Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2015

Uitgave 1/2015

Inhoudsopgave ( 13 Artikelen )

01-01-2015 | Inleiding | Uitgave 1/2015

Inleiding

Adriaan van ’t Spijker

01-01-2015 | Artikelen | Uitgave 1/2015

Waarom duurt burn-out zo lang?

Sonja van Zweden

01-01-2015 | Artikelen | Uitgave 1/2015

Het geheim van de smid

Visie van de behandelaar in de ggz op werkzame factoren in therapie
Yael Meijer, Else de Haan

01-01-2015 | Artikelen | Uitgave 1/2015

Schaamte in groepstherapie

Frans van Paassen

01-01-2015 | Forum | Uitgave 1/2015

Zitten is het nieuwe roken

Column
Danielle Oprel

01-01-2015 | Forum | Uitgave 1/2015

Reactie op Kool en Aalders

Anne van den Berg

01-01-2015 | Forum | Uitgave 1/2015

Repliek

Reactie op Van den Berg
Marit Kool, Helga Aalders

01-01-2015 | Gelezen | Uitgave 1/2015

Remke van Staveren (2013). Patiëntgericht communiceren in de ggz. Utrecht: de Tijdstroom. 258 p., € 32,-

George Westermann

01-01-2015 | Gelezen | Uitgave 1/2015

Michelle Craske & David Barlow (2013).Behandelgids angst en paniek, therapeutenhandleiding. Amsterdam: Nieuwezijds. 214 p., € 34,95 Michelle Craske & David Barlow (2013). Behandelgids angst en paniek, cliëntenwerkboek. Amsterdam: Nieuwezijds. 216 p., € 34,95 David Barlow e.a. (2014). Unified protocol: transdiagnostische behandeling van emotionele stoornissen, therapeutenhandleiding. Amsterdam: Nieuwezijds. 176 p., € 34,95 David Barlow e.a. (2014). Unified protocol: transdiagnostische behandeling van

Drs. Ed Berretty

01-01-2015 | Gelezen | Uitgave 1/2015

Michiel van Vreeswijk & Jenny Broersen (2013). Kortdurende schemagroepstherapie. Cognitief gedragstherapeutische technieken. Handleiding en werkboek (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 93 en 98 p. € 34,99 en € 23,99

Annemarie Booij

01-01-2015 | Gehoord | Uitgave 1/2015

Motivatie. 42e Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Maastricht, 9-11 april 2014

Bram Bovendeerd

01-01-2015 | Gehoord | Uitgave 1/2015

Vroegkinderlijke chronische traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid. Tweede CELEVT-congres, Veldhoven, 8 oktober 2014

Odile Swagemakers

01-01-2015 | Bijeenkomsten | Uitgave 1/2015

Bijeenkomsten

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties