Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Bijblijven 10/2015

16-11-2015

Welzijn op Recept: een duwtje in de rug bij het weer aangaan van sociale contacten

Kwalitatief deelonderzoek

Auteurs: Miriam L. Heijnders, Jan Joost Meijs, C.M. de Groot

Gepubliceerd in: Bijblijven | Uitgave 10/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

‘Welzijn op Recept’ is een interventie waarbij zorgverleners in de eerste lijn patiënten met psychosociale problematiek verwijzen naar een welzijnsorganisatie. ‘Welzijn op Recept’ bestaat in Nieuwegein ruim drie jaar. Van september tot december 2014 is een effectstudie uitgevoerd, waarbij de vraagstelling van het kwalitatief deelonderzoek was, te bekijken wat er gebeurt in de keten van het welzijnsrecept en welke veranderingen patiënten ervaren op het gebied van sociale participatie. Voor deelname aan deze studie werden patiënten geselecteerd door de welzijnscoaches. In totaal werden tien semigestructureerde diepte-interviews afgenomen. Deze deelstudie toont aan dat patiënten vertrouwen hadden in de verwijzing naar welzijn. De welzijnscoaches zijn een verbindende partij tussen de zorgverleners in de eerste lijn, de patiënten en de welzijnsorganisaties.
Er moet voor gewaakt worden in Welzijn op Recept dat niet te veel gewerkt volgens het diagnose-recept model en dat sociale participatie niet te veel als einddoel wordt gezien. Het programma omvat voldoende andere werkzame bestanddelen die ook zeer waardevol zijn en in nader onderzoek gemeten kunnen worden. Deelnemers geven expliciet aan dat zij een toename ervaren van eigen kracht, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale contacten en geven aan een betere gezondheid te ervaren. Aandachtspunt in het huidige programma is het plannen van gestructureerde vervolggesprekken na het starten van een activiteit.
Literatuur
1.
go back to reference Blickem C, Kennedy A, Vassilev I, Morris R, Brooks H, Jariwala P, et al. Linking people with long-term health conditions to healthy community activities: development of Patient-Led Assessment for Network Support (PLANS). Health Expect. 2013;16:e48–59.PubMedCentralCrossRefPubMed Blickem C, Kennedy A, Vassilev I, Morris R, Brooks H, Jariwala P, et al. Linking people with long-term health conditions to healthy community activities: development of Patient-Led Assessment for Network Support (PLANS). Health Expect. 2013;16:e48–59.PubMedCentralCrossRefPubMed
3.
go back to reference Fox K. Self-esteem, self-perceptions and exercise. Int J Sport Psychol. 2000;31:228–40. Fox K. Self-esteem, self-perceptions and exercise. Int J Sport Psychol. 2000;31:228–40.
4.
go back to reference Friedli L, Watson S. Social prescribing for mental health. Durham (UK): Northern Centre for Mental Health; 2004. Friedli L, Watson S. Social prescribing for mental health. Durham (UK): Northern Centre for Mental Health; 2004.
5.
go back to reference Friedli L, Jackson C, Abernethy H, Stansfield J. Social prescribing for mental health. A guide to commissioning and delivery. Care Services Improvement Partnership; 2008. Friedli L, Jackson C, Abernethy H, Stansfield J. Social prescribing for mental health. A guide to commissioning and delivery. Care Services Improvement Partnership; 2008.
6.
go back to reference Grant C, Goodenough T, Harvey I, Hine C. A randomized controlled trial and economic evaluation of a referrals facilitator between primary care and the voluntary sector. Br Med J. 2000;320:419–23.CrossRef Grant C, Goodenough T, Harvey I, Hine C. A randomized controlled trial and economic evaluation of a referrals facilitator between primary care and the voluntary sector. Br Med J. 2000;320:419–23.CrossRef
7.
go back to reference Kimberlee R. Developing a social prescribing approach for Bristol. Project Report. Bristol (UK): Health & Wellbeing Board; 2013. Kimberlee R. Developing a social prescribing approach for Bristol. Project Report. Bristol (UK): Health & Wellbeing Board; 2013.
9.
go back to reference Zee DH van der, Priesterbach AR, Dussen L van der, Kap A, Schepers VPM, Visser-Meily JMA, Post MWM. Reproducibility of three self-report participation measures: The ICF measure of participation and activities screener, the Participation Scale, and the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation. J Rehabil Med. 2010;42:752–7.CrossRefPubMed Zee DH van der, Priesterbach AR, Dussen L van der, Kap A, Schepers VPM, Visser-Meily JMA, Post MWM. Reproducibility of three self-report participation measures: The ICF measure of participation and activities screener, the Participation Scale, and the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation. J Rehabil Med. 2010;42:752–7.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Walburg JA. Mentaal vermogen – Investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2008. Walburg JA. Mentaal vermogen – Investeren in geluk. Amsterdam: Nieuw Amsterdam; 2008.
Metagegevens
Titel
Welzijn op Recept: een duwtje in de rug bij het weer aangaan van sociale contacten
Kwalitatief deelonderzoek
Auteurs
Miriam L. Heijnders
Jan Joost Meijs
C.M. de Groot
Publicatiedatum
16-11-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Bijblijven / Uitgave 10/2015
Print ISSN: 0168-9428
Elektronisch ISSN: 1876-4916
DOI
https://doi.org/10.1007/s12414-015-0100-7

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave