Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 10/2015

01-12-2015

Ontwikkelen van een instrument om de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten

Auteurs: Marjolein Veerbeek, Jacomine de Lange, Ph.D., Drs. Monique Spierenburg, Mirella Minkman, Ph.D., Anne Margriet Pot, Ph.D., Drs. Bernadette Willemse

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Binnen dementienetwerken werken verschillende professionals samen, zoals huisartsen, casemanagers, psychologen, paramedici en geriaters. In de bestaande modellen om de organisatie van de zorg binnen deze netwerken te evalueren is weinig tot geen aandacht voor de ‘zachte’ kanten van samenwerking. Hiermee wordt de meer gedragsmatige kant van samenwerking bedoeld – zoals omgangsvormen, waardering, transparantie en openheid. Er zijn aanwijzingen dat deze belangrijk zijn voor een succesvolle samenwerking en goede uitkomsten van zorg. Deze bijdrage gaat in op welke zachte factoren van belang zijn voor goede samenwerking in dementienetwerken en beschrijft het gratis toegankelijke, online instrument dat is ontwikkeld om deze factoren in kaart te brengen. Het instrument kan in netwerken gebruikt worden om, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een beleidsmiddag of discussie, aanknopingspunten in kaart te brengen om de samenwerking binnen het netwerk verder te verbeteren.
Literatuur
1.
go back to reference Ouwens M, Bosch M, Wensing M. De ‘zachte kanten’ van samenwerking in de eerstelijnszorg. Wat is er bekend uit onderzoek en wat zijn de kennislacunes? Nijmegen: IQ Healthcare; 2012. Ouwens M, Bosch M, Wensing M. De ‘zachte kanten’ van samenwerking in de eerstelijnszorg. Wat is er bekend uit onderzoek en wat zijn de kennislacunes? Nijmegen: IQ Healthcare; 2012.
2.
go back to reference Lange J de, Sinnema H, Huyser J, Franx GC. Doorbraak Depressie 2 verbetert de zorg. Rapportage in het kader van het Depressie Initiatief 2006–2008. Utrecht: Trimbos-instituut; 2009. Lange J de, Sinnema H, Huyser J, Franx GC. Doorbraak Depressie 2 verbetert de zorg. Rapportage in het kader van het Depressie Initiatief 2006–2008. Utrecht: Trimbos-instituut; 2009.
3.
go back to reference Lange J de. Intern rapport evaluatie dementieketen Zuid-Holland Noord. Utrecht: Trimbos-instituut; 2011. Lange J de. Intern rapport evaluatie dementieketen Zuid-Holland Noord. Utrecht: Trimbos-instituut; 2011.
4.
go back to reference Franx GC, Oud M, Lange J de, Wensing M. Onderzoek naar de implementatie van depressierichtlijnen met de Doorbraakmethode. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Franx GC, Oud M, Lange J de, Wensing M. Onderzoek naar de implementatie van depressierichtlijnen met de Doorbraakmethode. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010.
6.
go back to reference Overmars-Marx T, Mahler M, Veen R van der. Ketens dementie: de stand van zaken. Uitkomsten indicatorenmeting: 55 ketens. Utrecht: Vilans; 2013. Overmars-Marx T, Mahler M, Veen R van der. Ketens dementie: de stand van zaken. Uitkomsten indicatorenmeting: 55 ketens. Utrecht: Vilans; 2013.
7.
go back to reference Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Organisatie netwerkzorg thuiswonende mensen met dementie veelbelovend, onderdelen zorg nog risicovol. Utrecht: IGZ; 2013. Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Organisatie netwerkzorg thuiswonende mensen met dementie veelbelovend, onderdelen zorg nog risicovol. Utrecht: IGZ; 2013.
8.
go back to reference Lange J de. Een ketenzorgprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op Walcheren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010. Lange J de. Een ketenzorgprogramma voor mensen met dementie en hun mantelzorgers op Walcheren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2010.
10.
go back to reference Vries N de, Spijker A, Vasse E, Jansen I, Koopmans R, Vernooij-Dassen M, Schoonhoven L. Ketenindicatoren voor dementie. Nijmegen: IQ Healthcare; 2009. Vries N de, Spijker A, Vasse E, Jansen I, Koopmans R, Vernooij-Dassen M, Schoonhoven L. Ketenindicatoren voor dementie. Nijmegen: IQ Healthcare; 2009.
Metagegevens
Titel
Ontwikkelen van een instrument om de ‘zachte’ factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten
Auteurs
Marjolein Veerbeek
Jacomine de Lange, Ph.D.
Drs. Monique Spierenburg
Mirella Minkman, Ph.D.
Anne Margriet Pot, Ph.D.
Drs. Bernadette Willemse
Publicatiedatum
01-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0104-3

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave