Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Pijnproblemen in de praktijk helpt behandelaars die in hun praktijk patiënten tegenkomen met schijnbaar moeilijk te duiden en te behandelen pijn. Een behandelaar heeft aan het verhaal van de patiënt bijna altijd genoeg om een diagnose, en vervolgens een behandelplan op te stellen. Hierbij is het essentieel om het hele verhaal van de patiënt te horen; niet alleen om de somatische, maar ook de psychologische en sociale factoren in kaart te brengen.

De auteurs van dit boekje delen een verzameling cases, gebaseerd op hun praktijk, om te illustreren dat pijnbehandeling niet heel ingewikkeld hoeft te zijn.

Hand- en leerboeken beschrijven ziekteprocessen, farmacologie en interventies; dit boek begint bij de patiënt en haar probleem om vervolgens naar het ziekteproces en de behandeling toe te redeneren.

Iedere casus beschrijft een specifiek probleem, sommigen simpel, anderen complex. Aan het eind van de casus volgt een meerkeuzevraag. De lezer wordt zo uitgenodigd zijn/haar eigen afwegingen te maken en te vergelijken met die van de auteurs. Het zal soms blijken dat er meerdere antwoorden goed zijn, de een wat meer dan de andere. De keuzemogelijkheden worden toegelicht met toevoeging van praktisch advies, verwijzingen naar literatuur en verdieping. Steeds wordt bij de casus rekening gehouden met de context van de patiënt, onder déze omstandigheden, op dit moment.

Pijnproblemen in de praktijk stelt de lezer in staat te oefenen in het omgaan met patiënten met pijn om zodoende meer vertrouwen te verwerven.

Het boek Pijnproblemen in de praktijk is bestemd voor alle medici en paramedici die patiënten met pijn behandelen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Pijn op de borst

Samenvatting
Mevrouw Vaalt is een 50-jarige onderwijzeres van de plaatselijke lagere school. Zij komt op het spreekuur van de huisarts omdat ze sinds de nacht ervoor pijn op de borst heeft. Het zit aan de linkerkant, ze werd er wakker van. Ze herkent de pijn niet, ze heeft nooit eerder zulke pijn gehad. Ze is bang dat ze het aan haar hart heeft, net als haar vader, die daar vroeg aan is overleden. De huisarts kent haar verder alleen van lichte artroseklachten en reisadviezen. Zij heeft geen klachten die op angina pectoris wijzen, de pijn is scherp en continu.
Marten van Wijhe

2. Altijd hoofdpijn

Samenvatting
Mevrouw Pietersma komt voor de derde keer in drie maanden op het spreekuur van de huisarts. Zij klaagt over een constante, doffe hoofdpijn. De pijn zit in het hele hoofd, zowel links als rechts, voor en achter, en is niet duidelijk beïnvloedbaar. Ze wordt ermee wakker en staat ermee op. Alhoewel ze ondanks de pijn nog goed kan slapen, baart het haar steeds meer zorgen dat de pijn niet weggaat. “Er zal toch niks ernstigs zijn, dokter?”
Doeke Keizer

3. Vrouw met buikpijn

Samenvatting
Buikpijn is een veelvoorkomende en vervelende klacht. Mevrouw Zwart kan erover meepraten: vanaf ongeveer haar vijftiende levensjaar heeft ze, vooral rond de menstruatie, buikpijn gehad. Mevrouw Zwart is inmiddels 62 jaar. Sinds de overgang, die begon toen ze 53 jaar oud was, is de buikpijn praktisch verdwenen, tot een half jaar terug. Ze meldde zich destijds op het spreekuur van de huisarts met heftige buikpijn. Deze buikpijn was zonder duidelijke aanleiding ontstaan. Na een grondig onderzoek door onder andere een gynaecoloog bleken er geen objectiveerbare afwijkingen ter verklaring van haar klachten. Mevrouw Zwart bezoekt vandaag weer het spreekuur van de huisarts.
C.P. van Wilgen

