Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 10/2015

01-12-2015

Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in een krimpregio

Auteurs: Jolanda Groothuis, Marinka van Dijk, Marcel de Vijlder, Jan Scherpenisse, Jenny Wanders, René van Kruchten, Klaas Steenhuis, Jaap te Velde

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het project ‘Multidisciplinaire zorg dicht bij huis in een krimpregio’ in de regio Noordoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen heeft bijgedragen aan het tot stand komen van multidisciplinaire samenwerking, gericht op community care, preventie en behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden. Bevolkingskrimp, vergrijzing en toenemende gezondheidsproblemen in een uitgestrekt, landschappelijk en dunbevolkt gebied zorgen voor een toenemende druk op het zorgaanbod. Huisartspraktijken, thuiszorg, GGZ/Indigo, fysiotherapie en welzijn hebben in vergaande samenwerking integrale zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd. Vanuit een gezamenlijke visie is een Community Care aanpak gerealiseerd, waarbij preventie en zorg in de leefomgeving van de burger worden aangeboden en gebruik wordt gemaakt van aanwezige hulpbronnen in het eigen netwerk. Het project heeft geleid tot een omslag in denken en doen. Partners in zorg en welzijn hebben elkaar leren kennen, maken beter gebruik van elkaars expertise en ervaren meer werkplezier. Burgers ervaren kortere lijnen en eenduidige communicatie. De eigen regie van de burger en burgerparticipatie worden gestimuleerd. In het project is veel aandacht besteed aan communicatie en persoonlijke ontmoeting, om de gewenste cultuuromslag te realiseren.
Literatuur
3.
go back to reference Onderzoek Leefbaarheid gemeente Borger-Odoorn, Leefbaarheid is mensenwerk (STAMM CMO, 2012). Onderzoek Leefbaarheid gemeente Borger-Odoorn, Leefbaarheid is mensenwerk (STAMM CMO, 2012).
4.
go back to reference Zorgbelang Drenthe (2011), Een vergezicht nabij, het zorgwinkelcentrum anno 2025. Zorgbelang Drenthe (2011), Een vergezicht nabij, het zorgwinkelcentrum anno 2025.
Metagegevens
Titel
Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in een krimpregio
Auteurs
Jolanda Groothuis
Marinka van Dijk
Marcel de Vijlder
Jan Scherpenisse
Jenny Wanders
René van Kruchten
Klaas Steenhuis
Jaap te Velde
Publicatiedatum
01-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0103-4

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave