learned from different approaches towards classifying personal factors. Disabil Rehabil. 2015;37(5):430–8.PubMedCrossRef Müller R, Geyh S. Lessons learned from different approaches towards classifying personal factors. Disabil Rehabil. 2015;37(5):430–8.PubMedCrossRef
go back to reference Neck CP, Houghton JD. Two decades of self-leadership theory and research. J Manag Psychol. 2006;21(4):270–95.CrossRef Neck CP, Houghton JD. Two decades of self-leadership theory and research. J Manag Psychol. 2006;21(4):270–95.CrossRef
go back to reference NEN. Nederlandse norm NEN 7522 (nl) Medische informatica. Hanteren van code- en andere terminologiestelsels. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2010a. NEN. Nederlandse norm NEN 7522 (nl) Medische informatica. Hanteren van code- en andere terminologiestelsels. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut; 2010a.
go back to reference NEN. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 (nl) Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Delft: NEN; 2010b. NEN. Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 6070 (nl) Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Delft: NEN; 2010b.
go back to reference NHG. Nederland blijft met ICPC-1 werken. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013. NHG. Nederland blijft met ICPC-1 werken. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013.
go back to reference Noben CY, Evers SM, Nijhuis FJ, De Rijk AE. Quality appraisal of generic self-reported instruments measuring health-related productivity changes: a systematic review. BMC Public Health. 2014;4(14):115.CrossRef Noben CY, Evers SM, Nijhuis FJ, De Rijk AE. Quality appraisal of generic self-reported instruments measuring health-related productivity changes: a systematic review. BMC Public Health. 2014;4(14):115.CrossRef
go back to reference NVAB. Richtlijn Astma en COPD voor het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; 2019. NVAB. Richtlijn Astma en COPD voor het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde; 2019.
go back to reference Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. 4e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014. Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. 4e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014.
go back to reference Ostelo RWJG. (Onder)wijs in wetenschap. Lesbrieven voor paramedici. 3e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012. Ostelo RWJG. (Onder)wijs in wetenschap. Lesbrieven voor paramedici. 3e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012.
go back to reference Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek Fysieke belasting, 7e geheel herziene editie. Den Haag: SDU, 2016. Peereboom KJ, Vermeulen H. Handboek Fysieke belasting, 7e geheel herziene editie. Den Haag: SDU, 2016.
go back to reference Peake JM, Kerr G, Sullivan JP. A critical review of consumer wearables, mobile applications, and equipment for providing biofeedback, monitoring stress, and sleep in physically active populations. Front. Physiol. 28 June 2018;9:743. Peake JM, Kerr G, Sullivan JP. A critical review of consumer wearables, mobile applications, and equipment for providing biofeedback, monitoring stress, and sleep in physically active populations. Front. Physiol. 28 June 2018;9:743.
go back to reference Rezai M, Kolne K, Bui S, Lindsay S. Measures of workplace inclusion: a systematic review using the COSMIN methodology. J Occup Rehabil. 2020;30(3):420–54.PubMedCrossRef Rezai M, Kolne K, Bui S, Lindsay S. Measures of workplace inclusion: a systematic review using the COSMIN methodology. J Occup Rehabil. 2020;30(3):420–54.PubMedCrossRef
go back to reference RIVM. ICF. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002. RIVM. ICF. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002.
go back to reference Roossien CC. Sensors@Work; Towards monitoring of physiological workload for sustainable employability. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen; 2021. Roossien CC. Sensors@Work; Towards monitoring of physiological workload for sustainable employability. Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen; 2021.
go back to reference RVZ. De participerende patiënt. Raad voor Volksgezondheid en Zorg, publicatienummer 13/02. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en zorg; 2013. RVZ. De participerende patiënt. Raad voor Volksgezondheid en Zorg, publicatienummer 13/02. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en zorg; 2013.
go back to reference Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior. 2004;25:293–315. Schaufeli WB, Bakker AB. Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study. Journal of Organizational Behavior. 2004;25:293–315.
go back to reference Schaufeli WB, Horn JE. MBI-NL-Le: Maslach Burnout Inventory. Nederlandse versie voor leerkrachten. Utrecht [etc.]: Research School Psychology and Health; 1995. Schaufeli WB, Horn JE. MBI-NL-Le: Maslach Burnout Inventory. Nederlandse versie voor leerkrachten. Utrecht [etc.]: Research School Psychology and Health; 1995.
go back to reference Schneider J, Brückner U, Laux S, Schneider-Lauteren S. Physical effort of middle-aged women in a university hospital – Field tests in comparison to standardized cardiopulmonary exercise testing (CPET). Archives of Environmental & Occupational Health. 2020;(76)4: 210–9. Schneider J, Brückner U, Laux S, Schneider-Lauteren S. Physical effort of middle-aged women in a university hospital – Field tests in comparison to standardized cardiopulmonary exercise testing (CPET). Archives of Environmental & Occupational Health. 2020;(76)4: 210–9.
go back to reference Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Üstün B, Cieza A. A guide on how to develop an international classification of functioning, disability and health core set. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(1):105–17.PubMed Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Üstün B, Cieza A. A guide on how to develop an international classification of functioning, disability and health core set. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(1):105–17.PubMed
go back to reference Sengers JH, Abma FI, Wilming L, Roelof PDDM,·Heerkens YF, Brouwer S. Content validation of apractice‑based work capacity assessment instrument using ICF core sets. J Occup Rehabil. 2021;31:293–315. Sengers JH, Abma FI, Wilming L, Roelof PDDM,·Heerkens YF, Brouwer S. Content validation of apractice‑based work capacity assessment instrument using ICF core sets. J Occup Rehabil. 2021;31:293–315.
go back to reference SER. Sociaal-Economische Raad. Handreiking arbomaatregelen. Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag; 2021. SER. Sociaal-Economische Raad. Handreiking arbomaatregelen. Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag; 2021.
go back to reference Shaw WS, Main CJ, Johnston V. Addressing occupational factors in the management of low back pain: implications for physical therapist practice. Phys Ther. 2011;91(5):777–89.PubMedCrossRef Shaw WS, Main CJ, Johnston V. Addressing occupational factors in the management of low back pain: implications for physical therapist practice. Phys Ther. 2011;91(5):777–89.PubMedCrossRef
go back to reference Shimura A, Yokoi K, Sugiura K, Higashi S, Inoue T. On workdays, earlier sleep for morningness and later wakeup for eveningness are associated with better work productivity. Sleep Med. 2022;92:73–80.PubMedCrossRef Shimura A, Yokoi K, Sugiura K, Higashi S, Inoue T. On workdays, earlier sleep for morningness and later wakeup for eveningness are associated with better work productivity. Sleep Med. 2022;92:73–80.PubMedCrossRef
go back to reference Six Dijkstra MWMC, Siebrand E, Dorrestijn S, Salomons EL, Reneman MF, Oosterveld FGJ, Soer R, Gross DP, Bieleman HJ. Ethical considerations of using machine learning for decision support in occupational health: an example involving periodic workers’ health assessments. J Occup Rehabil. 2020;30(3):343–53.PubMedPubMedCentralCrossRef Six Dijkstra MWMC, Siebrand E, Dorrestijn S, Salomons EL, Reneman MF, Oosterveld FGJ, Soer R, Gross DP, Bieleman HJ. Ethical considerations of using machine learning for decision support in occupational health: an example involving periodic workers’ health assessments. J Occup Rehabil. 2020;30(3):343–53.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Six Dijkstra WMC, Bieleman HJ, Soer R, Reneman MF, Gross D. Exploring the Arena of Work Disability Prevention Model for stay at work factors among industrial workers: a scoping review. Occup Health Sci. 2023;7:321–52. Six Dijkstra WMC, Bieleman HJ, Soer R, Reneman MF, Gross D. Exploring the Arena of Work Disability Prevention Model for stay at work factors among industrial workers: a scoping review. Occup Health Sci. 2023;7:321–52.
go back to reference Slotboom A. Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1987. Geciteerd door: Kuiper C, Verhoef J, Cox K, De Louw D. Evidence-based practice voor paramedici. 2e druk. Den Haag: Uitgeverij Lemma; 2008. Slotboom A. Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1987. Geciteerd door: Kuiper C, Verhoef J, Cox K, De Louw D. Evidence-based practice voor paramedici. 2e druk. Den Haag: Uitgeverij Lemma; 2008.
