Skip to main content
Top

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Technologische interventie

Auteurs : prof. dr. H.A.M.J. ten Have, prof. dr. R.H.J. ter Meulen, prof. dr. E. van Leeuwen

Gepubliceerd in: Leerboek medische ethiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Inleiding

De snelle ontwikkeling en toepassing van technologie in de gezondheidszorg hebben mede geleid tot een nieuwe oriëntatie in de medische ethiek, eerder beschreven in H. 2. Medische technologie geeft voortdurend aanleiding tot ethische vraagstukken, vooral in relatie tot doelen van zorg en keuzen in de zorg (zie H. 5 en H. 6). Deze wisselwerking tussen ethiek en technologie roept de vraag op of en hoe technologische ontwikkelingen moreel beoordeeld worden.
Literatuur
1.
go back to reference H.D. Banta en B.R. Luce: Health care technology and its assessment. An international perspective. Oxford University Press, Oxford, 1993. H.D. Banta en B.R. Luce: Health care technology and its assessment. An international perspective. Oxford University Press, Oxford, 1993.
2.
go back to reference A. Burms en H. de Dijn: De sacraliteit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek. Pelckmans-Klement, Kalmthout/Zoetermeer, 2011. A. Burms en H. de Dijn: De sacraliteit van leven en dood. Voor een brede bio-ethiek. Pelckmans-Klement, Kalmthout/Zoetermeer, 2011.
3.
go back to reference I.Geesink en C. Steegers: Nier te koop - baarmoeder te huur. Wereldwijde handel in lichaamsmateriaal. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 2011. I.Geesink en C. Steegers: Nier te koop - baarmoeder te huur. Wereldwijde handel in lichaamsmateriaal. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 2011.
4.
go back to reference S. Van Der Geest, R. ten Have, G. Nijhof, R. Verbeek-Heida (red.): De macht der dingen. Medische technologie in cultureel perspectief. Het Spinhuis, Amsterdam, 1994. S. Van Der Geest, R. ten Have, G. Nijhof, R. Verbeek-Heida (red.): De macht der dingen. Medische technologie in cultureel perspectief. Het Spinhuis, Amsterdam, 1994.
5.
go back to reference Gezondheidsraad: Commissie Hersendoodcriteria: Hersendoodcriteria. Rijswijk, 1996. Gezondheidsraad: Commissie Hersendoodcriteria: Hersendoodcriteria. Rijswijk, 1996.
6.
go back to reference A. Grunwald: Responsible nanobiotechnology: Philosophy and ethics. Pan Stanford Publishing, Singapore, 2012. A. Grunwald: Responsible nanobiotechnology: Philosophy and ethics. Pan Stanford Publishing, Singapore, 2012.
7.
go back to reference S. de Joode (red.): Zwanger van de kinderwens. Visies, feiten & vragen over voortplantingstechnologie. Rathenau Instituut, Den Haag, 2001. S. de Joode (red.): Zwanger van de kinderwens. Visies, feiten & vragen over voortplantingstechnologie. Rathenau Instituut, Den Haag, 2001.
8.
go back to reference E.J.O. Kompanje: Geven en nemen. De praktijk van postmortale orgaandonatie. Uitgeverij Van der Wees, Utrecht, 1999. E.J.O. Kompanje: Geven en nemen. De praktijk van postmortale orgaandonatie. Uitgeverij Van der Wees, Utrecht, 1999.
9.
go back to reference C.Machado: Brain death. A reappraisal. Springer, New York, 2007. C.Machado: Brain death. A reappraisal. Springer, New York, 2007.
10.
go back to reference President’s Council on Bioethics: Reproduction and responsibility. The regulation of new biotechnologies. Washington, D.C. 2004 (www.bioethics.gov). President’s Council on Bioethics: Reproduction and responsibility. The regulation of new biotechnologies. Washington, D.C. 2004 (www.​bioethics.​gov).
11.
go back to reference S.J. Reiser: Medicine and the reign of technology. Cambridge University Press, Cambridge, 1978. S.J. Reiser: Medicine and the reign of technology. Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
12.
go back to reference R. Schotsmans (red.): De maakbare mens. Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw. Davidsfonds, Leuven, 1994. R. Schotsmans (red.): De maakbare mens. Vruchtbaarheid in de 21ste eeuw. Davidsfonds, Leuven, 1994.
13.
go back to reference J. Sanders: Leven door geven. Religieuze en levensbeschouwelijke standpunten over orgaan- en weefseldonatie. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2003. J. Sanders: Leven door geven. Religieuze en levensbeschouwelijke standpunten over orgaan- en weefseldonatie. Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2003.
14.
go back to reference P. Stark: Kop uit het zand! Gesprekken over orgaantransplantatie. Uitgeverij Papieren Tijger, Breda, 2011. P. Stark: Kop uit het zand! Gesprekken over orgaantransplantatie. Uitgeverij Papieren Tijger, Breda, 2011.
Metagegevens
Titel
Technologische interventie
Auteurs
prof. dr. H.A.M.J. ten Have
prof. dr. R.H.J. ter Meulen
prof. dr. E. van Leeuwen
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9920-8_9