Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-01-2015 | Artikelen

Schaamte in groepstherapie

Auteur: Frans van Paassen

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt het begrip schaamte beschreven als een zelfgerichte emotie, aan de hand van een uitgebreid literatuuroverzicht over de aspecten en facetten van schaamte. Schaamte is een krachtige, veelal negatieve zelfgerichte emotie die verbonden is met de evaluatie van het zelf of de identiteit: je bent wie je niet wilt zijn. Schaamte is niet alleen een intrapersoonlijk maar ook een interpersoonlijk proces. Uit angst voor afwijzing schamen wij ons voor onze gevoelens en voor onszelf. Omdat schaamte ontstaat in de interactie met anderen, kunnen relaties met anderen ook een belangrijke rol spelen in het leren omgaan met en verminderen van schaamte. Groepspsychotherapie biedt hiertoe veel mogelijkheden. Uiteengezet wordt, aan de hand van praktijkvignetten, hoe schaamte zich kan manifesteren in groepspsychotherapie en hoe daarmee omgegaan kan worden. Schaamte heeft de neiging zichzelf te verbergen. Om schaamte in de groep te kunnen bespreken, zullen we haar eerst moeten ontdekken. Tevens wordt aandacht besteed aan de schaamte van de psychotherapeut.
Literatuur
go back to reference Alonso, A. & Rutan, J.S. (1988). The experience of shame and the restoration of self-respect in group therapy. International Journal of Group Psychotherapy, 38, 3–27.PubMed Alonso, A. & Rutan, J.S. (1988). The experience of shame and the restoration of self-respect in group therapy. International Journal of Group Psychotherapy, 38, 3–27.PubMed
go back to reference Baneke, J.J. (2006). Signaalschaamte, afgeweerde schaamte en geweld. In T.I. Oei &, M.S. Groenhuijsen (Eds.), Capita selecta van de forensische psychiatrie anno 2006 (pp. 15–37). Deventer: Kluwer. Baneke, J.J. (2006). Signaalschaamte, afgeweerde schaamte en geweld. In T.I. Oei &, M.S. Groenhuijsen (Eds.), Capita selecta van de forensische psychiatrie anno 2006 (pp. 15–37). Deventer: Kluwer.
go back to reference Berk, T. (2005). Leerboek groepspsychotherapie. Utrecht: de Tijdstroom. Berk, T. (2005). Leerboek groepspsychotherapie. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Brown, B. (2006). Shame resilience theory: a grounded theory study on women and shame. Families in Society: Journal of Comtemporary Social Services, 87, 43–52.CrossRef Brown, B. (2006). Shame resilience theory: a grounded theory study on women and shame. Families in Society: Journal of Comtemporary Social Services, 87, 43–52.CrossRef
go back to reference Covert, M.V., Tangney, J.P., Maddux, J.E. & Heleno, N.M. (2003). Shame-proneness, guilt-proneness, and interpersonal problem solving: a social cognitive analysis. Journal of Social and Clinical Psychology, 22, 1–12.CrossRef Covert, M.V., Tangney, J.P., Maddux, J.E. & Heleno, N.M. (2003). Shame-proneness, guilt-proneness, and interpersonal problem solving: a social cognitive analysis. Journal of Social and Clinical Psychology, 22, 1–12.CrossRef
go back to reference Crozier, W.R. (1998). Self-consciousness in shame: the role of the ‘other’. Journal for the Theory of Social Behaviour, 28, 273–286.CrossRef Crozier, W.R. (1998). Self-consciousness in shame: the role of the ‘other’. Journal for the Theory of Social Behaviour, 28, 273–286.CrossRef
go back to reference Elison, J. (2005). Shame and guilt: a hundred years of apples and oranges. New Ideas in Psychology, 23, 5–32.CrossRef Elison, J. (2005). Shame and guilt: a hundred years of apples and oranges. New Ideas in Psychology, 23, 5–32.CrossRef
go back to reference Gans, J.S. & Weber, R.L. (2000). The detection of shame in group psychotherapy: uncovering the hidden emotion. International Journal of Group Psychotherapy, 50, 381–396.PubMed Gans, J.S. & Weber, R.L. (2000). The detection of shame in group psychotherapy: uncovering the hidden emotion. International Journal of Group Psychotherapy, 50, 381–396.PubMed
go back to reference Gilbert, P. (1998). What is shame? Some core issues and controversies. In P. Gilbert &, B. Andrews (Eds.), Shame: interpersonal behavior, psychopathology, and culture (pp. 3–38). New York: Oxford University Press. Gilbert, P. (1998). What is shame? Some core issues and controversies. In P. Gilbert &, B. Andrews (Eds.), Shame: interpersonal behavior, psychopathology, and culture (pp. 3–38). New York: Oxford University Press.
go back to reference Hahn, W.K. (1994). Resolving shame in group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 44, 449–461.PubMed Hahn, W.K. (1994). Resolving shame in group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy, 44, 449–461.PubMed
go back to reference Kaufman, G. (1989). The psychology of shame: theory and treatment of shame-based syndromes. New York: Springer. Kaufman, G. (1989). The psychology of shame: theory and treatment of shame-based syndromes. New York: Springer.
go back to reference Klinger, R.S., Ladany, N. & Kulp, L.E. (2012). It’s too late to apologize: therapist embarrassment and shame. Counseling Psychologist, 40, 554–574.CrossRef Klinger, R.S., Ladany, N. & Kulp, L.E. (2012). It’s too late to apologize: therapist embarrassment and shame. Counseling Psychologist, 40, 554–574.CrossRef
go back to reference Kohut, H. (1971). The analysis of the self: a systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. Chicago: The University of Chicago Press. Kohut, H. (1971). The analysis of the self: a systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders. Chicago: The University of Chicago Press.
go back to reference Leeming, D. & Boyle, M. (2013). Managing shame: an interpersonal perspective. British Journal of Social Psychology, 52, 140–160.PubMedCrossRef Leeming, D. & Boyle, M. (2013). Managing shame: an interpersonal perspective. British Journal of Social Psychology, 52, 140–160.PubMedCrossRef
go back to reference Lewis, H.B. (1971). Shame and guilt in neurosis. New York: International Universities Press. Lewis, H.B. (1971). Shame and guilt in neurosis. New York: International Universities Press.
go back to reference Livingston, L.R. (2006). No place to hide: the group leader’s moments of shame. International Journal of Group Psychotherapy, 56, 307–323.PubMedCrossRef Livingston, L.R. (2006). No place to hide: the group leader’s moments of shame. International Journal of Group Psychotherapy, 56, 307–323.PubMedCrossRef
go back to reference Morrison, A.P. (1990). Secrets: a self psychological view of shame in group therapy. In E. Bennet (Ed), The difficult patient in group: Group psychotherapy with borderline and narcissistic disorders. American Group Psychotherapy Association monograph series (pp. 175–189). Madison, CT, US: International Universities Press. Morrison, A.P. (1990). Secrets: a self psychological view of shame in group therapy. In E. Bennet (Ed), The difficult patient in group: Group psychotherapy with borderline and narcissistic disorders. American Group Psychotherapy Association monograph series (pp. 175–189). Madison, CT, US: International Universities Press.
go back to reference Nathanson, D.L. (1997). Affect theory and the compass of shame. In M.R. Lansky &, A.P. Morrison (Eds), The widening scope of shame (pp. 339–354). Hillsdale, NJ: Analytic Press. Nathanson, D.L. (1997). Affect theory and the compass of shame. In M.R. Lansky &, A.P. Morrison (Eds), The widening scope of shame (pp. 339–354). Hillsdale, NJ: Analytic Press.
go back to reference Nathanson. D.L. (1992). Shame and pride: affect, sex, and the birth of self. New York: Norton. Nathanson. D.L. (1992). Shame and pride: affect, sex, and the birth of self. New York: Norton.
go back to reference Pines, M. (2008). Shame. What psychoanalysis does and does not say. In C. Pajaczkowska &, I. Ward (Eds.), Shame and sexuality: psychoanalysis and visual culture (pp. 93–106). London: Routledge. Pines, M. (2008). Shame. What psychoanalysis does and does not say. In C. Pajaczkowska &, I. Ward (Eds.), Shame and sexuality: psychoanalysis and visual culture (pp. 93–106). London: Routledge.
go back to reference Rizzuto, A.M. (1991). Shame in psychoanalysis: the function of unconscious fantasies. International Journal of Psychoanalysis, 72, 297–312.PubMed Rizzuto, A.M. (1991). Shame in psychoanalysis: the function of unconscious fantasies. International Journal of Psychoanalysis, 72, 297–312.PubMed
go back to reference Schalkwijk, F. (2012). Schaamte in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 368–380.CrossRef Schalkwijk, F. (2012). Schaamte in psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38, 368–380.CrossRef
go back to reference Silfver, M. (2007). Coping with guilt and shame: a narrative approach. Journal of Moral Education, 36, 169–183.CrossRef Silfver, M. (2007). Coping with guilt and shame: a narrative approach. Journal of Moral Education, 36, 169–183.CrossRef
go back to reference Tangney, J. & Dearing, R. (2002). Shame and guilt. New York: Guilford Press. Tangney, J. & Dearing, R. (2002). Shame and guilt. New York: Guilford Press.
go back to reference Tas, L. (1993). Van ‘body-gloss’ naar schaamte. Psychoanalytisch Forum, 11, 30–72. Tas, L. (1993). Van ‘body-gloss’ naar schaamte. Psychoanalytisch Forum, 11, 30–72.
go back to reference Tracy, J.L., Robins, R.W. & Tangney, J.P. (2007). The self-conscious emotions. Theory and research. New York/London: Guilford Press. Tracy, J.L., Robins, R.W. & Tangney, J.P. (2007). The self-conscious emotions. Theory and research. New York/London: Guilford Press.
go back to reference Vliet, K.J. van (2008). Shame and resilience in adulthood: a grounded theory study. Journal of Counseling Psychology, 55, 233–245.CrossRef Vliet, K.J. van (2008). Shame and resilience in adulthood: a grounded theory study. Journal of Counseling Psychology, 55, 233–245.CrossRef
go back to reference Vliet, K.J. van (2009). The role of attributions in the process of overcoming shame: a qualitative analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 137–152.CrossRef Vliet, K.J. van (2009). The role of attributions in the process of overcoming shame: a qualitative analysis. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82, 137–152.CrossRef
go back to reference Yalom, I.D. & Leszcz, M. (2005 ). The theory and practice of group psychotherapy. New York, NY: Basic Books. Yalom, I.D. & Leszcz, M. (2005 ). The theory and practice of group psychotherapy. New York, NY: Basic Books.
Metagegevens
Titel
Schaamte in groepstherapie
Auteur
Frans van Paassen
Publicatiedatum
01-01-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-015-0004-0

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2015 Naar de uitgave

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten