Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

22-05-2018

Positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap

Manifest

Auteurs: Drs. Linda Terpstra, Drs. Anke van Dijke, Dr. Peer van der Helm

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen tot 18 jaar. De stelselwijziging is er onder andere op gericht dat kinderen (en hun ouders) sneller geholpen worden bij zorg- en ondersteuningsvragen, de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving van kinderen wordt geboden en zo veel mogelijk aansluit op de eigen situatie van een kind/gezin.
Het is nu 2018. De transformatie is volop gaande. De jeugdhulpbranches hebben overeenstemming bereikt over de inrichting van het zorglandschap. De auteurs maken zich echter grote zorgen over de uitwerking die de decentralisatie heeft op zeer specialistische schaarse functies en landelijke centra: het voortbestaan van deze functies en centra binnen de jeugdhulp is in het geding. In dit manifest worden voorstellen gedaan vanuit de praktijk aan gemeenten en bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor het stelsel, om de transformatie ten aanzien van deze functies en centra succesvol af te ronden.
Literatuur
Metagegevens
Titel
Positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap
Manifest
Auteurs
Drs. Linda Terpstra
Drs. Anke van Dijke
Dr. Peer van der Helm
Publicatiedatum
22-05-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2018
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-018-0170-5

Andere artikelen Uitgave 2/2018

Jeugdbeleid 2/2018 Naar de uitgave

Estafettestokje

Situatiegelijkheid