Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 1/2016

Uitgave 1/2016

Inhoudsopgave ( 47 Artikelen )

01-03-2016 | Redactioneel | Uitgave 1/2016

Fooitje

Klaas Folkerts

01-02-2017 | Redactioneel | Uitgave 1/2016

Armoede in Nederland

01-03-2016 | Uitgave 1/2016

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-03-2016 | Maatschappelijke Ondersteuning | Uitgave 1/2016

Testteam helpt mee obstakels op te ruimen

Ongehinderd toegang
Yvette Bommeljé

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2016

Economische zelfredzaamheid als nieuw ijkpunt voor re-integratie

Hersenwetenschap biedt aanknopingspunten

01-03-2016 | Onderwijs | Uitgave 1/2016

Online leren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ervaringen en mogelijkheden
Saskia Verstegen, Jacqueline Evers-Vermeul

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2016

Budgetbeheer tijdens schuldbemiddeling is effectief tegen terugval

Duurzaamheid schuldentrajecten onderzocht

01-03-2016 | Maatschappelijke Ondersteuning | Uitgave 1/2016

Huishoudelijke hulp als algemene voorziening

Passend binnen juridisch kader?
Magdalena Magala

01-02-2017 | Cliëntencolumn | Uitgave 1/2016

Hou vol jongen, het is bijna donderdag

01-03-2016 | Inkoop | Uitgave 1/2016

De gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

Voor- en nadelen van veelvoorkomende modellen
Niels Uenk

01-02-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2016

Integratie van formele zorg, welzijn en informele zorg

Innovatieve begeleiding in de Wmo

01-03-2016 | Signalement van het cbs | Uitgave 1/2016

Armoederisico het hoogst in Amsterdam en Rotterdam

Koos Arts, Ferdy Otten

01-02-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2016

Sociaal vervoer voor Wlz-cliënten: Wlz of Wmo?

Algemene voorziening voorkomt problemen

01-03-2016 | Schuldhulpverlening | Uitgave 1/2016

Nieuw meetinstrument kwaliteit schuldpreventie

Kwaliteit scoreformulier thuisadministratie
Annejet Kerckhaert, Marion Weijers, Peter Rijsdijk

01-02-2017 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 1/2016

De kennis ligt voor het oprapen

01-03-2016 | Burgerparticipatie | Uitgave 1/2016

Lessen uit de bezuinigingsdialoog van de gemeente Zeist

Van bezuinigen naar burgerparticipatie
Ida Bloemendal

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2016

Experimenteren geïnspireerd op het basisinkomen

Voorbeelden uit binnen- en buitenland

01-03-2016 | Welzijn | Uitgave 1/2016

Betekenisvolle ontmoetingsplekken zijn belangrijker dan ooit

De haarvaten van de samenleving
David ter Avest

01-02-2017 | Signalement van het cbs | Uitgave 1/2016

Niet alle werklozen ontvangen WW, niet alle WW’ers zijn werkloos

01-03-2016 | Cliëntencolumn | Uitgave 1/2016

Gastvrij Zwolle – Een toegankelijke stad ontwikkel je samen

Anne Blok

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2016

Op weg naar samenredzaamheid in de participatiesamenleving?

Nieuwe rollen in het sociale domein

01-03-2016 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2016

Meer praatjes en minder blauw op straat

Terloopse contacten voor een veilige en levendige stad
Philip Krabbendam

01-02-2017 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 1/2016

Programma Gezonde School 2017 - 2020

01-03-2016 | Participatie | Uitgave 1/2016

Nieuwe dakloze kan en moet meer dan zorg en dagbesteding

Werken vanaf dag één
Yvette Bommeljé

01-02-2017 | Participatie | Uitgave 1/2016

Wat is er mis met inspraak?

Tweeluik

01-03-2016 | Wonen | Uitgave 1/2016

Betaalbaar wonen in Zwolle hoog op de agenda

Gemeenten en corporaties trekken samen op
Berenda de Paus-Bruins, Bonnie van der Meer

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2016

Meer bijstandsgerechtigden aan het werk door slimmere inzet data, professionals en arbeidsmarktkansen

Prikkelende reflecties

01-03-2016 | Wisselcolumn | Uitgave 1/2016

Waar zullen we het niet over hebben?

Ray Geerling

01-02-2017 | Wisselcolumn | Uitgave 1/2016

Kansen voor iedereen

01-03-2016 | Sociaal ondernemen | Uitgave 1/2016

Hoe doen kleurrijke sociale ondernemers succesvol zaken met gemeenten?

Aanbevelingen Kennisplatform Integratie & Samenleving
Joline Verloove, Jamila Achahchah

01-02-2017 | Decentralisaties | Uitgave 1/2016

Decentralisaties hebben lokale democratie niet versterkt

Weinig inhoudelijk debat

01-03-2016 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 1/2016

SCP-studies over integratiebeleid

Mark Geers

01-02-2017 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 1/2016

Verbinden van beleid: lokaal en in de regio

Onderzoek met praktijkcases

01-03-2016 | Transformatie | Uitgave 1/2016

Bevlogen ambities en taaie werkelijkheid in permanent transformatieproces

Houvast in turbulente tijden
Sophie Hospers, Quirien van der Zijden

01-02-2017 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 1/2016

De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard

01-03-2016 | Wet- en regelgeving | Uitgave 1/2016

Wet taaleis Participatiewet

Veel formele regels
Hans Nacinovic

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2016

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog

Gemeentelijke ondersteuning blijft noodzakelijk

01-03-2016 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 1/2016

De gevolgen van de invoering van de Participatiewet voor de Wajong

Ed Berendsen

01-02-2017 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 1/2016

Laaggeletterd in Drenthe

01-03-2016 | Onderwijs | Uitgave 1/2016

Netwerkaanpak laaggeletterdheid in West-Brabant

Tel mee met Taal
Thomas Bersee, Yvette Bommeljé

01-02-2017 | Participatie | Uitgave 1/2016

Bibliotheekspreekuur voor zeventien miljoen Nederlanders

Van leeszaal tot civic servicecentrum

01-03-2016 | Professionalisering | Uitgave 1/2016

Kennisprogramma stimuleert professionalisering werk en inkomen

Gemeenten vakkundig aan het werk
Anneke van der Giezen, Sander Tjeerds

01-02-2017 | Uitgave 1/2016

Succesvol veranderen: een aanpak voor de onderstroom

Nieuwe inzichten in verandermanagement

01-03-2016 | Werkloosheid | Uitgave 1/2016

Een derde weg bij een ruime arbeidsmarkt en ander ongemak in het sociaal domein

Traditionele oplossingsrichtingen werken onvoldoende
Elisabeth Scholt

01-02-2017 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 1/2016

Zonder betaling hulp van personen uit het sociaal netwerk

Is dat afdwingbaar?

01-03-2016 | Jeugdwerkloosheid | Uitgave 1/2016

Betere kansen op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren

MaatWerk Rijnmond Drechtsteden
Bert Kersten, Edith van Ruijven, Suzanne Beek, Hans Schuman

01-03-2016 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 1/2016

Schoonmaakhulp valt buiten de Wmo 2015

Juridische discussie geopend
Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties