Skip to main content
Top

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. Zorg

Auteurs : prof. dr. H.A.M.J. ten Have, prof. dr. R.H.J. ter Meulen, prof. dr. E. van Leeuwen

Gepubliceerd in: Leerboek medische ethiek

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Inleiding

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is in de geindustrialiseerde wereld de gemiddelde levensverwachting sterk gestegen. Bedroeg aan het begin van de vorige eeuw de gemiddelde levensverwachting ongeveer 50 jaar, in 2009 is deze gestegen naar gemiddeld 76,7 jaar voor de landen van de Europese Unie. De stijging van de levensverwachting lijkt voorlopig nog niet ten einde. Zo wordt voorspeld dat in het jaar 2060 de levensverwachting in de Europese Unie zal zijn gestegen naar 84,5 jaar voor mannen en 89 jaar voor vrouwen.
Literatuur
1.
go back to reference T.A. Abma, G.A.M. Widdershoven, B. Lendemeijer: Dwang en drang in psychiatrie: Kwaliteit van vrijheidsbeperkende maatregelen. Lemma, Utrecht, 2005. T.A. Abma, G.A.M. Widdershoven, B. Lendemeijer: Dwang en drang in psychiatrie: Kwaliteit van vrijheidsbeperkende maatregelen. Lemma, Utrecht, 2005.
2.
go back to reference Cicero: Over ouderdom (Cato Maior de senectute). Ambo, Baarn, 1989. Cicero: Over ouderdom (Cato Maior de senectute). Ambo, Baarn, 1989.
3.
go back to reference J.J.M. van Delden, C.M.P.M. Hertogh, H.A.M. Manschot: Morele problemen in de ouderenzorg. Van Gorcum, Assen, 1999. J.J.M. van Delden, C.M.P.M. Hertogh, H.A.M. Manschot: Morele problemen in de ouderenzorg. Van Gorcum, Assen, 1999.
4.
go back to reference A. van Heijst: Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement, Kampen, (2005) 2007. A. van Heijst: Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit. Klement, Kampen, (2005) 2007.
5.
go back to reference C.R.M.M. Hertogh: Medische ethiek en de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts. Vox Hospitii 1991; 15(3): 58-62. C.R.M.M. Hertogh: Medische ethiek en de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts. Vox Hospitii 1991; 15(3): 58-62.
6.
go back to reference R. Kane, A. Kaplan: Everyday ethics. Resolving dilemmas in nursing home life. Springer, New York, 1990. R. Kane, A. Kaplan: Everyday ethics. Resolving dilemmas in nursing home life. Springer, New York, 1990.
7.
go back to reference H. Manschot, M. Verkerk (red.): Ethiek van de zorg. Een discussie. Boom, Meppel, 1994. H. Manschot, M. Verkerk (red.): Ethiek van de zorg. Een discussie. Boom, Meppel, 1994.
8.
go back to reference V. Held: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Oxford University Press, Oxford, 2006. V. Held: The Ethics of Care. Personal, Political, and Global. Oxford University Press, Oxford, 2006.
9.
go back to reference M. Verkerk (red.): Denken over zorg. Concepten en praktijken. Elsevier/De Tijdstroom, Utrecht, 1997. M. Verkerk (red.): Denken over zorg. Concepten en praktijken. Elsevier/De Tijdstroom, Utrecht, 1997.
10.
go back to reference F. van Wijmen: Richtlijnen voor verantwoorde zorg. Over de betekenis van standaardisering voor patiënt, professional en patiëntenzorg. Praeadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 14 april 2000. F. van Wijmen: Richtlijnen voor verantwoorde zorg. Over de betekenis van standaardisering voor patiënt, professional en patiëntenzorg. Praeadvies uitgebracht ten behoeve van de jaarvergadering van de Vereniging voor Gezondheidsrecht op 14 april 2000.
Metagegevens
Titel
Zorg
Auteurs
prof. dr. H.A.M.J. ten Have
prof. dr. R.H.J. ter Meulen
prof. dr. E. van Leeuwen
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9920-8_8