Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 6/2012

Inhoudsopgave (18 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

Geschikt werk en werkgeschikt

Bas Sorgdrager

STANDPUNT.TBV

Sociale geneeskunde over de grens

Jeannette Hoevers

CONGRESVERSLAG

Duurzame inzetbaarheid overstijgt ouderenbeleid

Alfons Vernooy

COLUMN

Kwetsbare kinderen

André Weel

ARTS EN WET

Door dik en dun

P. Willems

REFERAAT

Geestelijke verzorger, geen rustige baan

Jan-Willem Koten

VOOR DE PRAKTIJK

Eindtoestand bereikt bij reumatoïde artritis?

W. A. Faas, C. C. H. van Linschoten, A. N. H. Weel

CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Houd geen informatie achter

INTERVIEW

Astrid Blaauw: ‘De onafhankelijkheid van de medisch adviseur is cruciaal!’

Rolf Blijleven, Ingrid Snels, André Weel

TBV IN OUTLINE

LETTER FROM THE EDITOR

Bas Sorgdrager

TBV IN OUTLINE

STANDPOINT.TBV

Jeannette Hoevers

VERENIGINGSNIEUWS

NVAB

VERENIGINGSNIEUWS

NVVG

Gert van Ekeren