4. Negentigjarige met pijn in de heup

Samenvatting
Meneer Oud is 90 jaar en in goeden doen voor zijn leeftijd. U ziet hem zo nu en dan, meestal vanwege controle van een verhoogde bloeddruk bij een matige aortaklepstenose, hij klaagt dan steevast over zijn rechterheup. Ditmaal is zijn dochter meegekomen, zij bezoekt hem om de dag en maakt zich zorgen over zijn humeur.
Marten van Wijhe

5. Turkse vrouw met rugklachten

Samenvatting
Fatma Kaya is een Turkse vrouw van 63 jaar. Ze leeft sinds veertig jaar in Nederland als een traditioneel islamitische vrouw. Ze is getrouwd met een Turkse man van 74. Samen hebben ze drie zonen en twee dochters. De huisarts heeft meerdere Turkse gezinnen in zijn praktijk. Het is moeilijk, gezien haar matige beheersing van de Nederlandse taal, om een gesprek met Fatma aan te gaan. Vier maanden geleden is bij meneer Kaya een inoperabele longtoptumor gediagnosticeerd. Hij heeft hiervoor bestraling gehad in het nabijgelegen ziekenhuis. De huisarts is de laatste maanden een aantal keren thuis geweest bij het gezin. Het gaat niet goed met meneer Kaya, de prognose is somber. Fatma verzorgt haar man thuis, soms samen met haar uit huis wonende kinderen, maar veel komt op haar neer. Het is lichamelijk zwaar voor haar en haar man is niet altijd even aardig tegen haar.
C.P. van Wilgen

6. Myofasciale pijn in de rechterarm

Samenvatting
Huub Bijlsma, 35 jaar, metselaar van beroep, komt de huisarts vertellen dat de neuroloog gezegd heeft dat er niets mis is met zijn rechterarm. Hij was verwezen nadat hij herhaaldelijk het spreekuur bezocht met klachten van uitstralende pijn in zijn arm, zo’n beetje vanaf de laterale elleboog naar de ulnaire zijde van zijn hand. Hij had er vooral aan het eind van de dag last van, kon er wel mee werken, maar het hinderde hem.
Marten van Wijhe

7. Morfine in afwachting van een longtransplantatie

Samenvatting
“Morfine?!”, roepen de heer en mevrouw Janssen in koor. Meneer Janssen kijkt de huisarts met grote, ongelovige ogen aan terwijl zijn vrouw naar adem hapt. Als altijd. Mevrouw Janssen (54) staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Zij heeft ernstige COPD ten gevolge van een α1-antitrypsinedeficiëntie. Het lijkt er echter op dat het zover niet zal komen, want de laatste tijd is zij erg achteruitgegaan. Ze is graatmager, heeft regelmatig luchtweginfecties en is zelfs in rust al flink benauwd, ondanks de liters zuurstof die ze via het neusbrilletje krijgt toegediend.
Doeke Keizer

8. Terugkerende lagerugpijn

Samenvatting
Sommige huisartsen kennen het gevoel wel: daar heb je die patiënt(e) met die pijnklachten weer. Het afgelopen half jaar heeft mevrouw De Boer maar liefst zeven keer het spreekuur van de huisarts bezocht. Zij is een 49-jarige vrouw met pijn in haar rug sinds ongeveer negen maanden. Hoewel het niet per se hoeft volgens de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, heeft de huisarts haar de eerste keer grondig lichamelijk onderzocht en waren er geen tekenen van neurologische uitval, radiculaire pijn of andere alarmsignalen. Haar klachten waren duidelijk gerelateerd aan bewegen. De huisarts heeft haar verteld dat er geen gebreken in de rug zijn. Het beleid heeft bestaan uit geruststelling, pijnstilling (paracetamol driemaal daags 1000 mg) en verder het advies om in beweging te blijven.
C.P. van Wilgen

9. Paracetamol na een operatie

Samenvatting
Op het verjaardagsfeestje van zijn broer zit een huisarts met een gebakje op schoot ingeklemd tussen zijn schoonzuster en een oom van deze schoonzuster. Het geval wil dat op dergelijke partijtjes vaak kwalen en ziektes worden besproken waar de mensen zelf of – beter – anderen in de buurt aan lijden. Daarbij wordt niet zelden de mening van de enige huisarts in de familie gevraagd. Dit keer staat de schoonzuster bij een dergelijk gesprek centraal. Zij is een kleine week tevoren geopereerd aan galstenen en is drie dagen geleden weer thuisgekomen. Ze heeft pijn en laat dat weten ook.
Doeke Keizer

10. Delier bij een vrouw van 82 jaar

Samenvatting
Tijdens het spreekuur wordt u gebeld door uw assistente. Zij meldt dat mevrouw De Groot (82) erg onrustig is, de familie en verzorging zitten met de handen in het haar. Of de dokter gelijk wil komen, want zo kan het niet langer.
Doeke Keizer

11. Pijnstilling in de palliatieve fase

Samenvatting
U komt ’s avonds thuis bij de 75-jarige heer Santema, die u begeleidt in de palliatieve fase bij een inoperabel oesofaguscarcinoom. Hij is bedlegerig, aan het vermageren, wordt verzorgd door zijn vrouw, die vraagt of u komt vanwege pijn die onvoldoende reageert op de medicatie die hij al enige weken gebruikt. Hij was een dominante man, gewend om de baas te zijn in het bedrijf dat hij opgebouwd had. Hij is niet gewend om over zijn emoties te spreken, iets waar zijn vrouw zichtbaar onder lijdt. Hij vertelt dat hij een paar keer per dag krampende pijn in zijn borst ervaart, zo heftig dat hij zich geen raad weet, na een paar minuten zakt het weer af.
Marten van Wijhe

12. Vermeende bekkeninstabiliteit

Samenvatting
Miranda is acht weken geleden bevallen van haar eerste kindje: Amy, een gezonde dochter. Vandaag bezoekt ze de huisarts met bekkenklachten. Ten tijde van de zwangerschap en bevalling heeft ze de huisarts nauwelijks gezien. De overdrachten van de verloskundige geven aan dat de zwangerschap nogal een stressvolle periode was. Miranda had veel rug- en bekkenklachten in de laatste fase, waarvoor ze geen medicatie wilde nemen. De houdingsadviezen van de verloskundige hielpen niet erg.
C.P. van Wilgen

13. Een aanleunwoning in plaats van pijnbestrijding

Samenvatting
De oude mevrouw Peters is weliswaar patiënt in de huisartspraktijk, maar haar huisarts kan zich niet herinneren wanneer zij voor het laatst om advies vroeg. Een paar jaar geleden minstens. Nu zitten haar dochters, die er een vrije dag voor hebben opgenomen en meer dan een uur gereisd hebben, naast haar. Alle drie kijken zij de huisarts aan. Mevrouw Peters met een blik van: wie is die man/vrouw ook alweer? De beide dochters, vijftigers, fel en driftig.
Doeke Keizer

14. Polyneuropathie

Samenvatting
Meneer Brands komt op het spreekuur met bekende klachten van branderige, pijnlijke voeten. Hij is bij de neuroloog geweest die, na uitvoerig onderzoek, een idiopathische axonale sensorische polyneuropathie vaststelde. De voorgeschreven amitriptyline heeft de patiënt naar eer en geweten geprobeerd. Het verminderde de klachten wel merkbaar, maar hij vond de droge mond en het gevoel niet helemaal zichzelf te zijn toch zo storend, dat hij in overleg ermee gestopt is. Hij is gepreoccupeerd met het idee dat iets zijn klachten veroorzaakt: “Dokter, er moet toch een oorzaak voor zijn?”
Marten van Wijhe

15. Pijn in de schouder bij een gemetastaseerd kleincellig bronchuscarcinoom

Samenvatting
De heer Willemse (58) meldt zich op het spreekuur van de huisarts in verband met vermoeidheidsklachten. Omdat de huisarts hem enkele jaren geleden heeft begeleid bij een – naar later blijkt mislukte – poging om te stoppen met roken, en hij bij navragen ook al geruime tijd hoest, laat zij een X-thorax maken.
Doeke Keizer

16. Whiplash en de invloed van de schadeclaim

Samenvatting
Twee jaar geleden heeft Guido Dekkers een ongeval gehad en sindsdien zit hij thuis met pijn in zijn nek. “Overal” is hij geweest en “iedere” behandeling heeft hij gehad. Twee conclusies kunnen worden getrokken:
1.
Er is bij onderzoek geen beschadiging in de nek of elders gevonden die de klachten verklaart.
 
