Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

16-11-2015 | Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015

Welzijn op Recept: een duwtje in de rug bij het weer aangaan van sociale contacten

Kwalitatief deelonderzoek

Tijdschrift:
Bijblijven > Uitgave 10/2015
Auteurs:
Miriam L. Heijnders, Jan Joost Meijs, C.M. de Groot

Samenvatting

‘Welzijn op Recept’ is een interventie waarbij zorgverleners in de eerste lijn patiënten met psychosociale problematiek verwijzen naar een welzijnsorganisatie. ‘Welzijn op Recept’ bestaat in Nieuwegein ruim drie jaar. Van september tot december 2014 is een effectstudie uitgevoerd, waarbij de vraagstelling van het kwalitatief deelonderzoek was, te bekijken wat er gebeurt in de keten van het welzijnsrecept en welke veranderingen patiënten ervaren op het gebied van sociale participatie. Voor deelname aan deze studie werden patiënten geselecteerd door de welzijnscoaches. In totaal werden tien semigestructureerde diepte-interviews afgenomen. Deze deelstudie toont aan dat patiënten vertrouwen hadden in de verwijzing naar welzijn. De welzijnscoaches zijn een verbindende partij tussen de zorgverleners in de eerste lijn, de patiënten en de welzijnsorganisaties.
Er moet voor gewaakt worden in Welzijn op Recept dat niet te veel gewerkt volgens het diagnose-recept model en dat sociale participatie niet te veel als einddoel wordt gezien. Het programma omvat voldoende andere werkzame bestanddelen die ook zeer waardevol zijn en in nader onderzoek gemeten kunnen worden. Deelnemers geven expliciet aan dat zij een toename ervaren van eigen kracht, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en sociale contacten en geven aan een betere gezondheid te ervaren. Aandachtspunt in het huidige programma is het plannen van gestructureerde vervolggesprekken na het starten van een activiteit.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

DocsOnline – Vakinformatie voor huisartsen

Met DocsOnline blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in uw vak en bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot zo'n 30 boeken huisartsgeneeskunde en 3 vaktijdschriften. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

BSL Academy mbo Verzorging en Verpleegkunde

Bijblijven

Bijblijven geeft inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u als huisarts in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Bijblijven verschijnt 10 keer per jaar, waarbij in elk nummer een ander thema centraal staat.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 10/2015

Bijblijven 10/2015 Naar de uitgave