Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2016

Uitgave 4/2016

Inhoudsopgave ( 8 Artikelen )

01-08-2016 | Origineel artikel | Uitgave 4/2016

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Schatzker- en de three-columnclassificatie bij tibiaplateaufracturen

J.K. de Witt, dr. T.J. Blokhuis

01-08-2016 | Origineel artikel | Uitgave 4/2016

Behandeling van een ossale mallet finger door middel van een minihaakplaat

N. Beudeker, dr. E. Bosma

01-08-2016 | Casus | Uitgave 4/2016

Een subtrochantaire femurfractuur bij een patiënte met pycnodysostosis

drs. M. Roos, dr. R.M.H.G. Mollen

01-08-2016 | Trauma in beeld | Uitgave 4/2016

Thoraxtrauma tijdens voetballen

P.S.H. Smulders BSc, drs. S.M. Heijker, drs. J.H. Peters

01-08-2016 | Trauma in beeld | Uitgave 4/2016

Linkszijdige bilothorax bij een multitraumapatiënt

W.C. van Dorp MSc, dr. T.J. Gardenbroek, dr. E.S. van der Zaag, dr. P.J. van Koperen

01-08-2016 | Referaat | Uitgave 4/2016

Heterogeneity in trauma registry data quality: implications for regional and national performance improvement in trauma

drs. E.L.L. Twiss, prof. dr. I.B. Schipper

01-08-2016 | Referaat | Uitgave 4/2016

A trial of wound irrigation in the initial management of open fracture wounds

drs. C.M. Lameijer, drs. H.P.A.M. Poos

01-08-2016 | Proefschrift | Uitgave 4/2016

Distal radius fractures: what determines the outcome after surgery?

Teun Teunis

Recente publicaties