go back to reference Soer R. Functional capacity evaluation: measurements, qualities and normative values. Dissertatie. Groningen: Universiteit van Groningen; 2009. Soer R. Functional capacity evaluation: measurements, qualities and normative values. Dissertatie. Groningen: Universiteit van Groningen; 2009.
go back to reference Soer R, Six Dijkstra MWMC, Bieleman HJ, Stewart RE, Reneman MF, Oosterveld FGJ, Schreurs KMG. Measurement properties and implications of the Brief Resilience Scale in healthy workers. J Occup Health. 2019 May;61(3):242–250. Soer R, Six Dijkstra MWMC, Bieleman HJ, Stewart RE, Reneman MF, Oosterveld FGJ, Schreurs KMG. Measurement properties and implications of the Brief Resilience Scale in healthy workers. J Occup Health. 2019 May;61(3):242–250.
go back to reference Stallinga G, Heerkens Y. Functioneren als focus van zorg en welzijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2021.CrossRef Stallinga G, Heerkens Y. Functioneren als focus van zorg en welzijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2021.CrossRef
go back to reference Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to their development and use. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2008.CrossRef Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to their development and use. 4th ed. Oxford: Oxford University Press; 2008.CrossRef
go back to reference Strijk JE, Wendel-Vos GCW, Picavet HSJ, Hofstetter H, Hildebrandt VH. Wat is vitaliteit en hoe is het te meten? Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse Vitaliteitsmeter. TSG. 2015;93(1):33–40.CrossRef Strijk JE, Wendel-Vos GCW, Picavet HSJ, Hofstetter H, Hildebrandt VH. Wat is vitaliteit en hoe is het te meten? Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse Vitaliteitsmeter. TSG. 2015;93(1):33–40.CrossRef
go back to reference Takala E-P, Pehkonen I, Forsman M, Hansson G-A, Mathiassen SE, Neumann WP, et al. Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures a work. Scand J Work Environ Health. 2010;36(1):3–24.PubMedCrossRef Takala E-P, Pehkonen I, Forsman M, Hansson G-A, Mathiassen SE, Neumann WP, et al. Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures a work. Scand J Work Environ Health. 2010;36(1):3–24.PubMedCrossRef
go back to reference Taris T, Schaufeli W. The job demands-resources model. In Clarke S, Probst T, Guldenmund F, Passmore J, Editors, The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Wiley-Blackwell. 2016. pp. 157–80. https://doi.org/10.1002/9781118979013.ch8. Taris T, Schaufeli W. The job demands-resources model. In Clarke S, Probst T, Guldenmund F, Passmore J, Editors, The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of occupational safety and workplace health. Wiley-Blackwell. 2016. pp. 157–80. https://​doi.​org/​10.​1002/​9781118979013.​ch8.
go back to reference Terluin B. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts en Wetenschap. 1996;39:538–47. Terluin B. De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). Een vragenlijst voor het meten van distress, depressie, angst en somatisatie. Huisarts en Wetenschap. 1996;39:538–47.
go back to reference Thaler RH, Sunstein CR. Nudge. London: Penguin Books Ltd.; 2008. Thaler RH, Sunstein CR. Nudge. London: Penguin Books Ltd.; 2008.
go back to reference Tiggelaar B. Dromen, Durven, Doen. Utrecht: Spectrum; 2020. Tiggelaar B. Dromen, Durven, Doen. Utrecht: Spectrum; 2020.
go back to reference TNO. Internationale Classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps 1980. Voorburg: Werkgroep Classificatie en Coderingen; 1981. TNO. Internationale Classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps 1980. Voorburg: Werkgroep Classificatie en Coderingen; 1981.
go back to reference Tufts Medical Center. Work Limitations Questionnaire. Boston: The Health Institute; 1998. Tufts Medical Center. Work Limitations Questionnaire. Boston: The Health Institute; 1998.
go back to reference Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. Work ability index. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health; 1998. Tuomi K, Ilmarinen J, Jahkola A, Katajarinne L, Tulkki A. Work ability index. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health; 1998.
