Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. Het veld arbeid & gezondheid: de spelers en het beroepsmatig handelen

Auteurs : Josephine Engels, Harald Miedema, Yvonne Heerkens

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
 • Mensen in de werkzame leeftijd bevinden zich in een van de drie contexten: aan het werk gaan, aan het werk blijven of weer aan het werk gaan.
 • Er zijn veel professionals die een rol spelen binnen die drie contexten en sommigen zijn in meerdere contexten actief.
 • Voor de lezers van dit boek is het van belang andere spelers op het veld te herkennen om hen én zichzelf te kunnen positioneren.
 • Mensen worden steeds assertiever en willen vaker betrokken worden bij de eigen zorg. Hierbij zijn zelfmanagement, eigen effectiviteit en ‘samen beslissen’ (shared decision making) belangrijke voorwaarden. Voor HR-, arbo-, re-integratie- en zorgprofessionals betekent het dat hun rol verandert.
 • In de komende jaren is er voor veel beroepen sprake van toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat werkgevers goed moeten zorgen voor het personeel dat ze aan boord hebben én moeten bekijken wie er nog aan de kant staat maar graag wil meedoen. In alle drie de contexten zullen daardoor integriteit, moreel besef en ethiek in handelen rondom werkenden belangrijker worden.
 • Factoren die de samenwerking tussen verschillende professionals beïnvloeden zijn bijvoorbeeld jargon, kennis van elkaars professie, beeldvorming, (gevoelde) status en geschiedenis van samenwerken.
Voetnoten
1
Deze professionals worden verder aangeduid als HR-professionals omdat deze term tegenwoordig gebruikelijker is dan HRM-professionals.
 
2
De termen ‘arbeidsorganisatie’ en ‘werkgever’ worden verder in de tekst afwisselend gebruikt.
 
3
ZorgkaartNederland biedt onafhankelijke keuze-informatie om patiënten te helpen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland (Wat is ZorgkaartNederla​nd?​; geraadpleegd d.d. 05/04/2023).
 
4
Alleen zij die een geacrediteerde opleiding tot casemanager hebben voltooid, kunnen zich inschrijven in het register van de RNVC.
 
5
De Stichting Registratie ergonomen/SRe regelt de inschrijving van Nederlandse ergonomen in het Register van de CREE (Centre for Registration of European Ergonomists). In de CREE participeert een groot aantal Europese landen. Samen stellen zij eisen vast met betrekking tot kennis, vaardigheden en gedrag. Ergonomen die aan deze eisen voldoen, worden in het register opgenomen. Zij mogen de toevoeging Eur.Erg. achter hun naam gebruiken. SRe Geregistreerd | Stichting Registratie ergonomen (humanfactors.​nl); geraadpleegd d.d. 17/09/2022.
 
Literatuur
go back to reference Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215.CrossRefPubMed Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191–215.CrossRefPubMed
go back to reference Billingham V. Through the patient’s eyes. Salzburg Seminar Session 356; 1998. Billingham V. Through the patient’s eyes. Salzburg Seminar Session 356; 1998.
go back to reference Brenninkmeijer A. Bonenkamp D, Van Oyen K, Prein H, redactie. Handboek Mediation. Den Haag: SdU Uitgevers; 2017. Brenninkmeijer A. Bonenkamp D, Van Oyen K, Prein H, redactie. Handboek Mediation. Den Haag: SdU Uitgevers; 2017.
go back to reference CEG. Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer. Signalering Ethiek en Gezondheid 2016/3. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid; 2016. CEG. Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer. Signalering Ethiek en Gezondheid 2016/3. Den Haag: Centrum voor Ethiek en Gezondheid; 2016.
go back to reference Cobben C, Van Dongen J, Van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschrift voor praktijkondersteuning. 2016;11(1):6–11. Cobben C, Van Dongen J, Van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschrift voor praktijkondersteuning. 2016;11(1):6–11.
go back to reference De Lange A, Jongejan J, Muffels R, Detaille S. De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: De Lange A, Wielenga-Meijer E, Duijker T, Hanstede B, redactie. Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2018. De Lange A, Jongejan J, Muffels R, Detaille S. De mens centraal: een kantelend arbeidsmarktperspectief? In: De Lange A, Wielenga-Meijer E, Duijker T, Hanstede B, redactie. Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hoofdstuk 4. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet; 2018.
go back to reference De Putter I, Boeije H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. Factsheet. Utrecht: NIVEL; 2017. De Putter I, Boeije H. Werkenden met een chronische ziekte of beperking waarderen hun werk met een 7,4. Factsheet. Utrecht: NIVEL; 2017.
go back to reference Florin J, Ehrenberg A, Ehnfors M. Clinical decision-making: predictors of patient participation in nursing care. J Clin Nurs. 2008;17(21):2935–44.CrossRefPubMed Florin J, Ehrenberg A, Ehnfors M. Clinical decision-making: predictors of patient participation in nursing care. J Clin Nurs. 2008;17(21):2935–44.CrossRefPubMed
go back to reference Guldenmund F, Balm M, Bus J, Heerkens Y, Langenhuysen K, Vessies P. SER-handreiking Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2021. Guldenmund F, Balm M, Bus J, Heerkens Y, Langenhuysen K, Vessies P. SER-handreiking Groeien in arbeidsveiligheid. Aanpak voor betere veiligheidsprestaties. Den Haag: SER Arboplatform; 2021.
go back to reference KNMG. KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 2017. KNMG. KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 2017.
go back to reference Lagerveld S, Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB. Return to work among employees with mental health problems: development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work Stress. 2010;24(4):359–75.CrossRef Lagerveld S, Blonk RWB, Brenninkmeijer V, Schaufeli WB. Return to work among employees with mental health problems: development and validation of a self-efficacy questionnaire. Work Stress. 2010;24(4):359–75.CrossRef
go back to reference Latham, G. P., & Locke, E. A. (2007). New developments in and directions for goal-setting research. European Psychologist, 12(4), 290–300. Latham, G. P., & Locke, E. A. (2007). New developments in and directions for goal-setting research. European Psychologist, 12(4), 290–300.
go back to reference Mensink F, Feunekes J. Invloed van de fysieke omgeving op eetgedrag. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum; 2015. Mensink F, Feunekes J. Invloed van de fysieke omgeving op eetgedrag. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum; 2015.
go back to reference Miedema H, Engels J. Zorgbasics: Werkhervatting en re-integratie. Den Haag: Boom Lemma; 2015. Miedema H, Engels J. Zorgbasics: Werkhervatting en re-integratie. Den Haag: Boom Lemma; 2015.
go back to reference Oomens S, Huijs J, Andriessen S, Blonk R. Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie. Den Haag: Koninklijke de Swart; 2010. Oomens S, Huijs J, Andriessen S, Blonk R. Werkhervatting bij psychische klachten. Omgaan met belemmeringen in de werksituatie. Den Haag: Koninklijke de Swart; 2010.
go back to reference Polstra L. De standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers. Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK); 2013. Polstra L. De standaard voor vakvolwassenheid van klantmanagers. Beroepsvereniging van Klantmanagers (BVK); 2013.
go back to reference SCP. Aanbod van Arbeid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016. SCP. Aanbod van Arbeid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
go back to reference SER. Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Advies 14/07. Den Haag: Sociaal-Economische Raad; 2014. SER. Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Advies 14/07. Den Haag: Sociaal-Economische Raad; 2014.
go back to reference SER. Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte. Advies 16/02. Den Haag: Sociaal-Economische Raad; 2016. SER. Werk: van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte. Advies 16/02. Den Haag: Sociaal-Economische Raad; 2016.
go back to reference Steenstra M, Engels J, Heerkens Y. Hoe zien bedrijven de rol van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer? Een onderzoek naar de wensen en behoeften van bedrijven over de inzet van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer. NTVD. 2016;71(4):1–8. Steenstra M, Engels J, Heerkens Y. Hoe zien bedrijven de rol van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer? Een onderzoek naar de wensen en behoeften van bedrijven over de inzet van de diëtist bij leefstijlbevordering op de werkvloer. NTVD. 2016;71(4):1–8.
go back to reference Sun N, Wei L, Shi S, Jiao D, Song R, Ma L, Wang H, Wang C, Wang Z, You Y, Liu S, Wang H. A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. Am J Infect Control. 2020;48:592–8. https://doi.org/10.1016/j.ajc.202003018 (Epub 2020 Apr 8. PMID:32334904; PMCID: PMC7141468). Sun N, Wei L, Shi S, Jiao D, Song R, Ma L, Wang H, Wang C, Wang Z, You Y, Liu S, Wang H. A qualitative study on the psychological experience of caregivers of COVID-19 patients. Am J Infect Control. 2020;48:592–8. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​ajc.​202003018 (Epub 2020 Apr 8. PMID:32334904; PMCID: PMC7141468).
go back to reference Tsakitzidis G, Van Royen P. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Universiteit Antwerpen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional; 2012. Tsakitzidis G, Van Royen P. Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Universiteit Antwerpen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional; 2012.
go back to reference UWV. Op weg naar 2017. Een uitgestoken hand. Koersdocument UWV 1.0; 2014. UWV. Op weg naar 2017. Een uitgestoken hand. Koersdocument UWV 1.0; 2014.
go back to reference Van Hal L, Meesters J. ‘Gewoon doen’: een kwalitatieve evaluatie van het leertraject ‘Dynamisch op Weg’. Lectoraat Arbeid & Gezondheid i.s.m. Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences; 2021. Van Hal L, Meesters J. ‘Gewoon doen’: een kwalitatieve evaluatie van het leertraject ‘Dynamisch op Weg’. Lectoraat Arbeid & Gezondheid i.s.m. Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences; 2021.
go back to reference Van Vuuren T, Lub M, Marcelissen F. Sturen op eigen regie van werknemers op gezondheid: een noodzakelijke paradox. Tijdschrift Voor HRM. 2016;9:1–18. Van Vuuren T, Lub M, Marcelissen F. Sturen op eigen regie van werknemers op gezondheid: een noodzakelijke paradox. Tijdschrift Voor HRM. 2016;9:1–18.
go back to reference Varekamp I, Verbeek JH, De Boer A, Van Dijk FJ. Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease – a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. Scand J Work Environ Health. 2011;37(4):288–97.CrossRefPubMed Varekamp I, Verbeek JH, De Boer A, Van Dijk FJ. Effect of job maintenance training program for employees with chronic disease – a randomized controlled trial on self-efficacy, job satisfaction, and fatigue. Scand J Work Environ Health. 2011;37(4):288–97.CrossRefPubMed
go back to reference Woittiez R. Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld. Dialoog als instrument voor moreel fitte organisaties. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum; 2021. Woittiez R. Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld. Dialoog als instrument voor moreel fitte organisaties. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum; 2021.
go back to reference Zorginstituut. Jaaroverzicht Zorginstituut Nederland. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2015. Jaaroverzicht+Zorginstituut+Nederland+2015.pdf. Zorginstituut. Jaaroverzicht Zorginstituut Nederland. Diemen: Zorginstituut Nederland; 2015. Jaaroverzicht+Zorginstituut+Nederland+2015.pdf.
32.
go back to reference Wat is ergotherapie? – Beroepsprofiel Ergotherapie (beroepsprofielergotherapeut.nl); geraadpleegd d.d. 22/05/2023. Wat is ergotherapie? – Beroepsprofiel Ergotherapie (beroepsprofielergotherapeut.nl); geraadpleegd d.d. 22/05/2023.
53.
go back to reference Nlarbeidsinspectie.nl; geraadpleegd d.d. 26/06/2023. Nlarbeidsinspectie.nl; geraadpleegd d.d. 26/06/2023.
Metagegevens
Titel
Het veld arbeid & gezondheid: de spelers en het beroepsmatig handelen
Auteurs
Josephine Engels
Harald Miedema
Yvonne Heerkens
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2974-8_4