2.
Geen behandeling (pijngericht en cognitief-gedragsmatig) heeft tot nu toe ook maar iets van pijnverlichting of inzicht gegeven (de klachten nemen zelfs toe).
 
C.P. van Wilgen

17. Buikpijn na een liesbreukoperatie

Samenvatting
Meneer Jansen belt ’s avonds naar de huisartsenpost met de klacht dat hij toenemend pijn in zijn buik heeft. Hij is twee dagen tevoren poliklinisch aan een liesbreuk geopereerd in een ziekenhuis op meer dan 100 kilometer van de huisartsenpraktijk. Het is een pijn die vooral erger wordt als hij zijn been beweegt. Sinds vandaag heeft hij een vage, doffe pijn in zijn buik bij het opstaan uit de stoel en is hij misselijk. Hij zegt zich warm te voelen (ze hebben geen thermometer in huis), de lies is pijnlijk en wat gezwollen en hij slaapt slecht. De paracetamol en een andere tablet die hij van het ziekenhuis meekreeg, neemt hij als het te veel pijn doet, maar ze helpen onvoldoende. Het ziekenhuis heeft hem vanwege de afstand geadviseerd zijn huisarts te raadplegen.
Marten van Wijhe

18. Een kind met oorpijn

Samenvatting
Sem de Vries (7) komt aan de hand van zijn moeder op het spreekuur van de huisarts. Sem heeft volgens zijn moeder sinds twee dagen pijn in zijn rechteroor en “hij heeft ook steeds verhoging”. Navraag leert dat “verhoging” betekent dat Sem wat klam aanvoelt als hij ’s avonds naar bed moet, maar een temperatuur is niet gemeten. Hij is al een week snotterig, hij hoest, maar hij speelt wel gewoon en drinkt goed. “Paracetamol helpt niet genoeg. Hij moest maar een kuur krijgen, want zaterdag is hij jarig.”
Doeke Keizer

19. Onverklaarde pijn op de borst

Samenvatting
De huisarts is sinds een jaar in de praktijk gevestigd en kent de meeste van de patiënten die zorg behoeven zo langzamerhand wel. Meneer Drent is nog een onbekende: de voorganger stuurde hem twee jaar geleden naar de cardioloog vanwege pijn op de borst, rechts parasternaal, ongeveer ter hoogte van het xifoïd, zit een vuistgrote plek waar niets bijzonders aan te zien is. Meneer Drent is een agrariër op leeftijd, net 70 geworden. Zijn dossier wordt met enige regelmaat aangevuld met een brief van een specialist, sommigen in second opinion, allemaal met betrekking tot zijn borstpijnklacht, die hij nu al drie jaar heeft. En allemaal met dezelfde conclusie: na grondig onderzoek zijn er geen afwijkingen op het betreffende vakgebied gevonden, dus terug naar de huisarts met collegiale groeten.
Marten van Wijhe

20. Functionele klachten door psychische problemen

Samenvatting
Mevrouw Kruizinga heeft het al heel lang erg zwaar. Sinds drie jaar heeft ze toenemende pijn in de benen en nu ook in haar nek en armen. Tijdens de eerste fase van haar klachten is ze uitgebreid onderzocht: neurologie, interne geneeskunde, gynaecologie en revalidatie. Geen van deze disciplines kon iets vinden wat haar klachten kon verklaren. Sinds twee jaar loopt zij ook nauwelijks meer en ligt ze grote delen van de dag op bed. Eigenlijk komt ze er alleen nog uit voor wc-bezoek en de douche. Haar man is de hele dag bij haar om haar te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Mevrouw Kruizinga is 56 jaar oud, haar man en zij hebben drie kinderen, die alle drie vroeg het huis uitgegaan zijn.
C.P. van Wilgen

21. Pijnstilling bij een uitbehandeld mammacarcinoom

Samenvatting
Mevrouw Coops, 50 jaar oud, lerares oude talen op de plaatselijke middelbare school, verkeert in een terminaal stadium van haar uitbehandelde mammacarcinoom. Zij is thuis, zal niet meer teruggaan naar het oncologisch centrum in een ander deel van het land, waar zij de laatste jaren is behandeld. Zij heeft geen contact meer met de specialisten in het lokale ziekenhuis naar wie u het meest verwijst. U bezoekt haar nadat de afsluitende brief van de oncoloog kwam. Thuis wordt zij verzorgd door haar echtgenoot, directeur van een grote onderneming, en jongste dochter van 18, die nog thuis woont. Zij zit in het laatste jaar van het vwo. De oudere zoon studeert in een universiteitsstad op ongeveer een uur reizen. Het bed van de thuiszorg is in de huiskamer gezet.
Marten van Wijhe

22. Rugpijn met uitstraling naar het rechterbeen

Samenvatting
Op het spreekuur van de huisarts meldt zich de heer Koster (42). De huisarts kent meneer Koster als een hardwerkende zzp’er en ziet hem in zijn werkbusje regelmatig door het dorp rijden, vaak tot laat in de avond. Toch komt hij met enige regelmaat op het spreekuur, meestal met een moedervlek die hem verontrust. Een voorstelbare angst in zijn geval, want zijn moeder is op jonge leeftijd overleden aan huidkanker. Af en toe is het dan nodig een vlekje te verwijderen en op te sturen voor verder onderzoek onder de microscoop, maar meestal laat hij zich weer goed geruststellen.
Doeke Keizer

23. Pijn als sociaal-emotioneel communicatiemiddel

Samenvatting
Anita rijdt al jaren in een scootmobiel vanwege ernstige rugklachten en fibromyalgie. Ook draagt ze een polsbrace en loopt ze regelmatig met elleboogkrukken. Verschillende collega-huisartsen en fysiotherapeuten hebben geprobeerd daar vragen over te stellen. Want waarom moet Anita nu in een scootmobiel, daar is toch geen reden voor? Het is toch juist goed om in beweging te blijven bij haar type klachten. Desondanks is het, in weerwil van alle goedbedoelde pogingen, niemand gelukt haar situatie te veranderen.
C.P. van Wilgen

24. TENS als pijnbestrijding

Samenvatting
Luuk Deelstra is een 45-jarige man met ruim tien jaar nek- en hoofdpijn. De pijn ontstond destijds min of meer spontaan, zonder duidelijke aanleiding. Luuk is in de loop der jaren bij verschillende behandelaars geweest. Hij bezocht manueel therapeuten, masseurs, oefen- en ontspanningstherapeuten, hij slikte diverse medicamenten tegen de pijn en onderging zenuwblokkades bij een anesthesioloog, zonder dat dit alles veel succes had. Hij heeft de laatste jaren geleerd om op een goede manier met zijn pijnklachten om te gaan.
C.P. van Wilgen

25. Pijnstilling bij een jongen van 4 jaar

Samenvatting
Woutertje is een oergezonde, ondeugende kleuter, die de huisarts kent van zijn tijd als baby en een bovensteluchtweginfectie. Het is vier uur ’s middags als zijn moeder de praktijk belt met de vraag of zij met Woutertje mag komen. Hij doet niets anders dan huilen.
Marten van Wijhe

26. Angst en verdriet bij kanker

Samenvatting
De huisarts zit aan de keukentafel tegenover meneer De Haan (60). Hij heeft twee maanden geleden te horen gekregen dat hij pancreascarcinoom heeft, dat er geen mogelijkheden zijn om hem daaraan te helpen en dat hij er waarschijnlijk nog dit jaar aan zal overlijden. Als de dag van gisteren herinnert de huisarts zich dat meneer De Haan op het spreekuur kwam met een vage buikpijn. Hij was afgevallen en ontzettend geel. Dat dit niet pluis was, was meteen duidelijk. Nog steeds verwondert de huisarts zich erover dat meneer De Haan al zó geel was die dag. Had hij zo lang gewacht? Wilde hij zijn hoofd nog even in het zand steken?
Doeke Keizer

27. Ernstige rugklachten door sociale angst

Samenvatting
Maandagmorgen 08:00 uur, het is nog stil in de praktijk als de jongeman, de eerste patiënt van deze week, binnenkomt. Hij wilde graag een vroege afspraak, waarschijnlijk vanwege drukte op zijn werk. Hij is met zijn moeder gekomen, zij blijft in de wachtkamer zitten. Het betreft de 26-jarige Henk Nikkels, die zeer weinig op het spreekuur komt. De jongeman maakt een gespannen indruk, hij transpireert, heeft rode vlekken in zijn hals en spreekt met een trillende stem. Gedurende het gesprek nemen de zenuwen gelukkig wat af. Als de huisarts vraagt wat het probleem is, vertelt hij moeizaam dat hij al jaren rugklachten heeft, dat de klachten min of meer spontaan zijn ontstaan, heel wisselend zijn qua intensiteit, maar dat zij de laatste acht maanden fors zijn toegenomen. Het heeft ertoe geleid dat hij niet meer werkt (hij is sinds twee jaar werkloos), naar de kerk gaat of boodschappen doet.
C.P. van Wilgen

28. Puber met CRPS

Samenvatting
Vera van Dam (17) verschijnt op het spreekuur van haar huisarts. Zij komt met enige regelmaat, steeds met uiteenlopende hulpvragen, variërend van verdachte moedervlekken, een SOA-test, een vraag over erfelijke darmziekten, een kortdurende depressieve episode tot – zes weken geleden –een gebroken pols.
Doeke Keizer

29. NSAID’s bij een verhoogd risicoprofiel

Samenvatting
Op het spreekuur meldt zich meneer Streefkerk, 59 jaar. Sinds een kleine week heeft hij veel last van zijn linkerschouder. De oorzaak is duidelijk: hij heeft drie dagen achtereen muren en plafonds staan sauzen in het nieuwe huis van zijn dochter. Normaliter werkt hij als docent economie aan een middelbare school.
Doeke Keizer

30. Chronische rugpijn en bewegingsangst

Samenvatting
Een 35-jarige man meldt zich op het spreekuur van de huisarts. Hij is al eens eerder geweest met rugklachten en heeft nu hetzelfde probleem. De klacht bestaat inmiddels zeven maanden. Pijn onderin de rug, uitstralend naar de benen en soms naar de bovenkant van de rug. Bij eerdere onderzoeken zijn geen neurologische afwijkingen gevonden en er zijn geen rode vlaggen (kenmerken van acute problematiek zoals nachtelijke pijn, krachtvermindering en sensibiliteitsstoornissen).
C.P. van Wilgen

31. Pijnbestrijding bij alvleesklierkanker

Samenvatting
Meneer Mans is 55 jaar en heeft vorige maand van de mdl-arts, naar wie de huisarts hem had verwezen vanwege pijnloze icterus, te horen gekregen dat hij een pancreaskopcarcinoom heeft. Er zijn lokale uitzaaiingen op de MRI-scan gezien, waardoor de chirurg afziet van een operatie. De levensprognose wordt op enkele maanden geschat. Meneer Mans staat bij de huisarts bekend als een adipeuze, zwaardrinkende zakenman met diabetes mellitus type 2, die sinds kort alleen woont. Alhoewel hij aanvankelijk in het geheel geen klachten had, komt hij nu omdat hij een onaangenaam gevoel in zijn bovenbuik heeft. “Het zal wel van die kanker zijn, dokter.” Op de vraag wat hij er al aan gedaan heeft, zegt hij: “Nog een extra whisky’tje, maar dat helpt niet genoeg meer.” Bij lichamelijk onderzoek is er geen sprake meer van icterus, dankzij een stent in de galgang. De buik is soepel met normale geluiden.
Marten van Wijhe

32. Topsporter met een pijnlijke knie

Samenvatting
Sport (en bewegen) is gezond! Huisartsen hebben een belangrijke taak in het adviseren van hun patiënten bij een gezonde leefstijl en dus ook bewegen. Gelukkig is sport voor een groot deel van de bevolking net zo gewoon als eten, drinken en slapen.
C.P. van Wilgen

33. Na de gordelroos

Samenvatting
Een 85-jarige, gepensioneerde predikant, de heer Otten, komt op het spreekuur van de huisarts met klachten van depressiviteit. Hij is verdrietig, heeft weinig plezier meer in het leven en is boos. Tegelijk vertelt hij openhartig dat hij nooit had kunnen denken dat hij in deze situatie zou kunnen belanden. Vorig jaar maakte hij gordelroos van de eerste tak van zijn aangezichtszenuw links door, met ernstige ontsteking van zijn oog. De oogarts vreesde zelfs een tijdje voor het behoud van zijn gezichtsvermogen. In de jaren daarvoor was hij een zeer vitale vrijwilliger in het plaatselijke museum, in de zomer zwom hij iedere ochtend om zeven uur tien baantjes in het gemeentelijke buitenbad. Nu heeft hij aanhoudend pijn rond zijn oog, op zijn voorhoofd en “van binnen”. Het houdt hem uit zijn slaap, ’s morgens staat hij moe op. Het vooruitzicht zich de hele dag goed te moeten houden voor zijn vrouw en de buitenwacht, vermoeit hem nog meer. Hij heeft nergens meer zin in.
Marten van Wijhe

34. Misselijk van de morfine

Samenvatting
De huisarts treft de heer Samplonius aan in zijn slaapkamer met een emmer tussen zijn benen. Zijn haar piekt verwilderd alle kanten op en er hangt een zweetdruppel aan zijn neus. In de kamer hangt de zurige lucht van braaksel.
Doeke Keizer

35. Overconsumptie van medische zorg

Samenvatting
Mevrouw Gerberink is een dame op leeftijd die erg haar best doet er mooi uit te zien. Ze bezoekt het spreekuur eens in de twee weken, meestal om te kijken of er toch nog een verwijzing naar een specialist los te peuteren valt naar aanleiding van een van haar talrijke klachten. De tweewekelijkse afspraak is een compromis tussen haar, een paar radeloze specialisten en de huisarts.
Marten van Wijhe

36. Een vluchteling met PTSS

Samenvatting
De huisarts kent de 30-jarige vrouw die het spreekuur bezoekt, nauwelijks: ze is sinds kort in de praktijk. Als vluchteling voor de oorlog in een Afrikaans land is ze in verschillende opvangcentra in het land gehuisvest geweest. Tijdens haar verblijf in ons land is ze ook bij diverse specialisten in drie verschillende steden geweest vanwege pijn in haar linkerarm. Het dossier brengt geen verheldering, steeds dezelfde klacht: pijn in de linkerarm, die leidde naar de neuroloog, de dermatoloog en de orthopeed. Zij onderzochten haar en kwamen tot de conclusie dat het probleem niet op hun vakgebied lag. En nu zit zij tegenover de huisarts en vraagt in zeer gebrekkig Nederlands of de huisarts wat weet voor de pijn in haar linkerarm.
Marten van Wijhe

37. Zomaar pijn

Samenvatting
Meneer Hank is een 58-jarige, sigaren rokende, gepensioneerde marineofficier. De huisarts kent hem als begeleider van zijn vrouw, die geregeld zijn hulp inroept voor allerlei kleinigheden. Nu komen ze voor hem op het spreekuur. Hij heeft rugpijn en zijn vrouw vindt dat de dokter ernaar moet kijken. Ze merkt aan hem dat hij pijn heeft, al zegt hij zelf dat het allemaal overdreven gedoe is. Hij heeft flink in de tuin gewerkt en nu heeft hij natuurlijk pijn in zijn rug, niets om je druk over te maken.
Marten van Wijhe
Meer informatie