Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 2/2004

01-06-2004 | Artikelen

Sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen: op de voet gevolgd

Auteurs: Prof. Dr. Frits Boer, Mevr. Dr. Karine Verschueren

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 2/2004

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onderzoek naar de rol van sociale relaties voor de ontwikkeling van kinderen is belangrijk, maar ook complex. De onderzoeken in dit themanummer hebben dan ook een beperkte focus. Ze richten zich ofwel op de rol van ouders in de thuissituatie, ofwel op de rol van leeftijdgenoten in de schoolcontext. Dit lokt beschouwingen uit over de mogelijke rol van leeftijdgenoten in de thuiscontext en van volwassenen in de schoolcontext. Ook de meerwaarde van longitudinaal onderzoek naar sociale relaties en ontwikkeling wordt besproken. Er wordt geconcludeerd dat de longitudinale onderzoeken in dit themanummer een antwoord bieden op de vraag of sociale relaties een risicofactor vormen voor de latere ontwikkeling (en omgekeerd), maar dat verder onderzoek naar storende variabelen en mediërende processen nodig zijn om tot causaliteit te besluiten.
Literatuur
go back to reference Adler, A. (1966, oorspr. 1927). Menschenkenntnis. Frankfurt: Fischer. Adler, A. (1966, oorspr. 1927). Menschenkenntnis. Frankfurt: Fischer.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: problems and prospects. American Psychologist, 34, 844-850. CrossRef Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: problems and prospects. American Psychologist, 34, 844-850. CrossRef
go back to reference Buist, K. L., Dekovic, M., Meeus, W., & Van Aken, M. A. G. (2004). Gehechtheid en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 132-149. CrossRef Buist, K. L., Dekovic, M., Meeus, W., & Van Aken, M. A. G. (2004). Gehechtheid en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 132-149. CrossRef
go back to reference Donders, W., & Verschueren, K. (2004). Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdgenoten. Een longitudinaal onderzoek bij basisschoolkinderen. Kind en Adolescent, 25, 74-90. CrossRef Donders, W., & Verschueren, K. (2004). Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdgenoten. Een longitudinaal onderzoek bij basisschoolkinderen. Kind en Adolescent, 25, 74-90. CrossRef
go back to reference Duncan, T. E., Duncan, S. C., & Stoolmiller, M. (1994). Modeling developmental processes using latent growth structural equation methodology. Applied Psychological Measurement, 18, 343-354. CrossRef Duncan, T. E., Duncan, S. C., & Stoolmiller, M. (1994). Modeling developmental processes using latent growth structural equation methodology. Applied Psychological Measurement, 18, 343-354. CrossRef
go back to reference Hetherington, E. M. (1989). Coping with family transitions: winners, losers, and survivors. Child Development, 60, 1-14. CrossRef Hetherington, E. M. (1989). Coping with family transitions: winners, losers, and survivors. Child Development, 60, 1-14. CrossRef
go back to reference Hinde R. A., & Stevenson-Hinde, J. (Eds.) (1988). Relationships within families. Oxford: Clarendon Press. Hinde R. A., & Stevenson-Hinde, J. (Eds.) (1988). Relationships within families. Oxford: Clarendon Press.
go back to reference Hox, J. (2002). Multilevel analysis. Techniques and applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum. CrossRef Hox, J. (2002). Multilevel analysis. Techniques and applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum. CrossRef
go back to reference Kazdin, A. E. (1999). Overview of research design issues in clinical psychology. In P. C. Kendall, J. N. Butcher, & G. N. Holmbeck (Eds.), Handbook of research methods in clinical psychology (2 nd ed.) (pp. 3-30). New York: John Wiley. Kazdin, A. E. (1999). Overview of research design issues in clinical psychology. In P. C. Kendall, J. N. Butcher, & G. N. Holmbeck (Eds.), Handbook of research methods in clinical psychology (2 nd ed.) (pp. 3-30). New York: John Wiley.
go back to reference Kraemer, H. C., Kazdin, A. E., Offord, D. R., Kessler, R. C., Jensen, P. S., & Kupfer, D. J. (1997). Coming to terms with the terms of risk. Archives of General Psychiatry, 54, 337-343. CrossRef Kraemer, H. C., Kazdin, A. E., Offord, D. R., Kessler, R. C., Jensen, P. S., & Kupfer, D. J. (1997). Coming to terms with the terms of risk. Archives of General Psychiatry, 54, 337-343. CrossRef
go back to reference Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research. Psychology and related fields. Washington: apa. Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research. Psychology and related fields. Washington: apa.
go back to reference Patterson, G. R. (1986). The contribution of siblings to training for fighting: a microsocial analysis. In D. Olweus, & M. Radke-Yarrow (Eds.), Development of antisocial and prosocial behavior (pp. 235-261). Orlando: Academic Press. Patterson, G. R. (1986). The contribution of siblings to training for fighting: a microsocial analysis. In D. Olweus, & M. Radke-Yarrow (Eds.), Development of antisocial and prosocial behavior (pp. 235-261). Orlando: Academic Press.
go back to reference Prinzie, P. (2004). Externaliserend probleemgedrag en opvoeding bij kinderen van vier tot negen jaar. Cohort-sequentiële, latente groeimodellen. Kind en Adolescent, 25, 91-112. CrossRef Prinzie, P. (2004). Externaliserend probleemgedrag en opvoeding bij kinderen van vier tot negen jaar. Cohort-sequentiële, latente groeimodellen. Kind en Adolescent, 25, 91-112. CrossRef
go back to reference Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: teacher expectation and pupil's intellectual development. New York: Rinehart and Winston. CrossRef Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: teacher expectation and pupil's intellectual development. New York: Rinehart and Winston. CrossRef
go back to reference Schaie, W. K. (1965). A general model for the study of developmental problems. Psychological Bulletin, 64, 92-107. CrossRef Schaie, W. K. (1965). A general model for the study of developmental problems. Psychological Bulletin, 64, 92-107. CrossRef
go back to reference Van Aken, M. (2002). Ontwikkeling in relaties. Kind en Adolescent, 23, 170-187. Van Aken, M. (2002). Ontwikkeling in relaties. Kind en Adolescent, 23, 170-187.
go back to reference VanderValk, I., E., Spruijt, E., De Goede, M., Maas, C., & Meeus, W. (2004). Gezinsstructuur en internaliserend en externaliserend probleemgedrag van adolescenten en jongvolwassenen. Een longitudinaal groeicurve onderzoek. Kind en Adolescent, 25, 150-164. CrossRef VanderValk, I., E., Spruijt, E., De Goede, M., Maas, C., & Meeus, W. (2004). Gezinsstructuur en internaliserend en externaliserend probleemgedrag van adolescenten en jongvolwassenen. Een longitudinaal groeicurve onderzoek. Kind en Adolescent, 25, 150-164. CrossRef
go back to reference Van Lieshout, C. F. M., Verhoeven, M., Güroglu, B., Haselager, G. J. T., & Scholte, R. H. J. (2004). Vriendschappen en antipathieën. Relatienetwerken van kinderen en adolescenten in klasgroepen. Kind en Adolescent, 25, 113-131. Van Lieshout, C. F. M., Verhoeven, M., Güroglu, B., Haselager, G. J. T., & Scholte, R. H. J. (2004). Vriendschappen en antipathieën. Relatienetwerken van kinderen en adolescenten in klasgroepen. Kind en Adolescent, 25, 113-131.
go back to reference Willett, J. B., Singer, J. D., & Martin, N. C. (1998). The design and analysis of longitudinal studies of de­velopment and psychopathology in context: statistical models and methodological recommendations. Development and Psychopathology, 10, 395–426. CrossRef Willett, J. B., Singer, J. D., & Martin, N. C. (1998). The design and analysis of longitudinal studies of de­velopment and psychopathology in context: statistical models and methodological recommendations. Development and Psychopathology, 10, 395–426. CrossRef
Metagegevens
Titel
Sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen: op de voet gevolgd
Auteurs
Prof. Dr. Frits Boer
Mevr. Dr. Karine Verschueren
Publicatiedatum
01-06-2004
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 2/2004
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060911

Andere artikelen Uitgave 2/2004

Kind en adolescent 2/2004 Naar de uitgave