Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 10/2015

09-11-2015

De eerstelijnszorgprofessionals, haar team en hun netwerk: systeemdenken met zelfreflectietool voor samenwerking in eerstelijnszorg

Auteurs: Dr. Dionne S. Kringos, Drs. Hanneke Merten, Prof. dr. Cordula Wagner, Prof. dr. Niek S. Klazinga, Dr. Thomas Plochg

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Samenwerking in de eerstelijnszorg en in het lokale zorgsysteem meer algemeen heeft een hoge prioriteit, maar is verre van vanzelfsprekend. Er zijn plekken in het land waar succesvolle samenwerking van de grond is gekomen. Toch blijkt het ook daar vaak lastig om die samenwerking te borgen en/of uit te bouwen. In dit licht hebben onderzoekers van het AMC en VUmc het onderzoeksproject ‘De eerstelijnszorgprofessional, haar team en hun netwerk: een beschrijvende evaluatie naar samenwerking in de eerstelijnszorg op basis van de “complex adaptief systeemtheorie”’ uitgevoerd. Binnen dit onderzoek is op basis van theorie, expert opinion en vier pilots binnen de eerstelijnszorgpraktijk een zelfreflectietool ontwikkeld, die men kan gebruiken om een bestaande samenwerking te versterken of nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het vernieuwende van de tool is dat er naar samenwerking wordt gekeken vanuit de complex adaptief systeemtheorie. Terwijl onderzoekers zich doorgaans focussen op specifieke voor samenwerking relevante deelaspecten, zoals professionele competenties, leiderschap, cultuur, ICT-systemen, ligt de focus in deze tool op de onderlinge relaties en interacties tussen betrokkenen en hoe die samenwerking kunnen stimuleren dan wel frustreren. Bewustwording van patronen in die interacties biedt de gebruikers van de tool de mogelijkheid hun eigen adaptieve vermogen te vergroten en op zoek te gaan naar werkbare oplossingen om de samenwerking (verder) vorm te geven. Een eerste stap in het validatieproces van de zelfreflectietool is gezet tijdens de pilots en het eindsymposium. Verdere validatie vraagt gedegen vervolgonderzoek.
Literatuur
1.
go back to reference Berg MJ van den, Boer D de, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals SLN. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: RIVM; 2014. Berg MJ van den, Boer D de, Gijsen R, Heijink R, Limburg LCM, Zwakhals SLN. Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg. Bilthoven: RIVM; 2014.
2.
go back to reference Oostrom SH van, Picavet SJ, Gelder BM van, Lemmens LC, Hoeymans N, Verheij RA, et al. Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:1–7. Oostrom SH van, Picavet SJ, Gelder BM van, Lemmens LC, Hoeymans N, Verheij RA, et al. Multimorbiditeit en comorbiditeit in de Nederlandse bevolking – gegevens van huisartsenpraktijken. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:1–7.
3.
go back to reference Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet 2012;380:37–43.CrossRefPubMed Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. Lancet 2012;380:37–43.CrossRefPubMed
4.
go back to reference Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AR, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343:d4163.CrossRefPubMed Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AR, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343:d4163.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Ouwens M, Bosch M, Wensing M. De ‘zachte’ kanten van samenwerking in de eerstelijnszorg. Wat is er bekend uit onderzoek en wat zijn de kennislacunes? Nijmegen: IQ healthcare, UMC St Radboud; 2012. Ouwens M, Bosch M, Wensing M. De ‘zachte’ kanten van samenwerking in de eerstelijnszorg. Wat is er bekend uit onderzoek en wat zijn de kennislacunes? Nijmegen: IQ healthcare, UMC St Radboud; 2012.
9.
go back to reference Sturmberg JP, O’Halloran DM, Martin CM. Understanding health system reform – a complex adaptive systems perspective. J Eval Clin Pract. 2012;18:202–8.CrossRefPubMed Sturmberg JP, O’Halloran DM, Martin CM. Understanding health system reform – a complex adaptive systems perspective. J Eval Clin Pract. 2012;18:202–8.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Huygen A, Meere F de. De invloed en effecten van sociale samenhang. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut; 2008. Huygen A, Meere F de. De invloed en effecten van sociale samenhang. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut; 2008.
11.
go back to reference Derose KP, Varda DM. Social capital and health care access: a systematic review. Med Care Res Rev. 2009;66:272–306.CrossRefPubMed Derose KP, Varda DM. Social capital and health care access: a systematic review. Med Care Res Rev. 2009;66:272–306.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Freidson E. Professionalism: the third logic. Cambridge: Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd; 2001. Freidson E. Professionalism: the third logic. Cambridge: Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd; 2001.
13.
go back to reference Abbott A. The system of professions. An essay on the division of expert labour. Chicago: The University of Chicago Press; 1988. Abbott A. The system of professions. An essay on the division of expert labour. Chicago: The University of Chicago Press; 1988.
Metagegevens
Titel
De eerstelijnszorgprofessionals, haar team en hun netwerk: systeemdenken met zelfreflectietool voor samenwerking in eerstelijnszorg
Auteurs
Dr. Dionne S. Kringos
Drs. Hanneke Merten
Prof. dr. Cordula Wagner
Prof. dr. Niek S. Klazinga
Dr. Thomas Plochg
Publicatiedatum
09-11-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0099-9

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave