Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2016

01-08-2016 | Referaat

A trial of wound irrigation in the initial management of open fracture wounds

Auteurs: drs. C.M. Lameijer, drs. H.P.A.M. Poos

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Inleiding:

De initiële behandeling van open fracturen bestaat uit wondlavage en debridement om contaminatie te minimaliseren. Hiermee wordt getracht infectie te voorkomen en wond- en botgenezing te stimuleren. Er bestaat tot op heden geen consensus over de te gebruiken lavagedruk en vloeistofoplossing. De Fluid Lavage of Open Wounds (FLOW) trial is uitgevoerd om het effect van verschillende lavagedrukken en zeepversus normale zoutoplossing te evalueren in patiënten met open fracturen.1

Methode:

In een internationale multicenter gerandomiseerde trial werden van 2009-2013 patiënten geïncludeerd met een open fractuur van een extremiteit, die operatieve fixatie behoefde. De primaire uitkomstmaat was reoperatie, gedefinieerd als operatie binnen 12 maanden na de initiële operatie, met als doel een infectie te behandelen ter plaatse van de operatieplaats, een wondprobleem te verhelpen of botgenezing te stimuleren. Secundaire uitkomstmaten bestonden uit non-operatieve behandeling van infectie en gecompromitteerde wond- en botgenezing binnen 12 maanden na de eerste ingreep.

Resultaten:

In totaal werden 2447 patiënten gerandomiseerd met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Patiënten werden gerandomiseerd tussen zeepoplossing (n = 1229) en zoutoplossing (n = 1218) en tussen ‘zeer lage’ (n = 812), ‘lage’ (n = 809) en ‘hoge’ (n = 826) lavagedruk. Er bestond geen interactie tussen de gebruikte oplossing en de lavagedruk (p = 0,31), daarom konden er separate analyses worden verricht. Er was geen statistisch significant verschil tussen de incidentie van reoperaties tussen de groepen die waren behandeld met ‘zeer lage’ lavagedruk (13,7%), ‘lage’ lavagedruk (12,7%) en met ‘hoge’ lavagedruk (13,2%). Reoperatie vond significant vaker plaats bij patiënten die waren behandeld met een zeepoplossing (14,8%) dan bij patiënten die waren behandeld met een zoutoplossing (11,6% ) (hazard ratio 1,32; 95%-BI = 1,06- 1,66; p = 0,01). Voor de secundaire uitkomstmaten werden geen significante verschillen aangetoond.

Conclusie:

De incidentie van reoperaties werd niet beïnvloed door de lavagedruk. Dit impliceert dat ‘zeer lage’ lavagedruk een acceptabel en goedkoop alternatief is voor de lavage van open fracturen. De incidentie van reoperaties was hoger bij de patiënten die waren behandeld met een zeepoplossing dan bij de patiënten die waren behandeld met een zoutoplossing.
Literatuur
1.
go back to reference FLOW Investigators, Bhandari M, Jera y KJ, Petrisor BA, et al. A trial of wound irrigation in the initial management of open fracture wounds. N Engl J Med. 373;27 2629-41. FLOW Investigators, Bhandari M, Jera y KJ, Petrisor BA, et al. A trial of wound irrigation in the initial management of open fracture wounds. N Engl J Med. 373;27 2629-41.
2.
go back to reference Anglen JO. Wound irrigation in musculoskeletal injury. J Am Acad Orthop Surg. 2001 Jul-Aug; 9(4): 209-26. CrossRef Anglen JO. Wound irrigation in musculoskeletal injury. J Am Acad Orthop Surg. 2001 Jul-Aug; 9(4): 209-26. CrossRef
3.
go back to reference Bhandari M, Thompson K, Adili A, Shaughnessy SG. High and low pressure irrigation in contaminated wounds with exposed bone. Int J Surg Investig 2000;2:179-82. PubMed Bhandari M, Thompson K, Adili A, Shaughnessy SG. High and low pressure irrigation in contaminated wounds with exposed bone. Int J Surg Investig 2000;2:179-82. PubMed
4.
go back to reference Bhandari M, Adili A, Lachowski RJ. High pressure pulsatile lavage of contaminated human tibiae: an in vitro study. J Orthop Trauma. 1998;12:479-84. CrossRefPubMed Bhandari M, Adili A, Lachowski RJ. High pressure pulsatile lavage of contaminated human tibiae: an in vitro study. J Orthop Trauma. 1998;12:479-84. CrossRefPubMed
5.
go back to reference Bhandari M, Adili A, Schemitsch EH. The efficacy of low-pressure lavage with different irrigating solutions to remove adherent bacteria from bone. J Bone Joint Surg Am. 2001;83-A:412-9. PubMed Bhandari M, Adili A, Schemitsch EH. The efficacy of low-pressure lavage with different irrigating solutions to remove adherent bacteria from bone. J Bone Joint Surg Am. 2001;83-A:412-9. PubMed
6.
go back to reference Anglen JO. Comparison of soap and antibiotic solutions for irrigation of lowerlimb open fracture wounds: a prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 2005;87:1415-22. CrossRefPubMed Anglen JO. Comparison of soap and antibiotic solutions for irrigation of lowerlimb open fracture wounds: a prospective, randomized study. J Bone Joint Surg Am. 2005;87:1415-22. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
A trial of wound irrigation in the initial management of open fracture wounds
Auteurs
drs. C.M. Lameijer
drs. H.P.A.M. Poos
Publicatiedatum
01-08-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-016-0029-1

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2016 Naar de uitgave