Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2009 | Onderzoek | Uitgave 5/2009

TPO - De Praktijk 5/2009

Screening op diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Tijdschrift:
TPO - De Praktijk > Uitgave 5/2009
Auteurs:
Paul Janssen, Kees Gorter, Ronald Stolk, Guy Rutten
Belangrijke opmerkingen
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Postbus 85500, 3508 GA, Utrecht: dr. Paul Janssen, huisarts-onderzoeker, dr. Kes Groter, huisarts-onderzoeker, prof.dr. Guy Rutten, hoogleraar Diabetologie in de huisartsgeneeskunde. Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Epidemiologie, Groningen: prof.dr. Ronald Stolk, hoogleraar Klinische epidemiologie.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets gemeld
Dit artikel is een bewerkte versie van: Janssen P, Gorter K, Stolk R, Rutten G. Populatiescreening op diabetes mellitus type 2 levert weinig op: verslag van het ADDITION-onderzoek. Huisarts Wet 2009;52:225-30.
Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Janssen P, Gorter K, Stolk R, Rutten G. Screening op diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk. Tijdschr praktijkonderst 2009;4:126-31.
Diabetes mellitus type 2 is dikwijls ongediagnosticeerd. Vroegtijdige opsporing van diabetes type 2 en aansluitend intensieve, multifactoriële behandeling zouden complicaties en sterfte door diabetes kunnen reduceren. Definitief bewijs voor dit nut van vroegtijdige screening is echter niet geleverd. Het ADDITION-onderzoek (Anglo-Danish-Dutch study of intensive treatment in people with screen-detected diabetes in primary care) is opgezet om te onderzoeken of vroegtijdige opsporing inderdaad sterfte en complicaties vermindert.
Van 2002 tot 2004 hebben de schrijvers van dit artikel 56.978 personen tussen 50 en 70 jaar, uit 79 huisartsenpraktijken in Zuidwest-Nederland, uitgenodigd voor deelname aan populatiescreening op diabetes type 2. In totaal hebben zij 586 (1,0%) personen gediagnosticeerd met diabetes, en 1.296 deelnemers (2,3%) met een gestoorde glucoseregulatie. De score op de risicovragenlijst was hoger naarmate de glucosestofwisseling sterker gestoord was.
De opbrengst van populatiescreening was laag en varieerde sterk per huisartsenpraktijk, onafhankelijk van specifieke huisarts- en praktijkkenmerken, zoals speciale interesse van de huisarts in diabetes, of wel of geen speciaal diabetesspreekuur. Casefinding in de huisartsenpraktijk lijkt meer dan populatiescreening geschikt voor detectie van ongediagnosticeerde diabetes type 2. Elke huisartsenpraktijk zou daarom systematisch casefinding moeten toepassen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

TPO De Praktijk

TPO De Praktijk is het tijdschrift voor praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die zich graag ontwikkelen in hun vak. In het tijdschrift vindt u casuïstiek, achtergrondartikelen over aandoeningen en de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook brengt de redactie actualiteiten, inspirerende interviews en reportages over interessante projecten.
Het tijdschrift wordt samengesteld door een vakkundige reactie, die bestaat uit praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die dagelijks in de praktijk werken.
TPO De Praktijk is een uitgave van het Nederlands Huisartsengenootschap en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, in samenwerking met de afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners van V&VN.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2009

TPO - De Praktijk 5/2009 Naar de uitgave

Weet je dit?

Antwoorden

Farmacotherapie

Calciumantagonisten