Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Inleiding

Auteurs : Yvonne Heerkens, André Bieleman, Marcel Balm

Gepubliceerd in: Handboek arbeid & gezondheid

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit hoofdstuk staan de volgende kernpunten centraal:
  • Meedoen in de samenleving is belangrijk. Participatie door middel van arbeid draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde, emancipatie en integratie.
  • De COVID-19-pandemie is van grote invloed geweest op de fysieke en mentale gezondheid van werkenden, op maatschappelijke ontwikkelingen en op de arbeidsmarkt.
  • Arboprofessionals kunnen een bijdrage leveren gericht op (meer) aan het werk gaan, aan het werk blijven en weer aan het werk gaan; maar ook zorgprofessionals krijgen hierbij een steeds grotere rol, evenals andere professionals, zoals human resources (HR-)professionals en leidinggevenden.
  • Grote groepen professionals in de arbozorg en de gezondheidszorg worden in het domein arbeid & gezondheid geplaatst voor vergelijkbare vraagstukken. De overeenkomsten (in visie op arbeid en gezondheid en gebruikte modellen) zijn zo groot dat een boek voor hen allen tezamen verantwoord is.
Voetnoten
1
Het motto van LSH luidt dan ook: vitaal functionerende burgers in een gezonde economie: Topsector Life Science & Health: “Gezondheidssector bol van de ambities” – Alles over innovatie (technologischeon​twikkeling.​nl); geraadpleegd d.d. 11/07/2022.
 
Literatuur
go back to reference Arntz M, Gregory T, Zierahn U. The risk of automation for jobs in OECD countries. A comparative analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189. Paris: OECD Publishing; 2016. Arntz M, Gregory T, Zierahn U. The risk of automation for jobs in OECD countries. A comparative analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189. Paris: OECD Publishing; 2016.
go back to reference Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Inaugurele rede. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2006. Blonk RWB. Het lukt niet zonder werk. Inaugurele rede. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2006.
go back to reference Carlier EB, Schuring M, Lötters FJB, Bakker B, Borgers N, Burdorf A. The influence of re-employment on quality of life and self-related health, a longitudinal study among unemployed persons in the Netherlands. BMC Public Health. 2013;13(503). Carlier EB, Schuring M, Lötters FJB, Bakker B, Borgers N, Burdorf A. The influence of re-employment on quality of life and self-related health, a longitudinal study among unemployed persons in the Netherlands. BMC Public Health. 2013;13(503).
go back to reference De Beer P. De arbeidsmarkt in 2040 Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/AIAS; maart 2016. De Beer P. De arbeidsmarkt in 2040 Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam/AIAS; maart 2016.
go back to reference Deci EL, Ryan RM. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11:319–38.CrossRef Deci EL, Ryan RM. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychol Inq. 2000;11:319–38.CrossRef
go back to reference Frey CB, Osborne MA. The future of unemployment. How susceptible are jobs to computerization? Oxford: Oxford Martin Publication; 2013. Frey CB, Osborne MA. The future of unemployment. How susceptible are jobs to computerization? Oxford: Oxford Martin Publication; 2013.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L, Van der Horst H, Jadad AJ, Kromhout D, Elonard B, Lorig K, Loureiro MI, Van der Meer JWM, Schnabel P, Smith R, Van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7. Huber M, Knottnerus JA, Green L, Van der Horst H, Jadad AJ, Kromhout D, Elonard B, Lorig K, Loureiro MI, Van der Meer JWM, Schnabel P, Smith R, Van Weel C, Smid H. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.
go back to reference KNMG. KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 2017. KNMG. KNMG-visiedocument Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden. Utrecht: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; 2017.
go back to reference Lucassen J. De wereld aan het werk: van de prehistorie tot nu. Zwolle: WBOOKS; 2021. Lucassen J. De wereld aan het werk: van de prehistorie tot nu. Zwolle: WBOOKS; 2021.
go back to reference Oomens S. Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Lectorale rede. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2017. Oomens S. Organiseren van de inclusieve arbeidsmarkt. Arbeidsdeskundige handvatten voor werkgevers. Lectorale rede. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 2017.
go back to reference RIVM. ICF. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002. RIVM. ICF. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2002.
go back to reference Schuring M, Mackenbach J, Voorham T, Burdorf A. The effect of re-employment on perceived health. J Epidemiol Community Health. 2011;65(7):639–44.CrossRefPubMed Schuring M, Mackenbach J, Voorham T, Burdorf A. The effect of re-employment on perceived health. J Epidemiol Community Health. 2011;65(7):639–44.CrossRefPubMed
go back to reference SER. Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Den Haag: Sociaal-Economische Raad, advies 14/07; 2014. SER. Betere zorg voor werkenden. Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Den Haag: Sociaal-Economische Raad, advies 14/07; 2014.
go back to reference Stallinga G, Heerkens Y. Functioneren als focus van zorg en welzijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2021.CrossRef Stallinga G, Heerkens Y. Functioneren als focus van zorg en welzijn. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2021.CrossRef
go back to reference Van der Noordt M, IJzelenberg H, Droomers M, Proper KI. Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occup Environ Med. 2014;71:730–736. Van der Noordt M, IJzelenberg H, Droomers M, Proper KI. Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occup Environ Med. 2014;71:730–736.
go back to reference Went R, Kremer N, Knottnerus A, redactie. De robot de baas. De toekomst van het werk in het tweede machinetijdperk. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2015. Went R, Kremer N, Knottnerus A, redactie. De robot de baas. De toekomst van het werk in het tweede machinetijdperk. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 2015.
go back to reference ZIN. Kader passende zorg. Den Haag: Zorginstituut Nederland; 2022. Kader Passende zorg | Advies | Zorginstituut Nederland. ZIN. Kader passende zorg. Den Haag: Zorginstituut Nederland; 2022. Kader Passende zorg | Advies | Zorginstituut Nederland.
Metagegevens
Titel
Inleiding
Auteurs
Yvonne Heerkens
André Bieleman
Marcel Balm
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2974-8_1