go back to reference Van den Driesche C, Kerklaan S. The value of visual co-analysis models for an inclusive citizen science approach. Inspired by co-creation methods from design thinking. Fteval J. 2022;(53):51–60. Van den Driesche C, Kerklaan S. The value of visual co-analysis models for an inclusive citizen science approach. Inspired by co-creation methods from design thinking. Fteval J. 2022;(53):51–60.
go back to reference Van der Meer S. Functional capacity and work ability in patients with chronic musculoskeletal pain. PhD thesis. Enschede: Universiteit Twente; 2014. Van der Meer S. Functional capacity and work ability in patients with chronic musculoskeletal pain. PhD thesis. Enschede: Universiteit Twente; 2014.
go back to reference Van der Mei SF, Dijkers MP, Heerkens YF. Participation as an outcome measure in psychosocial oncology: content of cancer-specific health-related quality of life instruments. Qual Life Res. 2011;20(10):1617–27.PubMedPubMedCentralCrossRef Van der Mei SF, Dijkers MP, Heerkens YF. Participation as an outcome measure in psychosocial oncology: content of cancer-specific health-related quality of life instruments. Qual Life Res. 2011;20(10):1617–27.PubMedPubMedCentralCrossRef
go back to reference Van der Klink JJL, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt GJ, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonMw; 2010. Van der Klink JJL, Brouwer S, Bultmann U, Burdorf A, Schaufeli WB, Van der Wilt GJ, Zijlstra FRH. Duurzaam inzetbaar: een werkdefinitie. Den Haag: ZonMw; 2010.
go back to reference Van Dijk FJH, Van Dormolen M, Kompier MAJ, Meijman TF. Herwaardering model belasting-belastbaarheid. T Soc Gezondheidsz. 1990;68(1):3–10. Van Dijk FJH, Van Dormolen M, Kompier MAJ, Meijman TF. Herwaardering model belasting-belastbaarheid. T Soc Gezondheidsz. 1990;68(1):3–10.
go back to reference Van Eden D, Janssen Y, Zephat J, De Ras O. Zelfmanagement van de zieke werknemer bij re-integratie: ook een kans voor de bedrijfsarts?! TBV. 2015;23(6):260–5.CrossRef Van Eden D, Janssen Y, Zephat J, De Ras O. Zelfmanagement van de zieke werknemer bij re-integratie: ook een kans voor de bedrijfsarts?! TBV. 2015;23(6):260–5.CrossRef
go back to reference Van Vuuren T, Kluijtmans F. Duurzame inzetbaarheid. Tijdschrift voor HRM. 2013:2. Van Vuuren T, Kluijtmans F. Duurzame inzetbaarheid. Tijdschrift voor HRM. 2013:2.
go back to reference Vanrolleghem PM. Gebruik van een gedragsveranderingsmodel en het risicobewustzijn van een nascheidingsinstallatie operator. Onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van een gedragsveranderingsmodel en het risicobewustzijn van een NSI operator. Onderzoek uitgevoerd als afstudeeronderzoek voor de opleiding Management of Safety, Health & Environment, TU Delft; 2022. Vanrolleghem PM. Gebruik van een gedragsveranderingsmodel en het risicobewustzijn van een nascheidingsinstallatie operator. Onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van een gedragsveranderingsmodel en het risicobewustzijn van een NSI operator. Onderzoek uitgevoerd als afstudeeronderzoek voor de opleiding Management of Safety, Health & Environment, TU Delft; 2022.
go back to reference Verhoeven JD. Van ICIDH naar ICF: consequenties voor claimbeoordeling en kansen voor re-integratie. TBV. 2002;10(11):328–31.CrossRef Verhoeven JD. Van ICIDH naar ICF: consequenties voor claimbeoordeling en kansen voor re-integratie. TBV. 2002;10(11):328–31.CrossRef
go back to reference VGI/NVAB/CBO. Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van ‘participeren en functioneren in werk’ in richtlijnen. Utrecht: Stichting Verzekerings Geneeskundig Instituut/Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde/Kwaliteitsinstituut CBO; 2008. VGI/NVAB/CBO. Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van ‘participeren en functioneren in werk’ in richtlijnen. Utrecht: Stichting Verzekerings Geneeskundig Instituut/Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde/Kwaliteitsinstituut CBO; 2008.
go back to reference Vos F, Ybema JF, Geuskens G. Duurzame inzetbaarheid vanuit diagnostisch perspectief: praktische meetinstrumenten binnen een nationaal inzetbaarheidsplan. In: Birgitte B, Dorenbosch L, Keijzer L, redactie. Duurzame Inzetbaarheid in perspectief. Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau. TNO; 2014. Vos F, Ybema JF, Geuskens G. Duurzame inzetbaarheid vanuit diagnostisch perspectief: praktische meetinstrumenten binnen een nationaal inzetbaarheidsplan. In: Birgitte B, Dorenbosch L, Keijzer L, redactie. Duurzame Inzetbaarheid in perspectief. Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau. TNO; 2014.
go back to reference Wanberg CR, Hough LM, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J Appl Psychol. 2002;87(6):1100–20.PubMedCrossRef Wanberg CR, Hough LM, Song Z. Predictive validity of a multidisciplinary model of reemployment success. J Appl Psychol. 2002;87(6):1100–20.PubMedCrossRef
go back to reference WHO. ICF. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization; 2001. WHO. ICF. International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization; 2001.
go back to reference Wildschut M. Stop, denk, doe. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers BV; 2014. Wildschut M. Stop, denk, doe. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers BV; 2014.
go back to reference Wildschut M. Psychologie van gedrag in organisaties. Amsterdam: Boom; 2017. Wildschut M. Psychologie van gedrag in organisaties. Amsterdam: Boom; 2017.
go back to reference Wind H. Assessment of physical work capacity: the utility of functional capacity evaluation for insurance physicians. PhD thesis. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum; 2007. Wind H. Assessment of physical work capacity: the utility of functional capacity evaluation for insurance physicians. PhD thesis. Amsterdam: Academisch Medisch Centrum; 2007.
go back to reference Xavier RM, Zerbini CAF, Pollak DF, Morales-Torres JLA, Chalem P, Restrepo JFM, Duhau JA, Amado JR, Abello M, De la Vega MC, Dávila AP, Biegun PM, Arruda MS, Ramos-Remus C. Burden of rheumatoid arthritis on patients’ work productivity and quality of life. Adv Rheumatol. 2019;59(1):47.PubMedCrossRef Xavier RM, Zerbini CAF, Pollak DF, Morales-Torres JLA, Chalem P, Restrepo JFM, Duhau JA, Amado JR, Abello M, De la Vega MC, Dávila AP, Biegun PM, Arruda MS, Ramos-Remus C. Burden of rheumatoid arthritis on patients’ work productivity and quality of life. Adv Rheumatol. 2019;59(1):47.PubMedCrossRef
go back to reference Zapata Bonilla SA, Fried M, Singer S, Hentschel L, Richter S, Hohenberger P, Kasper B, Andreou D, Pink D, Arndt K, Bornhäuser M, Schmitt J, Schuler MK, Eichler M. Working situation and burden of work limitations in sarcoma patients: results from the multi-center prospective PROSa study. J Cancer Res Clin Oncol. 2023;149:6009–21. Zapata Bonilla SA, Fried M, Singer S, Hentschel L, Richter S, Hohenberger P, Kasper B, Andreou D, Pink D, Arndt K, Bornhäuser M, Schmitt J, Schuler MK, Eichler M. Working situation and burden of work limitations in sarcoma patients: results from the multi-center prospective PROSa study. J Cancer Res Clin Oncol. 2023;149:6009–21.
go back to reference Zestor. Folder Stimuleringsregeling duurzaam vitaal werken. Zestor; 2008. Zestor. Folder Stimuleringsregeling duurzaam vitaal werken. Zestor; 2008.
go back to reference Zorginstituut. Naar nieuwe zorg en beroepen, de contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland; 2015. Zorginstituut. Naar nieuwe zorg en beroepen, de contouren. Den Haag: Zorginstituut Nederland; 2015.
Metagegevens
Titel
Terminologie, modellen en instrumenten
Auteurs
André Bieleman
Yvonne Heerkens
Marcel Balm
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2974-8_3