Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2015 | Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015

Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in een krimpregio

Tijdschrift:
Bijblijven > Uitgave 10/2015
Auteurs:
Jolanda Groothuis, Marinka van Dijk, Marcel de Vijlder, Jan Scherpenisse, Jenny Wanders, René van Kruchten, Klaas Steenhuis, Jaap te Velde

Samenvatting

Het project ‘Multidisciplinaire zorg dicht bij huis in een krimpregio’ in de regio Noordoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen heeft bijgedragen aan het tot stand komen van multidisciplinaire samenwerking, gericht op community care, preventie en behandeling van veelvoorkomende ziektebeelden. Bevolkingskrimp, vergrijzing en toenemende gezondheidsproblemen in een uitgestrekt, landschappelijk en dunbevolkt gebied zorgen voor een toenemende druk op het zorgaanbod. Huisartspraktijken, thuiszorg, GGZ/Indigo, fysiotherapie en welzijn hebben in vergaande samenwerking integrale zorgpaden ontwikkeld en geïmplementeerd. Vanuit een gezamenlijke visie is een Community Care aanpak gerealiseerd, waarbij preventie en zorg in de leefomgeving van de burger worden aangeboden en gebruik wordt gemaakt van aanwezige hulpbronnen in het eigen netwerk. Het project heeft geleid tot een omslag in denken en doen. Partners in zorg en welzijn hebben elkaar leren kennen, maken beter gebruik van elkaars expertise en ervaren meer werkplezier. Burgers ervaren kortere lijnen en eenduidige communicatie. De eigen regie van de burger en burgerparticipatie worden gestimuleerd. In het project is veel aandacht besteed aan communicatie en persoonlijke ontmoeting, om de gewenste cultuuromslag te realiseren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave