Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-01-2015 | Artikelen

Het geheim van de smid

Visie van de behandelaar in de ggz op werkzame factoren in therapie

Auteurs: Yael Meijer, Else de Haan

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 1/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De discussie over de werkzame factoren van een behandeling is binnen wetenschap en maatschappij niet nieuw. Opvallend is echter, dat de behandelaar zelf nauwelijks in deze discussie betrokken wordt, terwijl deze juist degene is die invloed heeft op diverse werkzame factoren. Dit onderzoek richt zich op behandelaren en hun visie op de werkzame factoren binnen de eigen behandelingen. Er namen meer dan driehonderd behandelaren deel aan het onderzoek. Bekeken werd wat hun visie was, of zij handelden naar hun visie en of achtergrondkenmerken van invloed waren op deze visie. Tot slot werd er gekeken in welke mate de visie van de behandelaren over werkzame factoren overeenkomt met de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat behandelaren de behandelrelatie als meest belangrijke werkzame factor beoordelen. Effectmeting, een belangrijk aspect van Routine Outcome Monitoring, wordt nauwelijks genoemd. Er blijkt weinig verschil in visie tussen behandelaren en deze komt grotendeels overeen met de huidige stand van zaken binnen de wetenschap. De kloof is echter nog niet geheel gedicht. Behandelaren blijken de waarde van metingen (en het effect ervan op de behandeluitkomst) onvoldoende te onderkennen. Op dat vlak valt nog een wereld te winnen.
Voetnoten
1
Nederlands Instituut voor Psychologie, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
 
2
Meta-analyses zijn opgenomen in de literatuurlijst.
 
Literatuur
go back to reference Ahn, H. & Wampold, B.E. (2001). Where oh where are the specific ingredients? A meta analysis of component studies in counseling and psychotherapy. Journal of Counseling Psychology, 48, 251–257.CrossRef Ahn, H. & Wampold, B.E. (2001). Where oh where are the specific ingredients? A meta analysis of component studies in counseling and psychotherapy. Journal of Counseling Psychology, 48, 251–257.CrossRef
go back to reference Barak, M.E.M., Travis, D.J., Pyun, H. & Xie, B. (2009). The impact of supervision on worker outcomes. Social Service Review, 83, 3–32.CrossRef Barak, M.E.M., Travis, D.J., Pyun, H. & Xie, B. (2009). The impact of supervision on worker outcomes. Social Service Review, 83, 3–32.CrossRef
go back to reference Bohart, A.C., Elliot, R., Greenberg, L.S. & Watson, J.C. (2002). Empathy. In J.C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relatonships that work: therapist contributions and responsiveness to patients (pp. 89–108). New York: Oxford University Press. Bohart, A.C., Elliot, R., Greenberg, L.S. & Watson, J.C. (2002). Empathy. In J.C. Norcross (Ed.), Psychotherapy relatonships that work: therapist contributions and responsiveness to patients (pp. 89–108). New York: Oxford University Press.
go back to reference Butler, A.C., Chapman, J.E., Forman, E.M. & Beck, A.T. (2004). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 930–959.CrossRef Butler, A.C., Chapman, J.E., Forman, E.M. & Beck, A.T. (2004). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 930–959.CrossRef
go back to reference Cella, M., Stahl, D., Reme, S.E. & Chalder, T. (2011). Therapist effects in routine psychotherapy practice: an account from chronic fatigue syndrome. Psychotherapy Research, 21, 168–78.PubMedCrossRef Cella, M., Stahl, D., Reme, S.E. & Chalder, T. (2011). Therapist effects in routine psychotherapy practice: an account from chronic fatigue syndrome. Psychotherapy Research, 21, 168–78.PubMedCrossRef
go back to reference Colijn, S., Snijders, H. & Trijsburg, W. (2009). Universele Therapiefactoren. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels &, W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (pp. 160–168). Utrecht: de Tijdstroom. Colijn, S., Snijders, H. & Trijsburg, W. (2009). Universele Therapiefactoren. In S. Colijn, H. Snijders, M. Thunnissen, S. Bögels &, W. Trijsburg (red.), Leerboek psychotherapie (pp. 160–168). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Crits-Christoph, P., Baranackie, K., Kurcias, J., Beck, A., Carroll, K., Perry, K., Luborsky, L., McLellan, A., Woody, G., Thompson, L., Gallagher, D. & Zitrine, C. (1991). Meta analysis of therapist effects in psychotherapy outcome studies. Psychotherapy Research, 1, 81–91.CrossRef Crits-Christoph, P., Baranackie, K., Kurcias, J., Beck, A., Carroll, K., Perry, K., Luborsky, L., McLellan, A., Woody, G., Thompson, L., Gallagher, D. & Zitrine, C. (1991). Meta analysis of therapist effects in psychotherapy outcome studies. Psychotherapy Research, 1, 81–91.CrossRef
go back to reference Diener, M.J., Hilsenroth, M.J. & Wienberger, J. (2007). Therapist affect focus and patient outcomes in psychodynamic psychotherapy: a meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 164, 936–941.PubMedCrossRef Diener, M.J., Hilsenroth, M.J. & Wienberger, J. (2007). Therapist affect focus and patient outcomes in psychodynamic psychotherapy: a meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 164, 936–941.PubMedCrossRef
go back to reference Duncan, B.L., Miller, S.D., Wampold, B.E. & Hubble, M.A. (2010). The heart and soul of change (2nd ed.). Washington DC: APA. Duncan, B.L., Miller, S.D., Wampold, B.E. & Hubble, M.A. (2010). The heart and soul of change (2nd ed.). Washington DC: APA.
go back to reference Elliot, R., Bohart, A.C., Watson, J.C. & Greenberg, L.S. (2011). Empathy. Psychotherapy, 48, 43–49.CrossRef Elliot, R., Bohart, A.C., Watson, J.C. & Greenberg, L.S. (2011). Empathy. Psychotherapy, 48, 43–49.CrossRef
go back to reference Field, A (2009). Discovering statistics using SPSS (3d ed). Londen: Sage. Field, A (2009). Discovering statistics using SPSS (3d ed). Londen: Sage.
go back to reference Flückiger, C., Del Re, A.C., Wampold, B.E., Symonds, D. & Horvath, A.O. (2012). How central is the alliance in psychotherapy? A multilevel longitudinal meta-analysis. Journal of Conseling Psychology, 59, 10–17.CrossRef Flückiger, C., Del Re, A.C., Wampold, B.E., Symonds, D. & Horvath, A.O. (2012). How central is the alliance in psychotherapy? A multilevel longitudinal meta-analysis. Journal of Conseling Psychology, 59, 10–17.CrossRef
go back to reference Freitas, G.J. (2002). The impact of psychotherapy supervison on client outcome: a critical examination of 2 decades of research. Psychotherapy, 39, 354–367.CrossRef Freitas, G.J. (2002). The impact of psychotherapy supervison on client outcome: a critical examination of 2 decades of research. Psychotherapy, 39, 354–367.CrossRef
go back to reference Ghose, T. (2008). Organizational- and individual-level correlates of posttreatment substance use: a multilevel analysis. Journal of Substance Abuse Treatment, 34, 249–262.PubMedCrossRef Ghose, T. (2008). Organizational- and individual-level correlates of posttreatment substance use: a multilevel analysis. Journal of Substance Abuse Treatment, 34, 249–262.PubMedCrossRef
go back to reference Glass, C.R., Arnkoff, D.B. & Shapiro, S.J. (2001). Expectations and preferences. Psychotherapy: theory, research, practice, training, 38, 455–461.CrossRef Glass, C.R., Arnkoff, D.B. & Shapiro, S.J. (2001). Expectations and preferences. Psychotherapy: theory, research, practice, training, 38, 455–461.CrossRef
go back to reference Greenberg, L.S., Watson, J.C., Elliot, R. & Bohart, A.C. (2001). Empathy. Psychotherapy, 38, 380–384.CrossRef Greenberg, L.S., Watson, J.C., Elliot, R. & Bohart, A.C. (2001). Empathy. Psychotherapy, 38, 380–384.CrossRef
go back to reference Griner, D. & Smith, T.B. (2006). Culturally adapted mental health intervention: a meta-analytic review. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43, 531–548.CrossRef Griner, D. & Smith, T.B. (2006). Culturally adapted mental health intervention: a meta-analytic review. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43, 531–548.CrossRef
go back to reference Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A. & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 169–183.PubMedCentralPubMedCrossRef Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Witt, A.A. & Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 169–183.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Huey, S.J. Jr. & Polo, A.J. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for ethnic minority youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 262–301.PubMedCentralPubMedCrossRef Huey, S.J. Jr. & Polo, A.J. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for ethnic minority youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 262–301.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Jong, K. de (2012). De rol van de behandelaar: de ‘vergeten’ factor in ROM. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 197–200.PubMed Jong, K. de (2012). De rol van de behandelaar: de ‘vergeten’ factor in ROM. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54, 197–200.PubMed
go back to reference Karver, M.S., Handelsman, J.B., Fields, S. & Bickman, L. (2006). Meta-analysis of therapeutic relationship variables in youth and family therapy: The evidence for different relationship variables in the child and adolescent treatment outcome literature. Clinical Psychology Review, 26, 50–65.PubMedCrossRef Karver, M.S., Handelsman, J.B., Fields, S. & Bickman, L. (2006). Meta-analysis of therapeutic relationship variables in youth and family therapy: The evidence for different relationship variables in the child and adolescent treatment outcome literature. Clinical Psychology Review, 26, 50–65.PubMedCrossRef
go back to reference Knaup, C., Koesters, M., Schoefer, D., Becker, T. & Puschner, B. (2009). Effect of feedback of treatment outcome in specialist mental healthcare: meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 195, 15–22.PubMedCrossRef Knaup, C., Koesters, M., Schoefer, D., Becker, T. & Puschner, B. (2009). Effect of feedback of treatment outcome in specialist mental healthcare: meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 195, 15–22.PubMedCrossRef
go back to reference Lambert, M.J. (2010). Yes, it is time for clinicians to routinely monitor treatment outcome. In B.L. Duncan, S.D. Miller, B.E. Wampold &, M.A. Hubble (Eds.), The heart and soul of change (pp. 239-267) (2nd ed). Washington DC: APA. Lambert, M.J. (2010). Yes, it is time for clinicians to routinely monitor treatment outcome. In B.L. Duncan, S.D. Miller, B.E. Wampold &, M.A. Hubble (Eds.), The heart and soul of change (pp. 239-267) (2nd ed). Washington DC: APA.
go back to reference Lambert, M.J. & Hawkins, E.J. (2004). Measuring Outcome in professional practice: considerations in selecting and using brief outcome instruments. Research and Practice, 35, 492–499. Lambert, M.J. & Hawkins, E.J. (2004). Measuring Outcome in professional practice: considerations in selecting and using brief outcome instruments. Research and Practice, 35, 492–499.
go back to reference Leichsenring F., Rabung, S. & Leibing, E. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders. A meta-analysis. Archive of General Psychiatry, 61, 1208–1216.CrossRef Leichsenring F., Rabung, S. & Leibing, E. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders. A meta-analysis. Archive of General Psychiatry, 61, 1208–1216.CrossRef
go back to reference Linden, D. van der & Graag, I. de (2010). State of the art. Bekendheid met en gebruik van evidence based interventies in de jeugd-ggz. Utrecht: Trimbos-instituut. Linden, D. van der & Graag, I. de (2010). State of the art. Bekendheid met en gebruik van evidence based interventies in de jeugd-ggz. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Maramba, G.G., Nagayama, H. & Gordon, C. (2002). Meta-analyses of ethnic match as a predictor of dropout, utilization, and level of functioning. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 8, 290–297.PubMedCrossRef Maramba, G.G., Nagayama, H. & Gordon, C. (2002). Meta-analyses of ethnic match as a predictor of dropout, utilization, and level of functioning. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 8, 290–297.PubMedCrossRef
go back to reference Martin, D.J., Garske, J.P. & Davis, M.K. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 438–450.PubMedCrossRef Martin, D.J., Garske, J.P. & Davis, M.K. (2000). Relation of the therapeutic alliance with outcome and other variables: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 438–450.PubMedCrossRef
go back to reference McLeod, B.D. (2011). Research highlights relation of the alliance with outcomes in youth psychotherapy: a meta-analysis review article. Clinical Psychology Review, 31, 603–616.PubMedCrossRef McLeod, B.D. (2011). Research highlights relation of the alliance with outcomes in youth psychotherapy: a meta-analysis review article. Clinical Psychology Review, 31, 603–616.PubMedCrossRef
go back to reference Messer, S.B. & Wampold, B.E. (2006). Let’s face facts: common factors are more potent than specific therapy ingredients. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 21–25. Messer, S.B. & Wampold, B.E. (2006). Let’s face facts: common factors are more potent than specific therapy ingredients. Clinical Psychology: Science and Practice, 9, 21–25.
go back to reference Munder, T., Flückiger, C., Gerger, H., Wampold, B.E. & Barth, J. (2012). Is the allegiance effect an epiphenomenon of true efficacy differences between treatments? A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 59, 631–637.PubMedCrossRef Munder, T., Flückiger, C., Gerger, H., Wampold, B.E. & Barth, J. (2012). Is the allegiance effect an epiphenomenon of true efficacy differences between treatments? A meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 59, 631–637.PubMedCrossRef
go back to reference Norcross, J. (2002). Psychotherapy relationships that work: therapist contributions and responsiveness to patient needs. New York: Oxford University Press. Norcross, J. (2002). Psychotherapy relationships that work: therapist contributions and responsiveness to patient needs. New York: Oxford University Press.
go back to reference Norcross, J. & Wampold, B.E. (2011). Evidence-based therapy relationships: research conclusions and clinical practices. Psychotherapy, 48, 98–102.PubMedCrossRef Norcross, J. & Wampold, B.E. (2011). Evidence-based therapy relationships: research conclusions and clinical practices. Psychotherapy, 48, 98–102.PubMedCrossRef
go back to reference Pijnenburg, H. (2010). Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. In H. Pijnenburg, J. Hermanns, T. van Yperen &, G. Hutschemaekers (red.), Zorgen dat het werkt (pp. 11–54). Amsterdam: SWP. Pijnenburg, H. (2010). Werkzame factoren in de zorg voor jeugd. In H. Pijnenburg, J. Hermanns, T. van Yperen &, G. Hutschemaekers (red.), Zorgen dat het werkt (pp. 11–54). Amsterdam: SWP.
go back to reference Schmidt, F., Chomyez, S., Houlding, C., Kruse, A. & Franks, J. (2014). The association between therapeutic alliance and treatment outcomes in a group Triple P intervention. Journal of Child and Family Studies, 23, 1337–1350.CrossRef Schmidt, F., Chomyez, S., Houlding, C., Kruse, A. & Franks, J. (2014). The association between therapeutic alliance and treatment outcomes in a group Triple P intervention. Journal of Child and Family Studies, 23, 1337–1350.CrossRef
go back to reference Sexton, T.L., Ridley, C.R. & Kleiner, A.J. (2004). Beyond common factors. Multilevel process models of therapeutic change. Journal of Marriage and Family Therapy, 30, 131–149.CrossRef Sexton, T.L., Ridley, C.R. & Kleiner, A.J. (2004). Beyond common factors. Multilevel process models of therapeutic change. Journal of Marriage and Family Therapy, 30, 131–149.CrossRef
go back to reference Shimokawa, K., Lambert, M.J. & Smart, D.W. (2010). Enhancing treatment outcome of patients at risk of treatment failure: Meta-analytic and mega-analytic review of a psychotherapy quality assurance system. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 298–311.PubMedCrossRef Shimokawa, K., Lambert, M.J. & Smart, D.W. (2010). Enhancing treatment outcome of patients at risk of treatment failure: Meta-analytic and mega-analytic review of a psychotherapy quality assurance system. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 298–311.PubMedCrossRef
go back to reference Shin, S., Chow, C., Camacho-Gonsalves, T., Levy, R.J., Allen, I.E. & Leff, H.S. (2005). A meta-analytic review of racial-ethnic matching for african american and caucasian american clients and clinicians. Journal of Counseling Psychology, 52, 45–56.CrossRef Shin, S., Chow, C., Camacho-Gonsalves, T., Levy, R.J., Allen, I.E. & Leff, H.S. (2005). A meta-analytic review of racial-ethnic matching for african american and caucasian american clients and clinicians. Journal of Counseling Psychology, 52, 45–56.CrossRef
go back to reference Shirk, S.R. & Karver, M. (2003). Prediction of treatment outcome from relationship variables in child and adolescent therapy: a meta-analytic. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 452–464.PubMedCrossRef Shirk, S.R. & Karver, M. (2003). Prediction of treatment outcome from relationship variables in child and adolescent therapy: a meta-analytic. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 452–464.PubMedCrossRef
go back to reference Shirk, S.R., Karver, M.S. & Brown, R. (2011). The alliance in child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 48, 17–24.PubMedCrossRef Shirk, S.R., Karver, M.S. & Brown, R. (2011). The alliance in child and adolescent psychotherapy. Psychotherapy, 48, 17–24.PubMedCrossRef
go back to reference Sprenkle, D.H. & Blow, A.J. (2004). Common factors and our sacred models. Journal of Marital and Family Therapy, 30, 113–129.PubMedCrossRef Sprenkle, D.H. & Blow, A.J. (2004). Common factors and our sacred models. Journal of Marital and Family Therapy, 30, 113–129.PubMedCrossRef
go back to reference Stewart, R.E. & Chambless, D.L. (2009). Cognitive behavioral therapy for adult anxiety disorders in clinical practice: a meta analysis of effectiveness studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 595–606.PubMedCrossRef Stewart, R.E. & Chambless, D.L. (2009). Cognitive behavioral therapy for adult anxiety disorders in clinical practice: a meta analysis of effectiveness studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 595–606.PubMedCrossRef
go back to reference Swift, J.K. & Callahan, J.L. (2009). The impact of client treatment preferences on outcome: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65, 368–381.PubMedCrossRef Swift, J.K. & Callahan, J.L. (2009). The impact of client treatment preferences on outcome: a meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, 65, 368–381.PubMedCrossRef
go back to reference Wampold, B.E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods and findings. Londen: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Wampold, B.E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods and findings. Londen: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
go back to reference Wampold, B.E. & Brown, J. (2005). Estimating variability in outcomes attributable to therapists: a naturalistic study of outcomes in managed care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 914–23.PubMedCrossRef Wampold, B.E. & Brown, J. (2005). Estimating variability in outcomes attributable to therapists: a naturalistic study of outcomes in managed care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73, 914–23.PubMedCrossRef
go back to reference Webb, C.A., DeRubeis, R.J. & Barber, J.P. (2010). Therapist adherence/competence and treatment outcome: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 200–211.PubMedCentralPubMedCrossRef Webb, C.A., DeRubeis, R.J. & Barber, J.P. (2010). Therapist adherence/competence and treatment outcome: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 200–211.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Weisz, J.R., Jensen Doss, A. & Hawley, K.M. (2006). Evidence-based youth psychotherapies versus usual clinical care: a meta-analysis of direct comparisons. American Psychologist, 61, 671–689.PubMedCrossRef Weisz, J.R., Jensen Doss, A. & Hawley, K.M. (2006). Evidence-based youth psychotherapies versus usual clinical care: a meta-analysis of direct comparisons. American Psychologist, 61, 671–689.PubMedCrossRef
go back to reference Weisz, J.R., McCarty, C.A. & Valeri, S.M. (2006). Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 132, 132–149.PubMedCentralPubMedCrossRef Weisz, J.R., McCarty, C.A. & Valeri, S.M. (2006). Effects of psychotherapy for depression in children and adolescents: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 132, 132–149.PubMedCentralPubMedCrossRef
go back to reference Yoo, J. & Brooks, D. (2005). The role of organizational variables in predicting service effectiveness: an analysis of a multilevel model. Research on Social Work Practice, 15, 267–277.CrossRef Yoo, J. & Brooks, D. (2005). The role of organizational variables in predicting service effectiveness: an analysis of a multilevel model. Research on Social Work Practice, 15, 267–277.CrossRef
Metagegevens
Titel
Het geheim van de smid
Visie van de behandelaar in de ggz op werkzame factoren in therapie
Auteurs
Yael Meijer
Else de Haan
Publicatiedatum
01-01-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 1/2015
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-015-0003-1

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Tijdschrift voor Psychotherapie 1/2015 Naar de uitgave

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten