Skip to main content
Top

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Uitgave 6/2015

Inhoudsopgave (6 Artikelen)

Origineel artikel

De distale humerusfractuur. Grote hulp van kleine plaat

F.J.P. Beeres, T. Schepers, B.J. van Wijk, N.W.L. Schep

Origineel artikel

Sternumfracturen : reden voor cardiale observatie?

P.R. Moerbeek, G.F. Giannakopoulos, F.W. Bloemers, E.M. Leusveld, W.P. Zuidema

Origineel artikel

“Lateraal onderlangs anguleren!” Uniforme terminologie tijdens röntgendoorlichting op de operatiekamer

R.J.O. de Muinck Keizer, D.S. Klei, P.J. van Koperen, C.N. van Dijk, J.C. Goslings

Casus

Interpositie van dermis graft bij de behandeling van distale tibiofibulaire synostose

M.T. Letsch, A. Besselaar, H.L. de Boer, M.M. Hoogbergen